Pressmeddelanden

Volvo Cars slutar använda läder i sina elbilar som en del av sina djurskyddsambitioner

Volvo Cars gör ett etiskt ställningstagande för djurens välbefinnande genom nya materialval i sina elbilar. Från och med nya C40 Recharge kommer alla nya helt elektriska Volvo-modeller att vara helt läderfria.

 

De kommande åren kommer Volvo Cars att lansera en helt ny familj med elbilar. Målet är att enbart erbjuda helt elektriska bilar från år 2030 – alla läderfria.

 

Som en del av företagets ambitioner att bli helt läderfria arbetar Volvo Cars aktivt för att hitta högkvalitativa och hållbara källor för många av de material som idag används i större delen av bilindustrin.

 

Företaget har som mål att 25 procent av materialen i nya Volvobilar ska bestå av återvunnet och biobaserat material senast år 2025, detta som en del av företagets strävan att vara ett helt cirkulärt företag år 2040. Som en del av sina klimathandlingsplaner strävar man också efter att alla dess direktleverantörer, inklusive materialleverantörer, ska använda 100 procent förnybar energi år 2025.

 

Företagets utveckling mot läderfria interiörer drivs även av en oro över de negativa miljöeffekterna av boskapsuppfödning, inklusive avskogning. Boskap beräknas stå för cirka 14 % av de globala utsläppen av växthusgaser från mänsklig aktivitet, där boskapsuppfödning står för merparten av utsläppen.

 

Istället för interiöralternativ i läder kommer Volvo Cars att erbjuda sina kunder alternativ som högkvalitativa, hållbara material tillverkade av biobaserade och återvunna källor.

 

Till exempel kommer Nordico, ett nytt interiörmaterial som har skapats av Volvo Cars, att bestå av textilier tillverkade av återvunnet material såsom PET-flaskor, biobaserat material från hållbara skogar i Sverige och Finland, samt korkar som återvunnits från vinindustrin – och materialet sätter en ny standard för förstklassig interiördesign. Materialet kommer att göra sin debut i nästa generation Volvo-modeller.

 

Volvo Cars kommer också att fortsätta erbjuda alternativ i ullblandningar från leverantörer som är certifierade för sin ansvarsfulla anskaffning, eftersom företaget strävar efter att säkerställa fullständig spårbarhet och djurskydd i sin ullförsörjningskedja.

 

"Att vara en progressiv biltillverkare innebär att vi måste ta itu med alla hållbarhetsområden, inte bara koldioxidutsläpp", säger Stuart Templar, chef för global hållbarhet på Volvo Cars. "Ansvarsfulla inköp är en viktig del av det arbetet, inklusive respekt för djurens välbefinnande. Att vi slutar använda läder i våra elbilar är ett bra nästa steg mot att ta itu med denna fråga."

 

Volvo Cars strävar också efter att minska sin användning av restprodukter från köttdjursuppfödning som vanligtvis används i tillverkningen av plast, gummi, smörjmedel och lim, antingen som en del av materialet eller som en processkemikalie i tillverkningen eller behandlingen av materialet.

 

Företaget tar detta steg eftersom man anser att även om valet att sluta använda läder i bilarnas interiör är ett steg i rätt riktning, så räcker det inte för att göra bilens interiör vegansk.

 

Genom att sträva efter att aktivt ersätta dessa material i största möjliga utsträckning tar Volvo Cars tydlig ställning när det gäller djuretik och gör vad man kan för att bidra till att förhindra att djur far illa, genom att bidra till en minskad efterfrågan på dessa material som innehåller animaliska produkter.

 

"Att hitta produkter och material som stödjer djurens välbefinnande kommer att vara en utmaning, men det är ingen anledning att undvika denna viktiga fråga", säger Stuart Templar. "Det här en resa som det är värt att göra. Att ha ett verkligt progressivt och tänkesätt innebär att vi måste ställa oss svåra frågor och aktivt försöka att hitta svar på dem."

 

-------------------------------

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 661 713 bilar i över 100 länder 2020. Volvo Cars ägs sedan 2010 av Zhejiang Geely Holding.

 

I december 2020 hade Volvo Cars cirka 40 000 (41 500) heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC finns i Shanghai och för Amerika i Mahwah, New Jersey. Företagets största bilproduktionsanläggningar finns i Göteborg (Sverige), Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu och Daqing (Kina).

 

I enlighet med företagets syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Frihetskänsla på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att elbilar ska stå för hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde, att hälften av den globala försäljningen ska vara online och att hälften av programvaran ska utvecklas internt. Volvo Cars har också åtagit sig att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

Sökord:
C40 Recharge, Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer