Pressmeddelanden

Volvo Cars bilfabrik i Chengdu drivs med 100 procent förnybar el

Volvo Cars tillverkningsanläggning i Chengdu, företagets största i Kina, drivs nu med 100 procent förnybar el, vilket också innebär att företagets globala mix av förnybar el i produktionen nu når 80 procent.

 

Den 100-procentiga förnybara elmixen i Chengdu är resultatet av ett nyligen undertecknat leveransavtal och kommer att minska anläggningens koldioxidutsläpp med över 11 000 ton per år.

Detta är det senaste konkreta steget mot Volvo Cars ambition om att företagets tillverkning ska vara klimatneutral 2025, som del av en bredare klimatplan som syftar till att minska det totala koldioxidavtrycket per bil med 40 procent mellan 2018 och 2025. Volvo Cars siktar på att vara ett klimatneutralt företag 2040.

Det nya elavtalet är också i linje med bredare ambitioner i Kina att minska koldioxidutsläppen från industrin och minska koldioxidutsläppen från energiproduktion.

Fram till nyligen köpte Chengdu-anläggningen 70 procent av sin el från förnybara källor. Det nya avtalet adresserar de sista 30 procenten. Enligt det nya avtalet kommer cirka 65 procent av elförsörjningen från vattenkraft, medan resten kommer från solenergi, vindkraft och andra förnybara energikällor.

 – Vår ambition är att minska vårt koldioxidavtryck genom konkreta åtgärder, säger Javier Varela, chef för industriell drift och kvalitet. – Att säkra en helt förnybar elförsörjning för vår största anläggning i Kina är en viktig milstolpe och understryker vårt åtagande att vidta konkreta, meningsfulla åtgärder.

 Volvo Cars arbetar hela tiden för att minska koldioxidavtrycket från sitt tillverkningsnät och har nått ett antal milstolpar de senaste åren. Samtliga av Volvo Cars europeiska anläggningar har haft klimatneutral elförsörjning sedan 2008, medan motorfabriken i Skövde var först ut i företagets nätverk att bli helt klimatneutral 2018.

 Vid anläggningen i Ghent i Belgien installerade Volvo Cars 15 000 solpaneler 2018, det första storskaliga införandet av solenergi i företagets globala tillverkningsnätverk.

 Dessa och andra åtgärder är en del av den klimatplan som Volvo Cars lanserade i slutet av förra året, en av de mest ambitiösa i fordonsindustrin. Centralt i planen är Volvo Cars ambition att 50 procent av den globala försäljningen ska komma från elbilar 2025, medan hybrider ska stå för resterande 50 procent.

 Planen sträcker sig dock bortom att ta itu med avgasutsläppen genom att elektrifiera hela modellprogrammet, och syftar även till att tackla koldioxidutsläppen i företagets övergripande verksamhet, i leveranskedjan och genom återvinning och återanvändning av material.

 

-------------------------------

 

Volvo Car Group 2019

Räkenskapsåret 2019 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 14,3 miljarder kr (14,2 miljarder kr 2018). Omsättningen under perioden uppgick till 274,1 miljarder kr (252,7 miljarder kr). För helåret 2019 ökade den globala försäljningen till den nya rekordnivån på 705 452 (642 253) bilar, en ökning med 9,8 procent jämfört med 2018. Resultaten understryker vilken omfattande förvandling som Volvo Cars ekonomi och verksamhet har genomgått de senaste åren och ger även företaget en bra position för nästa tillväxtfas.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 705 452 bilar i över 100 länder 2019. Volvo Cars ägs sedan 2010 av Zhejiang Geely Holding.

 

Under 2019 hade Volvo Cars i genomsnitt 41 500 (41 500) heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

I enlighet med det företagets nya syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Rörelsefrihet på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att elbilar ska stå för hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde och att etablera fem miljoner direkta konsumentrelationer. Volvo Cars har också åtagit oss att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer