Pressmeddelanden

Volvo Cars bilfabrik i Daqing drivs av 100 procent klimatneutral el

Volvo Cars tillverkningsanläggning i Daqing, Kina drivs nu av 100 procent klimatneutral el och följer därmed företagets andra stora kinesiska tillverkningsanläggning i Chengdu, som nådde samma milstolpe förra året.

 

Det innebär att Volvo Cars globala tillverkningsnätverk nu drivs av nära 90 procent klimatneutral el – ett viktigt steg mot företagets mål om att ha klimatneutral tillverkning till 2025.

 

Framöver kommer anläggningen i Daqing i Heilongjiangprovinsen att drivas av el från biomassa (83 procent) och vindkraft (17 procent), vilket beräknas kunna minska anläggningens årliga koldioxidutsläpp med cirka 34 000 ton.

 

Mer specifikt använder de biomassakraftverk som levererar till Daqing-anläggningen sig av lokalt och hållbart odlade jordbruks- och skogsbruksrester.

 

– För oss på Volvo Cars är hållbarhet lika viktigt som säkerhet, säger Javier Varela, Senior vice president Industrial operations and quality. – För att nå våra ambitiösa klimatmål är det avgörande att vi tar itu med utsläppen från vårt tillverkningsnätverk, och jag är mycket glad över att Daqing nu drivs av 100 procent klimatneutral el.

 

Förutom milstolpen för Daqing-fabriken har Volvo Cars gjort ytterligare framsteg när det gäller utsläppsminskningar runt sina anläggningar i Kina. Man har varit i nära kontakt med sina lokala leverantörer de senaste månaderna och har uppmuntrat dem att följa efter och gå över till 100 procent klimatneutral el. Responsen hittills har varit mycket positivt.

 

För att Volvo Cars ska lyckas nå sitt mål om klimatneutral tillverkning senast 2025 behöver man ha tillgång till klimatneutral el och värme. För att nå detta mål måste Volvo Cars hitta lokala partners inom myndigheter och näringsliv som stödjer utvecklingen av hållbara alternativ.

 

– Vi kan bara uppnå våra klimatmål genom att samarbeta med våra leverantörer, säger Javier Varela. – Vi känner oss stärkta av det stöd som vi har fått hittills i Kina och strävar efter att vara ett riktmärke för hållbarhet i vår bransch.

 

Volvo Cars mål för klimatneutral tillverkning är en del av företagets klimatplan, ett av de mest ambitiösa inom i fordonsindustrin. Kärnan i planen är Volvo Cars ambition om att vara ett helt elektriskt bilmärke år 2030, med endast helelektriska bilar i modellprogrammet.

 

Planen sträcker sig dock längre än att ta itu med avgasutsläppen genom att elektrifiera hela modellprogrammet. Den tacklar även koldioxidutsläppen i företagets övergripande verksamhet, i leveranskedjan och genom återvinning och återanvändning av material.

 

På kort sikt syftar dessa och andra åtgärder till att minska koldioxidavtrycket under varje bils livscykel med 40 procent mellan 2018 och 2025. Volvo Cars siktar på att vara ett klimatneutralt företag 2040.

 

-------------------------------

 

Volvo Car Group 2020

Räkenskapsåret 2020 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 8,5 miljarder kr (14,3 miljarder kr 2019). Omsättningen under perioden uppgick till 262,8 miljarder kr (274,1 miljarder kr). För helåret 2020 ökade den globala försäljningen till 661 713 bilar (705 452), vilket motsvarar en minskning på 6,2 procent jämfört med 2019.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 661 713 bilar i över 100 länder 2020. Volvo Cars ägs sedan 2010 av Zhejiang Geely Holding.

 

I december 2020 hade Volvo Cars cirka 40 000 (41 500) heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

I enlighet med det nya företagets syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Frihetskänsla på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att elbilar ska stå för hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde och att etablera fem miljoner direkta konsumentrelationer. Volvo Cars har också åtagit oss att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer