Pressmeddelanden

Volvo Cars presenterar sin tekniska framtid

Volvo Cars presenterar idag sin tekniska framtid på Volvo Cars Tech Moment, ett teknikevent online som visar hur företaget fram till 2030 kommer att utvecklas till ett helelektriskt premiummärke, världsledande i det snabbväxande premiumsegmentet för elbilar.

 

Eventet sänds direkt från Göteborg och ger en första glimt av den teknik som kommer att bära upp Volvo Cars framtid, en framtid där alla nya bilar ska vara helt eldrivna. På eventet kommer det även att finnas deltagare från Google, Luminar, Northvolt och NVIDIA.

 

Under Volvo Cars Tech Moment hålls ett antal nyckelpresentationer och interaktiva frågesessioner, med en mängd ny information om t.ex. företagets väg mot 100 procent eldrivet, målsättningen att göra mer av mjukvaruutvecklingen internt, centraliseringen av datorerna, planer för nästa nivå av säkerhetsteknik och för införandet av säkra självkörande bilar.

 

Företaget kommer även att avslöja sin framtidsplan för infotainment och förevisa en konceptbil som visualiserar den tekniska framtidsplanen och ger en föraning om hur designen kommer att se ut efter övergången till helt elektriskt.

 

“På vår väg mot att bli ett helt elektriskt premiumbilföretag till 2030 är vi fast beslutna att skapa de bästa bilarna i vår 94-åriga historia,” säger VD Håkan Samuelsson. “Mycket spännande utveckling sker just nu och vi har för avsikt att tillgodose kundernas växande efterfrågan på helelektriska bilar med sömlös uppkoppling, branschledande säkerhet och avancerad självkörning.”

 

Volvo Cars har gjort vägvalet att gå mot fullständig elektrifiering och har satt upp ambitiösa planer för sina kommande helelektriska bilar. Målet är bilar med mer än dubbelt så lång verklig körsträcka som nuvarande elbilar på marknaden, mycket snabbare batteriladdning och lägre kostnader för att både äga och ladda elbilar. Volvo Cars siktar på att sälja 1,2 miljoner bilar globalt vid mitten på detta årtionde, varav minst hälften ska vara helelektriska.

 

Ekonomiskt siktar Volvo Cars på en årlig rörelsemarginal på 8-10 procent vid samma tidpunkt. Detta ska uppnås genom ökad försäljning och högre intäkter på alla tre globala säljregioner, effektivare kanaler för försäljning och distribution, synergier med dotterbolag och ett bredare sortiment av helelektriska bilar. Ännu högre lönsamhet förväntas genom att bruttomarginalen utjämnas mellan elbilar och bränsledrivna bilar vid mitten på årtiondet.

 

Volvo Cars kommer också att gå över till inbyggda processorer med banbrytande NVIDIA-teknik inne i bilarna. I samband med detta kommer även mjukvaruutvecklingen att i högre grad ske internt och fokusera på kortare utvecklingscykler, vilket återspeglar mjukvarans allt viktigare roll för att differentiera framtidens bilar och skapa lönsam tillväxt.

 

Detta är ett tydligt avsteg från den statiska utvecklingsstrategi som länge dominerat bilindustrin, och Volvo Cars kommer därmed att kunna förbättra sin flexibilitet och utvecklingshastighet och snabbt distribuera nya tjänster, tekniker och program till kundernas bilar via internet.

 

Nästa generations Volvomodeller kommer även att sätta en ny standard inom säkerhet, i enlighet med Volvo Cars position som branschledande inom säkerhet. På hårdvaruplanet kommer framtidens Volvobilar att göras redo för självkörning genom att LiDAR-sensorer från Luminar byggs in som standard, och företaget arbetar även på möjligheten att utnyttja realtidsdata för att kontinuerligt höja den framtida bilens säkerhetsnivå.

 

Volvo Cars fortsätter även sitt samarbete med Google och tar deras branschledande verktyg för infotainment och uppkoppling till nästa nivå. Ett nytt infotainmentsystem kommer att erbjudas, med fokus på en enkel, problemfri och säker upplevelse, liksom sömlös integrering mellan Volvo Cars och Googles ekosystem.

 

För mer information om dessa och andra initiativ, se på Volvo Cars Tech Moment via den här länken. Observera att endast förregistrerade gäster kommer att kunna ställa frågor under eventet. För att registrera dig redan nu, kontakta din Volvo PR-kontaktperson.

 

-------------------------------

 

Volvo Car Group 2020

Räkenskapsåret 2020 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 8,5 miljarder kr (14,3 miljarder kr 2019). Omsättningen under perioden uppgick till 262,8 miljarder kr (274,1 miljarder kr). För helåret 2020 ökade den globala försäljningen till 661 713 bilar (705 452), vilket motsvarar en minskning på 6,2 procent jämfört med 2019.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 661 713 bilar i över 100 länder 2020. Volvo Cars ägs sedan 2010 av Zhejiang Geely Holding.

 

I december 2020 hade Volvo Cars cirka 40 000 (41 500) heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

I enlighet med det nya företagets syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Frihetskänsla på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att elbilar ska stå för hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde och att etablera fem miljoner direkta konsumentrelationer. Volvo Cars har också åtagit oss att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

 

 

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer