Pressmeddelanden

Volvo Cars sätter ny standard för säkerhet genom att använda realtidsdata från kundernas bilar

Nästa generations bilar från Volvo blir företagets säkraste någonsin, tack vare banbrytande mjukvara och hårdvara tillsammans med ännu tätare kontinuerliga uppdateringar av säkerhetsfunktioner med hjälp av realtidsdata.

 

Volvo Cars har alltid haft ett datadrivet sätt att arbeta med säkerhet och använder data från verkliga trafiksituationer för att utveckla nya säkerhetstekniker och göra sina bilar ännu säkrare. För nästa generations bilar är det Volvo Cars mål att data från kundernas bilar ska kunna bearbetas i realtid, om kunderna tillåter att Volvo Cars använder deras data för att skapa ännu säkrare bilar.

 

Volvo Cars ger kunderna valet att få vara en del av arbetet med att förbättra bilsäkerheten och trafiksäkerheten, vilket i sin tur gör att kontinuerliga uppdateringar och förbättringar av bilarnas säkerhetsnivå ska kunna ske ännu snabbare. Data som används kan vara kontinuerlig information om bilens omgivningar från sensorer, t.ex. den högupplösta sensorn LiDAR från teknikföretaget Luminar.

 

Volvo Cars ingenjörer får därmed möjlighet att snabbare validera och verifiera självkörningsfunktioner, så att självkörande teknik ska kunna tas i bruk på ett säkert sätt. Med hjälp av data från miljontals vägkilometer från tiotusentals Volvoförare runt om i världen kommer Volvos ingenjörer att kunna validera självkörningsfunktioner för specifika geografiska platser mycket snabbare än med ett begränsat antal bilar på testbana.

 

Både verifierade uppdateringar av befintliga system och nya funktioner kommer att kunna distribueras snabbt genom uppdateringar över internet direkt till bilen, så att alla Volvobilar ska bli lite säkrare hela tiden. Den första bilen som utnyttjar denna nya strategi för att utveckla säkerheten blir företagets första SUV baserad på en helt ny och enbart elektrisk teknik.

 

“Med data från verkliga situationer snabbas utvecklingsprocessen upp från år till dagar,” säger Ödgärd Andersson, VD för Zenseact, Volvo Cars dotterbolag för utveckling av självkörande teknik. “Insamling i realtid ger oss mycket mer data och gör att vi kan ta fram datauppsättningar av högre kvalitet och därmed fatta bättre och snabbare beslut om nästa steg inom säkerhetsutvecklingen. Detta är ett stort steg för att öka säkerheten i och omkring våra bilar.”

 

För att kunna hantera alla trafikdata som ska inhämtas i realtid investerar nu Volvo Cars och Zenseact i en datafabrik som kommer att rymma över 200 pebibyte (225 miljoner gigabyte) data under de kommande åren. AI-funktioner kommer att användas för att bearbeta data rekordsnabbt. Kunderna kommer själva att kunna välja om data ska samlas in, och alla data som samlas in aggregeras med tillräckliga garantier för kundens integritet.

 

“Säkerheten är vårt arv och företagets ryggrad, men mjukvaran är en central del av vårt moderna DNA,” säger Mats Moberg, Forsknings- och Utvecklingschef på Volvo Cars. “Vi bygger alltså vidare på 50 års expertkunskaper från Volvo Cars branschledande Accident Research Team, och nu kan vi också använda AI som en ny, virtuell del av forskningsteamet.”

 

Användandet av realtidsdata är en del av Volvo Cars långtidsvision för en framtid där det helt enkelt inte längre sker några krockar. Bilarna utrustas därför med några av världens absolut bästa sensorer och avancerade system för säkerhet och självkörning som hela tiden förbättras.

 

Volvo Cars kommande helt elektriska flaggskepps-SUV kommer att ha branschledande säkerhetsteknik som standard, vilket hjälper företaget till att rädda ännu fler liv genom att sätta ett nytt riktmärke för fordonssäkerhet. Bilen kommer att vara utrustad med toppmoderna sensorer som standard, t.ex. en LiDAR från Luminar, liksom en dator för autonom körning som drivs av NVIDIA DRIVE Orin™ system på chipp.

 

Denna toppmoderna hårdvara tillsammans med mjukvara från Volvo Cars, Zenseact och Luminar bildar nästa generation av Volvos väletablerade teknik för att undvika kollisioner. Volvo förväntar sig att antal dödade i trafiken och antalet trafikolyckor som helhet kommer att gå ner med hjälp av det nya säkerhetspaketet.

 

Genom förbättringar över tid kommer bilens hårdvara och mjukvara med tiden att få kapaciteten att ta över körningen själv i livshotande situationer där föraren inte gör något även efter upprepade varningar. Föraren har alltså alltid kontrollen i slutändan, men bilen och säkerhetstekniken ger stöd och håller uppsikt över föraren, som ett extra par ögon och en extra hjärna.

 

-------------------------------

 

Volvo Car Group 2020

Räkenskapsåret 2020 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 8,5 miljarder kr (14,3 miljarder kr 2019). Omsättningen under perioden uppgick till 262,8 miljarder kr (274,1 miljarder kr). För helåret 2020 ökade den globala försäljningen till 661 713 bilar (705 452), vilket motsvarar en minskning på 6,2 procent jämfört med 2019.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 661 713 bilar i över 100 länder 2020. Volvo Cars ägs sedan 2010 av Zhejiang Geely Holding.

 

I december 2020 hade Volvo Cars cirka 40 000 (41 500) heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

I enlighet med det nya företagets syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Frihetskänsla på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att elbilar ska stå för hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde och att etablera fem miljoner direkta konsumentrelationer. Volvo Cars har också åtagit oss att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

 

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer