Pressmeddelanden

Volvo Cars får värdefullt tredjepartsgodkännande för sin klimathandlingsplan

Klimatplanen, enligt vilken Volvo Cars strävar efter att bli ett klimatneutralt företag senast 2040, har verifierats vetenskapligt av Science Based Targets Initiative (SBTI), en ideell organisation som ger företag en tydlig väg att stödja Parisavtalet.

 

Enligt SBTI är Volvo Cars klimatplan, som även inkluderar de kortsiktiga ambitionerna för 2025, i linje med de nivåer som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till en bra bit under 2 °C jämfört med förindustriella nivåer.

I sin valideringsprocess specificerar SBTI hur mycket och hur snabbt enskilda företag måste minska sina utsläpp av växthusgaser för att uppfylla de ambitioner som anges i Parisavtalet.

 

– Som en mobilitetsleverantör är vi en del av problemet med klimatförändringar, men vi kan också vara en del av lösningen, säger Hanna Fager, chef för Corporate Functions på Volvo Cars.
– Vi har ett ansvar att agera. Det är därför som minskade koldioxidutsläpp har högsta prioritet i vårt företag. Att våra klimatambitioner har validerats av SBTI ger oss en värdefull bekräftelse på att vi är på rätt spår.

 

Volvo Cars omfattande klimatplan, som lanserades förra året, adresserar koldioxidutsläppen i hela företagets verksamhet och för alla produkter, mot dess vision att bli klimatneutrala till 2040.

 

Planen sträcker sig bortom att ta itu med avgasutsläppen genom elektrifiering; företaget kommer även att tackla koldioxidutsläppen i företagets tillverkningsnätverk och övergripande verksamhet, i leveranskedjan och genom återvinning och återanvändning av material.

Som ett första konkret steg mot sin 2040-vision siktar företaget på att minska sitt livscykelkoldioxidavtryck per bil med 40 procent till 2025.

Planen inkluderar följande ambitioner: en 50-procentig minskning av avgasutsläppen per bil, en 25-procentig minskning per bil av koldioxidutsläppen, inklusive från tillverkning och logistik, och en 25-procentig minskning per bil av utsläppen av koldioxidutsläpp i leveranskedjan.

 

Volvo Cars var den första etablerade biltillverkaren som åtog sig att elektrifiera hela sitt modellprogram och man är det enda varumärket som erbjuder en plug-in hybridvariant av varje modell i sitt modellprogram. Företaget kommer också att introducera en rad helt elektriska bilar de kommande åren, där XC40 Recharge är först ut och där leveranserna kommer att starta senare i år.

 

Försäljningen av hybridbilar svarade för nästan en fjärdedel av Volvo Cars försäljning i Europa under första halvåret 2020. Under perioden var Volvo Cars det främsta plug-in hybridvarumärket i Europa enligt marknadsundersökningsföretaget IHS, och Volvo Cars siktar på att dess globala försäljningsvolym senast 2025 ska utgöras till 50 procent av renodlade elbilar och resterande 50 procent av hybrider.

 

Till redaktörer

 

  • SBTI är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF).

 

 

 

Volvo Car Group 2019

Räkenskapsåret 2019 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 14,3 miljarder kr (14,2 miljarder kr 2018). Omsättningen under perioden uppgick till 274,1 miljarder kr (252,7 miljarder kr). För helåret 2019 ökade den globala försäljningen till den nya rekordnivån på 705 452 (642 253) bilar, en ökning med 9,8 procent jämfört med 2018. Resultaten understryker vilken omfattande förvandling som Volvo Cars ekonomi och verksamhet har genomgått de senaste åren och ger även företaget en bra position för nästa tillväxtfas.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 705 452 bilar i över 100 länder 2019. Volvo Cars ägs sedan 2010 av kinesiska Zhejiang Geely Holding.

 

Under 2019 hade Volvo Car Group i genomsnitt 41 500 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

I enlighet med företagets nya syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Rörelsefrihet på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde ska komma från direkta konsumentrelationer. Volvo Cars har också ett åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

 

 

Sökord:
Företagsnyheter, Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer