Pressmeddelanden

Volvo Cars rapporterar högsta halvårsförsäljningen i företagets historia

Volvo Cars redovisade den högsta halvåsförsäljningen i företagets historia för det andra halvåret 2020. Det efter att en stark efterfrågan på företagets elektrifierade bilar skyndat på återhämtningen från COVID-19 pandemins inverkan.

 

Företaget agerade snabbt och beslutsamt för att mildra de negativa effekterna av pandemin under den första halvan av året. Det gjorde det möjligt att snabbt återuppta verksamheten efter en kortare nedstängning och påbörja återhämtningen, som fick hjälp av en snabbt växande efterfrågan på företagets laddningsbara Recharge-modeller.

 

Andelen Recharge-bilar i procent av den totala försäljningen mer än fördubblades under 2020 jämfört med 2019. I Europa stod Recharge-modellerna för 29 procent av de totala volymerna, vilket gör Volvo Cars till det ledande varumärket för laddbara bilar i regionen. Volvo Cars var även ett ledande varumärke inom laddhybrider på den amerikanska marknaden.

 

I Kina och USA, företagets två enskilt största marknader, redovisade företaget stigande försäljningssiffror för helåret eftersom man under den andra halvan av året lyckades vända första halvårets pandemi-relaterade försäljningstapp.

 

”Vi hade ett fantastiskt andra halvår efter en tuff start och vi tog marknadsandelar i samtiliga försäljningsregioner, ” sa Lex Kerssemakers, chef för Global Commercial Operations. ”Vi tänker bygga vidare på den här positiva trenden under 2021, då vi kommer fortsätta att indroducera nya elektrifierade Volvobilar och expandera vår onlineverksamhet.”

 

Även om försäljningen sjönk med 21 procent under första halvåret, gjorde försäljningen en rekyl uppåt under andra halvåret 2020, och man ligger nu återigen i linje med de senaste årens tillväxtprognoser och redovisade en stabil tillväxt månad för månad från juni och framåt. Försäljningen steg med 7.4 procent till 391,751 bilar under andra halvåret jämfört med samma period 2019.

 

Globalt sålde Volvo Cars 661,713 bilar under 2020, en minskning med 6.2 procent jämfört med 2019. Även om de slutliga siffrorna för helåret ännu inte har bekräftats, överträffade företaget sina konkurrenter och tog marknadsandelar i alla sina viktigaste försäljningsregioner under årets första elva månader.

 

Försäljningen steg med 7.5 procent i Kina, till 166,617 bilar, jämfört med 2019. I USA sålde företaget 110,129 bilar, en ökning med 1.8 procent jämfört med föregående år. På båda marknaderna stod den starka efterfrågan på företagets prisbelönta SUV-modellprogram för merparten av försäljningsvolymerna.

 

I Europa såg Volvo Cars en stark efterfrågan på sina Recharge-modeller på många viktiga marknader. En generellt trög marknad, som tyngs av pandemirelaterade restriktioner, innebar att den totala försäljningen sjönk med 15.5 procent på helårsbasis.

 

Pandemin påskyndade också företagets övergång till försäljning online, något som kommer att vara ett fokusområde även under 2021. Under 2020 mer än fördubblade Volvo Cars antalet prenumerationer som såldes online, jämfört med 2019. Andelen nya kunder som upptäcker Volvo Cars via den försäljningskanalen är fortsatt hög och bidrar till ökningen i marknadsandel.

 

Volvo Cars har åtagit sig att bli en premiumtillverkare av elbilar och de närmaste åren kommer företaget att lansera flera helt elektriska bilar. 2025 förväntar sig Volvo att 50 procent av företagets globala försäljning ska utgöras av elbilar, medan hybrider ska stå för de resterande 50 procenten. Företaget är för närvarande den enda tillverkaren som erbjuder en plug-in variant av varje modell i sitt modellprogram.

Nedan ges en detaljerad redovisning av försäljningen per region:

 

 

December

           

 

Juli-December

 

 

 

 

 

Januari-December

       
 

 

2019

 

2020

 

 

 

2019

 

2020

 

 

 

2019

 

2020

 

 

Europa

 

34,224

 

33,593

 

-1.8%

 

166,832

 

165,512

 

-0.8%

 

340,605

 

287,902

 

-15.5%

Kina

 

16,908

 

18,584

 

9.9%

 

87,220

 

100,876

 

15.6%

 

154,961

 

166,617

 

7.5%

USA

 

12,360

 

14,244

 

15.2%

 

58,114

 

66,874

 

15.1%

 

108,234

 

110,129

 

1.8%

Övriga

 

10,747

 

12,295

 

14.4%

 

52,460

 

58,489

 

11.5%

 

101,652

 

97,065

 

-4.5%

Totalt

 

74,239

 

78,716

 

6.0%

 

364,626

 

391,751

 

7.4%

 

705,452

 

661,713

 

-6.2%

 

 

Under året var XC60 den bäst säljande modellen med totalt 191,696 sålda bilar (2019: 204,965 bilar), följd av XC40 med 185,406 sålda bilar (2019:139,847 bilar) och XC90 med 92,458 sålda bilar (2019: 100,729 bilar).

 

 

-------------------------------

 

Volvo Car Group 2019

Räkenskapsåret 2019 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 14,3 miljarder kr (14,2 miljarder kr 2018). Omsättningen under perioden uppgick till 274,1 miljarder kr (252,7 miljarder kr). För helåret 2019 ökade den globala försäljningen till den nya rekordnivån på 705 452 (642 253) bilar, en ökning med 9,8 procent jämfört med 2018. Resultaten understryker vilken omfattande förvandling som Volvo Cars ekonomi och verksamhet har genomgått de senaste åren och ger även företaget en bra position för nästa tillväxtfas.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 705 452 bilar i över 100 länder 2019. Volvo Cars ägs sedan 2010 av Zhejiang Geely Holding.

 

Under 2019 hade Volvo Car Group i genomsnitt 41 500 (41 500) heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

I enlighet med det nya företagets syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Frihetskänsla på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att elbilar ska stå för hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde och att etablera fem miljoner direkta konsumentrelationer. Volvo Cars har också åtagit oss att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer