Pressmeddelanden

Alla Volvobilar levereras nu med fartbegränsning på 180 km/h och Care Key

Alla nya Volvobilar av modellår -21 levereras nu med en toppfart som är begränsad till 180 km/h. Volvo Cars infriar sitt löfte om att införa en sådan begränsning och går ett steg längre än vad bestämmelser och lagstiftning kräver för att hjälpa till att reducera den återstående klyftan till noll allvarliga personskador och dödsolyckor i trafiken.

 Förutom fartbegränsningen kommer alla Volvobilar nu även att levereras med en Care Key som gör det möjligt för Volvoförare att ställa in ytterligare begränsningar för bilens toppfart, till exempel innan bilen lånas ut till andra familjemedlemmar eller till yngre och oerfarna förare.

 Tillsammans skickar toppfartsbegränsningen på 180 km/h och Care Key en stark signal om farorna med fortkörning, vilket understryker Volvo Cars position som världsledande inom säkerhet. Båda funktionerna illustrerar hur biltillverkare aktivt kan ta ansvar för att försöka nå noll omkomna i trafiken genom att stödja ett bättre förarbeteende.

 – Vi anser att biltillverkare har ett ansvar att hjälpa till att öka trafiksäkerheten, säger Malin Ekholm, chef för Volvo Cars Safety Centre.

– Vår hastighetsbegränsande teknik, och dialogen som den har initierat, passar in i det sättet att tänka. Toppfartsbegränsningen och Care Key hjälper människor att reflektera över och förstå att fortkörning är farligt, samtidigt som det ger en extra trygghet och stödjer bättre förarbeteende.

Toppfartsbegränsningen har visat sig vara kontroversiell sedan den tillkännagavs, där vissa observatörer ifrågasätter biltillverkarnas rätt att införa sådana begränsningar genom tillgänglig teknik. Volvo Cars anser sig ändå ha en skyldighet att fortsätta sin tradition av att vara en pionjär i diskussionen kring biltillverkarnas rättigheter och skyldigheter att vidta åtgärder som i slutändan kan rädda liv. Även om det skulle innebära en risk för att förlora potentiella kunder.

 Problemet med fortkörning är att bilens inbyggda säkerhetsteknik och smart utformade infrastruktur vid körning över vissa hastigheter inte längre är tillräckligt för att undvika allvarliga skador och dödsfall om olyckan skulle vara framme. De flesta länder i Västvärlden har hastighetsbegränsningar, men fortkörning är ändå vanligt förekommande och en av de vanligaste orsakerna till dödsfall i trafiken. Miljontals människor får fortfarande fortkörningsböter varje år.

 Forskning visar att människor över lag har dålig förståelse för farorna med fortkörning. Följaktligen kör många för fort och anpassar inte farten tillräckligt mycket till trafiksituationen.

 Förutom fortkörning är berusning och distraktion två andra primära områden av intresse för trafiksäkerheten och som utgör den återstående klyftan mellan Volvo Cars vision om en framtid med noll förolyckade och allvarligt skadade i trafiken. Volvo Cars vidtar åtgärder för att ta itu med alla tre delarna av mänskligt beteende i sitt säkerhetsarbete, och där fler funktioner kommer att införas i bilarna framöver.

 

-----------------------------

 

Volvo Car Group 2019

Räkenskapsåret 2019 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 14,3 miljarder kr (14,2 miljarder kr 2018). Omsättningen under perioden uppgick till 274,1 miljarder kr (252,7 miljarder kr). För helåret 2019 ökade den globala försäljningen till den nya rekordnivån på 705 452 (642 253) bilar, en ökning med 9,8 procent jämfört med 2018. Resultaten understryker vilken omfattande förvandling som Volvo Cars ekonomi och verksamhet har genomgått de senaste åren och ger även företaget en bra position för nästa tillväxtfas.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 705 452 bilar i över 100 länder 2019. Volvo Cars ägs sedan 2010 av kinesiska Zhejiang Geely Holding.

 

Under 2019 hade Volvo Car Group i genomsnitt 41 500 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

I enlighet med företagets nya syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Rörelsefrihet på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde ska komma från direkta konsumentrelationer. Volvo Cars har också ett åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

 

Sökord:
Företagsnyheter, Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer