Pressmeddelanden

Volvo Cars påverkat av pandemin under första halvåret, ser stark återhämtning under andra halvan

Volvo Cars rapporterar idag ett finansresultat för första halvåret 2020, som påverkats kraftigt av Covid-19 pandemin och dess inverkan på den globala ekonomin.

Volvo Cars förväntar sig en återhämtning under andra halvåret i takt med att efterfrågan på bilar normaliseras.

Företaget gjorde en rörelseförlust på 989 miljoner kronor under de första sex månaderna 2020, då omsättningen föll med 14,1 procent till 111,8 miljarder kronor.

Trots att den globala försäljningen föll i absoluta tal under det första halvåret, tog Volvo Cars marknadsandelar i Kina, USA och Europa, där Tyskland var en av de marknader som presterade starkt. Företaget såg också en stark ökning, 79,8 procent, i efterfrågan på laddbara plug-in-hybrider under varumärket Recharge, samt en stor uppgång i konsumenternas intresse för att handla online.

Volvo Cars försäljning av bilar i Kina återhämtade sig under andra kvartalet och tillväxten kompenserade för i stort sett hela första kvartalets försäljningstapp. Under det första halvåret sjönk företagets försäljning i Kina endast 3,0 procent.

Även försäljningen i USA återhämtade sig under andra kvartalet och visade tillväxt i juni, men under de första sex månaderna föll försäljningen 13.7 procent jämfört med samma period förra året.

Totalt sett så föll marknaden för personbilar i Kina med 26.0 procent under det första sex månaderna, medan USA och Europa föll med respektive 24.0 och 38.1 procent under samma period.

– Den nedgång vi sett under första halvåret är tillfällig. Vi förväntar oss en stark återhämtning under andra halvåret och vårt utbud av laddbara Recharge-bilar gör att vi är väl positionerade att möta de marknadstrender vi nu ser, säger Håkan Samuelsson, Volvo Cars koncernchef.

Volvo Cars globala försäljningen föll under de första sex månaderna 2020 med 20,8 procent till 269 962 bilar eftersom många regeringar uppmanade folk att stanna hemma eller på annat sätt begränsade rörligheten. Detta fick stor påverkan på aktiviteten och på antalet besökare i våra showrooms.

Företaget vidtog snabba, proaktiva åtgärder för att dämpa de negativa effekterna av pandemin på ett säkert och pragmatiskt sätt, och fokuserade på att hantera fasta kostnader och kassaflöde. På så sätt kunde Volvo Cars skydda både sin personal och verksamhet.

Företagets fabriker stängdes tillfälligt ned och arbetstidsförkortning infördes med stöd av statliga program. Efter att ha vidtagit ett antal säkerhetsåtgärder kunde företaget snabbt öppna fabrikerna igen och välkomna de anställda tillbaka till en säker arbetsmiljö. Totalt sett förlorade Torslandafabriken i Sverige endast 15 produktionsdagar.

– Pandemin har stärkt oss i vår tro på att våra strategiska ambitioner är de rätta och att en påskyndad omställning av vår verksamhet kommer att leda till långsiktig tillväxt. Vi kommer att fortsätta investera i elektrifiering, online-försäljning och uppkopplade bilar, säger Håkan Samuelsson.

Volvo Cars är den enda biltillverkaren som erbjuder en plug-in hybrid-variant på samtliga modeller i sin produktportfölj. Senare i år startar även  produktionen av XC40 P8 Recharge, företagets första helelektriska modell och den första i en serie av helelektriska bilar som kommer att lanseras de närmaste åren.

– Om marknaderna återhämtar sig som förväntat, ser vi att försäljningsvolymerna kommer att komma tillbaka på de nivåer vi såg under andra halvan av 2019 och det är vår ambition att även komma tillbaka till samma lönsamhetsnivå och kassaflöde.

För ytterligare detaljer kring Volvo Cars finansresultat för första halvan av 2020, klicka HÄR.

 

-------------------------------

 

Volvo Car Group 2019

Räkenskapsåret 2019 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 14,3 miljarder kr (14,2 miljarder kr 2018). Omsättningen under perioden uppgick till 274,1 miljarder kr (252,7 miljarder kr). För helåret 2019 ökade den globala försäljningen till den nya rekordnivån på 705 452 (642 253) bilar, en ökning med 9,8 procent jämfört med 2018. Resultaten understryker vilken omfattande förvandling som Volvo Cars ekonomi och verksamhet har genomgått de senaste åren och ger även företaget en bra position för nästa tillväxtfas.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 705 452 bilar i över 100 länder 2019. Volvo Cars ägs sedan 2010 av Zhejiang Geely Holding.

 

Under 2019 hade Volvo Cars i genomsnitt 41 500 (41 500) heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

I enlighet med det företagets nya syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Rörelsefrihet på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att elbilar ska stå för hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde och att etablera fem miljoner direkta konsumentrelationer. Volvo Cars har också åtagit sig att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

Sökord:
Företagsnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer