Pressmeddelanden

Volvo Cars redovisar bästa resultatet någonsin för andra halvåret 2020

Volvo Cars redovisar för andra halvåret 2020 sitt bästa resultat någonsin för lönsamhet och försäljning vilket understryker att företaget framgångsrikt lyckats mildra påverkan av och återhämta sig från effekterna av Covid-19 tidigare under verksamhetsåret.

 

Företaget redovisar en omsättning på 151 miljarder kronor och en rörelsevinst på 9,5 miljarder kronor för det andra halvåret 2020. Rörelsevinsten ökade med 8,2 procent för den givna perioden medan omsättningen ökade med 4,9 procent. Rörelsemarginalen uppgick till starka 6,3 procent.

 

Resultatet speglar företagets bästa försäljningsresultat någonsin för andra halvåret som påverkades av en stark efterfrågan på Volvo Cars laddbara Recharge-modeller. Volvo Cars sålde 391 751 bilar under de sex sista månaderna 2020, vilket innebär en ökning med 7,4 procent jämfört med samma period 2019 och ökade marknadsandelar på de flesta marknader.

 

För helåret 2020 omsatte Volvo Cars 263 miljarder kronor och hade en rörelsevinst på 8,5 miljarder kronor. Företaget lyckades minska de fasta kostnaderna i kombination med en ökad tillväxt vilket hade ett positivt inflytande på kassaflödet och likviditet.

 

- Vi agerade beslutsamt för att begränsa pandemins påverkan, säger Volvo Cars koncernchef Håkan Samuelsson. Efter en säker omstart av verksamheten såg vi en stark återhämtning och kan redovisa det bästa andra halvåret i företagets historia. Det är också lovande att se den snabbt växande efterfrågan på våra laddningsbara Recharge-modeller, vilket vi förväntar oss ska fortsätta under 2021.

 

Andelen Recharge-bilar av den totala försäljningen mer än fördubblades, jämfört med 2019.

I Europa stod plug-in hybrider för 30 procent av den totala försäljningen vilket gjorde Volvo Cars till det ledande premiumvarumärket inom plug-in hybrider mätt i andel av total försäljning. Volvo Cars var även ett ledande varumärke inom detta område på den amerikanska marknaden.

 

I Kina och USA, företagets två enskilt största marknader, ökade försäljningssiffrorna för helåret eftersom man under den andra halvåret lyckades vända första halvårets pandemi-relaterade försäljningstapp. I Europa rapporterade företaget en mindre nedgång under andra halvåret till följd av en trög marknad.

 

Pandemin påskyndade också företagets övergång till online-försäljning, något som kommer att vara ett fokusområde även under 2021. Under 2020 mer än fördubblade Volvo Cars antalet prenumerationer som såldes online, jämfört med 2019. Andelen nya kunder som upptäcker Volvo Cars via den försäljningskanalen är fortsatt hög och bidrar till ökningen i marknadsandel.

 

Under 2021 förväntar sig Volvo Cars fortsatt försäljnings- och omsättningstillväxt till följd av ett starkt produkterbjudande och ökad online-försäljning. Förutsatt att marknadsförhållanden fortsätter att normaliseras förväntas denna tillväxt samt fortsatt kostnadskontroll förbättra lönsamheten till nivåer före pandemin.

 

Med pågående investeringar i ny teknik och nya produkter räknar företaget med en liknande investeringsnivå som under 2020. Kassaflödet förväntas förbli starkt. Volvo Cars räknar också med en fortsatt minskning av de totala koldioxidutsläppen per bil, vilket går i linje med ambitionen att minska utsläppen med 40 procent till 2025.

 

Finansresultatet finns tillgängligt via den här länken och kommer att presenteras på en presskonferens med start kl 10.00, som kan följas via den här länken.

 

-------------------------------

Volvo Car Group 2020

För räkenskapsåret 2020 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 8,5 miljarder kr (14,3 miljarder kr 2019). Omsättningen under perioden uppgick till 262,8 miljarder kr (274,1 miljarder kr). För helåret 2020 uppgick den globala försäljningen till 661 713 bilar (705 452), en reducering med 6,2 procent jämfört med 2019.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 661 713 bilar i över 100 länder 2020. Volvo Cars ägs sedan 2010 av Zhejiang Geely Holding.

 

Vid december 2020 hade Volvo Car Group i genomsnitt 40 000 (41 500) heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

I enlighet med det nya företagets syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Frihetskänsla på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att elbilar ska stå för hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde och att etablera fem miljoner direkta konsumentrelationer. Volvo Cars har också åtagit oss att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

 

 

Sökord:
Företagsnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer