Pressmeddelanden

Volvo Cars haverikommission fyller femtio år

De är kända som “krockdetektiverna” internt på Volvo – haverikommissionen som löpande samlar in krockdata från verkliga trafikolyckor. I år fyller Volvo Cars haverikommission femtio år.

 

Utredarna i Volvo Cars haverikommission är redo dygnet runt för att samla in värdefull krockdata från verkliga olyckor som sedan används för att förbättra säkerheten i Volvobilar.

“Haverikommissionens hårda arbete gör att vi kan ta med oss någonting positivt ur tragiska trafikolyckor, vilket leder till att vi kan tillverka ännu säkrare bilar”, säger Malin Ekholm, chef för Volvo Cars Safety Centre.

“Genom att noga analysera vad som hände i varje enskild trafikolycka tar haverikommissionen fram information som vi använder för att förbättra våra bilar.”

 

Volvo Cars haverikommission har sammanställt data från verkliga olyckor sedan 1970. När en olycka inträffar i Göteborgsregionen, dag som natt, är teamet snabbt på plats för att utreda och dokumentera varje moment av olyckan så detaljerat som möjligt.

I sitt arbete ställer teamet frågor som: hur kraftfull var olyckan? Hur snabbt aktiverades bilens olika säkerhetssystem? Hur mår bilens passagerare? Haverikommissionen ställer även frågor kring yttre omständigheter som väder och vägens skick.

 

Utredarna fortsätter arbetet efter själva olyckan genom att gå igenom polisrapporter, kontakta föraren och om det är möjligt undersöka den krockskadade bilen. Tillsammans med Volvo Cars beteendevetare försöker man också förstå hur föraren upplevde själva olyckan.

Om möjligt går haverikommissionen också igenom sjukhusjournaler för att kartlägga eventuella personskador. Den informationen analyseras av biomekaniska experter i samarbete med fysiker för att förstå den exakta orsaken till skadan.

 

Alla data och information som samlas in anonymiseras och kodifieras. Slutsatserna från haverikommissionens arbete delas sedan med Volvo Cars produktutvecklare, som använder den för att utveckla och implementera ny teknologi i kommande bilmodeller. 

Varje år besöker och utreder haverikommissionen 30-50 olyckor. Men eftersom det inträffar trafikolyckor över hela världen samarbetar haverikommissionen med lokal Volvopersonal och räddningstjänst för att samla in ytterligare data.

Haverikommissionen tar även del av information från globala olycksdatabaser som en nödvändig del av arbetet.

“Haverikommissionen är långt ifrån vår enda källa till forskningsdata, men de spelar en viktig roll i att verkligen förstå detaljer”, tillägger Malin Ekholm.

“Det sker fortfarande trafikolyckor, men nuförtiden är konsekvenserna av dem mildare och antalet allvarliga skador är färre jämfört med förr.”

 

-------------------------------

 

Volvo Car Group 2019

Räkenskapsåret 2019 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 14,3 miljarder kr (14,2 miljarder kr 2018). Omsättningen under perioden uppgick till 274,1 miljarder kr (252,7 miljarder kr). För helåret 2019 ökade den globala försäljningen till den nya rekordnivån på 705 452 (642 253) bilar, en ökning med 9,8 procent jämfört med 2018. Resultaten understryker vilken omfattande förvandling som Volvo Cars ekonomi och verksamhet har genomgått de senaste åren och ger även företaget en bra position för nästa tillväxtfas.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 705 452 bilar i över 100 länder 2019. Volvo Cars ägs sedan 2010 av kinesiska Zhejiang Geely Holding.

 

Under 2019 hade Volvo Car Group i genomsnitt 41 500 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

I enlighet med företagets nya syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Rörelsefrihet på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde ska komma från direkta konsumentrelationer. Volvo Cars har också ett åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer