Pressmeddelanden

Volvo Cars och Geely Holding skapar gemensamma bolaget Aurobay för drivlinor

Volvo Cars och dess moderbolag Geely Holding har träffat en överenskommelse om att skapa samriskbolaget Aurobay för sin drivlineverksamhet. Överenskommelsen är ett led i företagens tidigare kommunicerade planer.

Det nya bolaget kommer att bli en global leverantör av kompletta drivlinor, inklusive nästa generations förbränningsmotorer, växellådor och hybridlösningar.

Aurobay kommer inledningsvis att ägas gemensamt av Volvo Cars och Geely Holding. Under de kommande månaderna kommer Volvo Cars att överföra alla tillgångar från sitt nuvarande, helägda dotterbolag Powertrain Engineering Sweden, inklusive motorfabriken i Skövde med tillhörande forsknings- och utvecklingsverksamhet, samt motorfabriken i Kina och andra relevanta tillgångar, till det nya samriskbolaget.

Skapandet av samriskbolaget och överföringen av tillgångar tillåter Volvo Cars att fokusera fullt ut på utvecklingen av nya helt eldrivna bilar under de kommande åren. Företagets ambition är att 50 procent av den globala försäljningen ska bestå av helt elektriska bilar år 2025, och resterande 50 procent av hybrider med drivlinor från Aurobay. År 2030 är Volvo Cars ambition att varje bil som säljs ska vara helt eldriven.

För Geely Holding kommer den nya företagsenheten att kunna dra nytta av ett starkt forsknings- och utvecklingsteam och teknologiskt avancerade och effektiva förbränningsmotorer som kommer resten av varumärkesportföljen till del. Detta skapar en stark bas för synergier inom tillverkning och finansiering.Den nya, fristående verksamheten har också som ambition att förse kunder utanför Geely Holding Group, med målsättningen att bli en ledande leverantör av högkvalitativa och kostnadseffektiva drivlinelösningar med låga utsläppsnivåer.

 

-------------------------------

 

Volvo Car Group 2020

Räkenskapsåret 2020 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 8,5 miljarder kr (14,3 miljarder kr 2019). Omsättningen under perioden uppgick till 262,8 miljarder kr (274,1 miljarder kr). För helåret 2020 ökade den globala försäljningen till 661 713 bilar (705 452), vilket motsvarar en minskning på 6,2 procent jämfört med 2019.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 661 713 bilar i över 100 länder 2020. Volvo Cars ägs sedan 2010 av Zhejiang Geely Holding.

 

I december 2020 hade Volvo Cars cirka 40 000 (41 500) heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

I enlighet med företagets syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Rörelsefrihet på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att elbilar ska stå för hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde och att etablera fem miljoner direkta konsumentrelationer. Volvo Cars har också åtagit oss att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

 

 

 

Sökord:
Företagsnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer