Pressmeddelanden

Volvo Cars ger nu alla anställda 24 veckors betald föräldraledighet som standard

Volvo Cars ger sina mer än 40,000 medarbetare världen över, i alla fabriker och kontor, betald föräldraledighet oavsett kön från och med den 1 april 2021.

Initiativet, som fått namnet ”Familjeband” (Family Bond), ger alla anställda som tjänsgjort minst ett år totalt 24 veckors ledighet med 80 procent av grundlönen som standard. Det gäller för båda föräldrarna och ledigheten kan tas ut när som helst under de tre första åren av föräldraskapet.

– Vi vill skapa en kultur som stöder ett jämställt föräldraskap oavsett kön, säger Håkan Samuelsson, VD på Volvo Cars. – När föräldrar får hjälp med att balansera kraven från arbetet och familjen bidrar det till att minska klyftan mellan könen och gör att alla kan göra karriär. Vi har alltid varit ett familje- och människocentrerat företag. Genom denna föräldraledighetsförsäkring demonstrerar och lever vi efter våra värderingar, vilket i sin tur kommer att stärka vårt varumärke.

Den globala föräldraledigheten är mer inkluderande och stöttande än vad som erbjuds i många länder världen över, och omfattar alla som definieras som föräldrar enligt lag, inklusive adoptiv-, fosterhems- och surrogatföräldrar, samt icke-biologiska föräldrar i samkönade par. Vissa länder erbjuder inte nyblivna föräldrar någon betald ledighet, eller utesluter vissa grupper av föräldrar – det senare gäller särskilt för fäder.

Volvo Cars globala initiativ är inspirerat av den nationella lagstiftningen på företagets hemmamarknad i Sverige, världsberömt för sin generösa föräldraledighet, som har gett påtagliga fördelar för såväl föräldrar som barn de senaste decennierna. Föräldraförsäkringen är resultatet av ett pilotprojekt för föräldraledighet som lanserades i EMEA-regionen 2019, där 46 procent av alla sökande var fäder.

– Detta är mer än en ny föräldraledighet för våra anställda – det är förkroppsligandet av vår företagskultur och våra värderingar, säger Hanna Fager, chef för corporate functions och HR. – Vi vill visa vägen för förändringar i den här branschen och sätta en ny global personalstandard. Genom att se till att alla våra anställda får betald föräldraledighet minskar vi klyftan mellan könen och får en mer diversifierad personalstyrka, vilket förbättrar resultatet och stärker vårt företag.

När företaget studerade utfallet av sitt pilotprojekt såg man att de anställda uppskattade att försäkringen var könsneutral, inkluderande och anpassningsbar efter individens behov. Studierna gav också viktiga insikter i hur man kan uppmuntra fler anställda att ta ut föräldraledighet och göra föräldraledighet för båda föräldrarna till den nya ”normen”. 

Några av de hinder som begränsar uttag av föräldraledighet handlar om oro för den potentiella inverkan detta kan få på teamet, oro över hur karriären kan komma att påverkas på sikt, och ett kulturellt tankesätt kring vad som förväntas av fäder på arbetsplatsen och hemma.

För att uppmuntra till ett ökat uttag av föräldraledighet har Volvo Cars fokuserat på att kommunicera mer effektivt. Genom att presentera föräldraledigheten på 24 veckor som något som är förvalt, strävar företaget efter att skapa en ”standardeffekt” – eftersom människor har en tendens att hålla sig till förvalda alternativ. Vi undviker tvetydigt språk, som ”upp till 24 veckor”, eftersom vi tenderar att förutspå ett negativt utfall när det finns osäkerhet.

Genom att använda metoder som dessa vill Volvo Cars ta bort förvirring och kulturella hinder och ge föräldrar visshet.

För att visa sitt engagemang för att minska klyftan mellan könen kommer Volvo Cars även att dela med sig av sina deltaganderesultat över tid så att andra företag kan lära sig av dess framsteg.    

-------------------------------

 

Till redaktörer:

  • I länder där de lokala bestämmelserna erbjuder en mer generös föräldraledighet kommer de lokala bestämmelserna att ha företräde.
  • Volvo Cars har tagit fram en checklista för hur företaget planerar att kommunicera kring försäkringen för att uppmuntra till ett ökat uttag av föräldraledighet. Klicka på denna länk för att se listan.  

 

Volvo Car Group 2020

Räkenskapsåret 2020 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 8,5 miljarder kr (14,3 miljarder kr 2019). Omsättningen under perioden uppgick till 262,8 miljarder kr (274,1 miljarder kr). För helåret 2020 ökade den globala försäljningen till 661 713 bilar (705 452), vilket motsvarar en minskning på 6,2 procent jämfört med 2019.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 661 713 bilar i över 100 länder 2020. Volvo Cars ägs sedan 2010 av Zhejiang Geely Holding.

 

I december 2020 hade Volvo Cars cirka 40 000 (41 500) heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

I enlighet med det nya företagets syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Frihetskänsla på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att elbilar ska stå för hälften av företagets globala försäljning, att hälften av den globala försäljningen ska vara online, och att etablera fem miljoner direkta konsumentrelationer i mitten av detta årtionde. Volvo Cars har också åtagit sig att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040

Sökord:
Företagsnyheter, Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer