Pressmeddelanden

Andas ren luft med världsunik luftkvalitetsteknik i nya Volvobilar

Volvo Cars har introducerat en världsunik teknik för förstklassig luftkvalitet i företagets bilar, så att Volvoförare kan andas ren och hälsosam luft i sina bilar och att luften i kupén renas innan de sätter sig i bilen för att köra.

 

Företagets nya Advanced Air Cleaner-teknik använder sig av en sensor som mäter PM 2.5-nivåerna i kupén, vilket skapar en funktion som inte är tillgänglig i någon annan bil som finns på marknaden för närvarande.

I Kina, där PM 2.5-mätningar och tillhörande informationstjänster är väletablerade, kan Volvo-förare även jämföra luftkvaliteten inne i kupén med kvaliteten på luften utanför bilen.

PM 2.5 indikerar mängden fina partiklar i luften och är ett vanligt mått på luftkvalitet. Globalt är det många stadsområden som lider av PM 2.5-värden som överstiger de nivåer som rekommenderas av WHO, vilket understryker behovet av att minska de fina partiklarnas påverkan på människors hälsa.

 Advanced Air Cleaner finns på alla Volvomodeller i 90- och 60-serierna byggda på SPA-plattformen (Scalable Product Architecture) sedan i våras och filtrerar fina partiklar från kupén. Tack vare ett syntetfiberbaserat filter och jonisering stoppas upp till 95 procent av alla PM 2.5-partiklar från att nå kupén.

 Detta optimerar luftkvaliteten inne i bilen, vilket begränsar de negativa hälsoeffekterna som är förknippade med luftföroreningar och fina partiklar. Renare luft inne i bilen främjar även säker körning, eftersom hälsosam och frisk luft kan bidra till att öka förarens koncentrationsförmåga.

Förare av de aktuella Volvo-modellerna kan även använda sig av smartphone-appen Volvo On Call (på de marknader där denna erbjuds) för att enkelt schemalägga en extra rening av luften i kupén inför resan. Appen berättar då för förarna vad den aktuella PM2.5-nivån är i kupén efter att luften har renats.

 – Med vår Advanced Air Cleaner-teknik kan du vara säker på att luften du andas i din Volvo är renare och hälsosammare, säger Anders Löfvendahl, senior teknisk expert på kupéluftkvalitet på Volvo Cars. – Vi tror att ren luft är bra för dig, både ur ett hälsoperspektiv och ett säkerhetsperspektiv, och kommer att fortsätta driva utvecklingen på detta område.

Förutom Advanced Air Cleaner-tekniken arbetar Volvo Cars även med att skapa en hälsosam miljö i sina bilar på andra sätt. Biltillverkarens ingenjörer har länge haft ett fokus på att avlägsna utsläpp från organiska ämnen i bilen och på att minimera förekomsten av material som orsakar allergier i sina interiörer.

 

Volvo Cars har strikta inköpskrav på sina leverantörer för att minimera generering och utsläpp av lukter från delar och material som används i kupén. Företaget har också ett nära samarbete med flera universitet och andra institut i projekt som rör materialanvändning, liksom utveckling och genomförande av ännu strängare allergistandarder i sina interiörer.

 Ett specialteam av luktbedömare, internt kända som Näsorna, testar komponenter individuellt och bilen som helhet för att upptäcka eventuella luktutsläpp. Trots tekniska framsteg är detta team oumbärligt för luktkontrollprocessen eftersom den mänskliga näsan är mycket känsligare än något analysinstrument.

 

 

Volvo Car Group 2019

Räkenskapsåret 2019 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 14,3 miljarder kr (14,2 miljarder kr 2018). Omsättningen under perioden uppgick till 274,1 miljarder kr (252,7 miljarder kr). För helåret 2019 ökade den globala försäljningen till den nya rekordnivån på 705 452 (642 253) bilar, en ökning med 9,8 procent jämfört med 2018. Resultaten understryker vilken omfattande förvandling som Volvo Cars ekonomi och verksamhet har genomgått de senaste åren och ger även företaget en bra position för nästa tillväxtfas.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 705 452 bilar i över 100 länder 2019. Volvo Cars ägs sedan 2010 av kinesiska Zhejiang Geely Holding.

 

Under 2019 hade Volvo Car Group i genomsnitt 41 500 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

I enlighet med företagets nya syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Rörelsefrihet på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde ska komma från direkta konsumentrelationer. Volvo Cars har också ett åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

 

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer