Pressmeddelanden

Volvo Cars kommer att fokusera på räckvidd och snabbladdning för nästa generations helt elektriska Volvobilar

Volvo Cars går snabbt mot att bli ett renodlat elbilsföretag och flyttar utvecklingen av battericellsteknik och produktionen närmare sina fabriker, med målet att skräddarsy sina framtida batterier efter kundernas behov: det vill säga längre räckvidd och snabbare laddningstider.

 

Man kommer att göra detta genom att förbättra litiumjonbatteritekniken i den kommande andra generationen av sina elbilar, där företagets första SUV baserad på en helt ny och enbart elektrisk teknik är först ut.

 

När man introducerar tredje generationens elbilar i mitten av decenniet, planerar Volvo Cars att förbättra räckvidden ytterligare och integrera batteripaketet i golvet med hjälp av en battericellstruktur som ökar bilens totala vridstyvhet och förbättrar effektiviteten.

 

På kort sikt planerar Volvo Cars att arbeta med det ledande svenska batteriföretaget Northvolt för att ytterligare öka energitätheten i battericellerna med upp till 50 procent jämfört med vad som finns på marknaden idag. Senare under detta decennium har Volvo Cars som mål att även passera milstolpen 1000 Wh/energitäthet för att möjliggöra en effektiv räckvidd på 1000 km.

 

Nuvarande laddningstider förväntas kunna halveras i mitten av decenniet tack vare bättre batteriteknik och kontinuerliga förbättringar av mjukvaran och snabbladdningstekniken.

 

– Vi vill konstant öka kundnyttan med att köra en helt elektrisk Volvobil, säger Henrik Green, chief technology officer. – Genom att förenkla konstruktionen och integrationen av våra battericeller kan vi sänka vikten och maximera innerutrymmena. Det möjliggör i sin tur stora förbättringar vad gäller batterikapacitet, räckvidd och laddningstider.

 

I takt med att Volvo Cars går mot att bli ett helt elektriskt företag ökar vikten av hållbarhet parallellt med detta. Även om företaget kommer att öka batterienergin i sina bilar det kommande decenniet kommer man också arbeta för att kontinuerligt minska sin koldioxidpåverkan. 

 

Målet är att battericellerna från Volvo Cars planerade samarbete med Northvolt ska produceras helt och hållet med förnybar energi, samtidigt som man samarbetar med andra batterileverantörer för att göra detsamma till 2025.

 

Volvo Cars har en tydlig strategi för att ytterligare minska koldioxidpåverkan från sina batterier genom att utnyttja det värdefulla materialet i dem bättre. Där detta är möjligt har man för avsikt att renovera eller återanvända batterier, och man undersöker även potentiella second-life-tillämpningar, såsom energilagring.

 

Där det är möjligt kommer batterier som har nått slutet på sin livslängd att återvinnas av auktoriserade återvinningsföretag som kan erbjuda sluten återvinning av kritiska material för användning i framtida batterier. Volvo Car Groups planerade samarbete med Northvolt ökar också möjligheterna att använda deras befintliga återvinningsverksamhet.

 

Volvo Cars kommer också fortsatt att fokusera på ansvarsfulla inköp av batterier, bland annat genom ökad användning av blockkedjeteknik. Genom att arbeta närmare sina partners och leverantörer kommer Volvo Cars att stärka sina ansvarsfulla inköp ytterligare.

 

Redan med den kommande nya SUV modellen kommer företaget att erbjuda dubbelriktad laddning, vilket gör att kunder kan överföra överskottsel i bilens batteri till elnätet. Det innebär att förare av eldrivna Volvobilar kan leverera energi till nätet när spotpriserna och koldioxidutsläppen relaterade till elproduktion är som högst under dagen, samtidigt som de kan ladda bilen när utsläppen minskar.

 

– Vi vill erbjuda våra kunder hållbara elbilar som gör deras liv enklare och roligare, säger Henrik Green, chief technology officer. – Genom smart innovation och samarbete med nyckelpartners kan vi ge kunderna vad de vill ha – längre räckvidd, snabbare laddning och lägre kostnader – och ytterligare öka den breda användningen av elektrisk mobilitet.

 

Volvo Cars elektrifieringsfärdplan är starkt inriktad på vertikal integration och involverar egen design, utveckling och tillverkning av batterier, elmotorer och relevant mjukvara i samarbete med strategiska partners. Målet är att uppnå så många synergier och effektivitetsvinster som möjligt i hela batteriförsörjningskedjan.

 

Tidigare den här månaden tillkännagav Volvo Car Group ett planerat samarbete med Northvolt för att utveckla och producera hållbara batterier. Dessa kommer at skräddarsys för att driva nästa generations elbilar från Volvo och Polestar och säkra den framtida tillgången till hållbara batterier som behövs för att stödja tillväxt.

 

Samarbetet med Northvolt är avgörande för Volvo Cars ambition att bli ledande inom premiumsegmentet för elbilar och att man endast ska sälja helt elektriska bilar från och med 2030. Det är också ett viktigt steg i expansionen av utvecklings- och produktionskapaciteten internt på företaget, i kombination med partnerskap med teknikledare.

 

Till redaktörer

 

  • De beskrivna funktionerna kan vara tillval och det exakta kunderbjudandet kan variera från ett land till ett annat, eller inte (ännu) vara tillgängligt på alla marknader. Kontakta din lokala marknadsrepresentant för mer information.

 

-------------------------------

 

Volvo Car Group 2020

Räkenskapsåret 2020 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 8,5 miljarder kr (14,3 miljarder kr 2019). Omsättningen under perioden uppgick till 262,8 miljarder kr (274,1 miljarder kr). För helåret 2020 ökade den globala försäljningen till 661 713 bilar (705 452), vilket motsvarar en minskning på 6,2 procent jämfört med 2019.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 661 713 bilar i över 100 länder 2020. Volvo Cars ägs sedan 2010 av Zhejiang Geely Holding.

 

I december 2020 hade Volvo Cars cirka 40 000 (41 500) heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

I enlighet med det nya företagets syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Frihetskänsla på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att elbilar ska stå för hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde och att etablera fem miljoner direkta konsumentrelationer. Volvo Cars har också åtagit oss att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer