Pressmeddelanden

Volvo Cars kommer tillverka elmotorer i Skövde

Volvo Cars kommer att bygga elmotorer i sin motorfabrik i Skövde, och planerar att etablera en komplett egen elmotorproduktion vid mitten av 2020-talet. Företaget kommer att investera 700 miljoner SEK för ändamålet de kommande åren.


Volvo Car har åtagit sig att bli ett elbilsmärke i premiumsegmentet och har som ambition att 50 procent av den globala försäljningen 2025 ska bestå av elbilar, och resten av hybrider.

 Tillverkningen i Skövde har varit en del av Volvo Cars historia ända sedan företaget grundades 1927. När Skövde börjar tillverka elmotorer blir den historiska anläggningen också en del av företagets framtid.

 Volvo Cars meddelade tidigare i år att man gör betydande investeringar i egen design och utveckling av elmotorer för nästa generations Volvobilar. Med de planerade investeringarna i Skövde tar företaget nu de första stegen mot en egen montering och tillverkning av elmotorer.
I ett första skede kommer anläggningen att montera elmotorer. Vid ett senare skede avser Volvo Cars att en fullskalig tillverkningsprocess för elmotorer ska ske i Skövde.


”Den allra första Volvo från 1927 hade en motor byggd i Skövde”, säger Javier Varela, senior vice president Industrial Operations & Quality. ”Medarbetarna är kompententa och engagerade i att leverera högsta möjliga kvalitet. Därför är det naturligt att de blir en del av vår spännande framtid. ”

När elmotorerna i allt högre utsträckning tar över förbränningsmotorns roll blir de en fundamental byggsten i elbilar, tillsammans med batterier och kraftelektronik. Samspelet mellan de tre kompetenensområdena är avgörande för utvecklingen av elektrifierade premiumbilar. 

Utvecklingen och produktionen av elmotorer i egen regi tillåter Volvo Cars ingenjörer att ytterligare optimera elmotorerna så väl som hela den elektriska drivlinan i nya Volvobilar. Det möjliggör för större landvinningar inom energieffektivitet och generell prestanda.

Design och utveckling av företagets elmotorer sker i Göteborg och Shanghai. Tidigare i år öppnade Volvo Cars ett nytt laboratorium för elmotorer i Shanghai, utöver den pågående utvecklingen i Göteborg och de toppmoderna batterilaboratorierna i Sverige och Kina.

Den återstående verksamheten vid motorfabriken i Skövde, med produktion av förbränningsmotorer, kommer att flyttas till ett separat dotterbolag inom Volvo Cars – Powertrain Engineering Sweden (PES). Som tidigare kommunicerats är avsikten att slå ihop PES med Geely’s produktion av förbränningsmotorer.

 

 

Volvo Car Group 2019

Räkenskapsåret 2019 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 14,3 miljarder kr (14,2 miljarder kr 2018). Omsättningen under perioden uppgick till 274,1 miljarder kr (252,7 miljarder kr). För helåret 2019 ökade den globala försäljningen till den nya rekordnivån på 705 452 (642 253) bilar, en ökning med 9,8 procent jämfört med 2018. Resultaten understryker vilken omfattande förvandling som Volvo Cars ekonomi och verksamhet har genomgått de senaste åren och ger även företaget en bra position för nästa tillväxtfas.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 705 452 bilar i över 100 länder 2019. Volvo Cars ägs sedan 2010 av kinesiska Zhejiang Geely Holding.

 

Under 2019 hade Volvo Car Group i genomsnitt 41 500 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

I enlighet med företagets nya syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Rörelsefrihet på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde ska komma från direkta konsumentrelationer. Volvo Cars har också ett åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

 

 

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer