Pressmeddelanden

Volvo Cars påskyndar den strukturella transformationen för långsiktig tillväxt

Volvo Cars meddelar idag att företaget planerar att påskynda sin transformation för att positionera företaget inför långsiktig tillväxt. Som ett resultat varslar Volvo Cars om en minskning av 1 300 tjänstemän i den svenska verksamheten, plus en fortsatt översyn och reduktion av antalet konsulter.

Exakt vilka jobb som påverkas kommer att bestämmas under de kommande månaderna i förhandlingar med de fackliga organisationerna.

Volvo Cars mål är att leda branschens transformation inom områden som onlineaffärer, elektrifiering, autonom körning och nya mobilitetslösningar. Företaget har redan investerat och växt betydligt inom dessa områden, och kommer nu att titta på en reducering inom områden som inte är fokus för att ytterligare stötta den långsiktiga tillväxten.

Företaget har också som ambition att genom att reducera onödiga hierarkier bli mer agilt, med snabbare beslutsvägar och agerande.

Även om varslen ligger i linje med företagets verksamhet, långsiktiga mål och behov av strukturella kostnadsbesparingar så har den nuvarande Coronapandemin gjort åtgärderna än mer relevanta.

“Coronapandemin påverkar oss kortsiktigt, men vi förväntar oss att volymer och tillväxt kommer att återvända, säger Hanna Fager, ansvarig för People Experience. ”Därför måste vi fortsätta att investera i vår pågående transformation och nya affärsområden genom att reducera de strukturella kostnaderna”.

 Volvo Cars var den första konventionella biltillverkaren som åtog sig att elektrifiera hela sitt modellprogram och fasa ut bilar som enbart drivs av en förbränningsmotor. Företaget har också etablerat ett nytt och snabbt växande laboratorium för batteriutveckling i Torslanda, en investering på ungefär 600 miljoner SEK.

Fler mulitmiljon-investeringar planeras för den svenska verksamheten för att anpassa det industriella fotavtrycket till nya teknologier, något som säkrar långsiktiga arbetstillfällen.

Inom en snar framtid kommer mjukvaran i Volvo Cars bilar också att i allt högre grad uppdateras över luften, over-the-air. Ständiga produktförbättringar innebär att Volvos bilar kommer att utvecklas och uppgraderas under sin livstid, snarare än att vara som bäst i den stund de lämnar fabriken.

Volvo Cars har även som ambition att vara den mest attraktiva leverantören till globala samåkningsföretag och vill etablera fem miljoner direkta konsumentrelationer genom nya mobilitetslösningar. 

 

 

 

Volvo Car Group 2019

Räkenskapsåret 2019 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 14,3 miljarder kr (14,2 miljarder kr 2018). Omsättningen under perioden uppgick till 274,1 miljarder kr (252,7 miljarder kr). För helåret 2019 ökade den globala försäljningen till den nya rekordnivån på 705 452 (642 253) bilar, en ökning med 9,8 procent jämfört med 2018. Resultaten understryker vilken omfattande förvandling som Volvo Cars ekonomi och verksamhet har genomgått de senaste åren och ger även företaget en bra position för nästa tillväxtfas.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 705 452 bilar i över 100 länder 2019. Volvo Cars ägs sedan 2010 av kinesiska Zhejiang Geely Holding.

 

Under 2019 hade Volvo Car Group i genomsnitt 41 500 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

I enlighet med det nya företagets syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Rörelsefrihet på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde ska komma från direkta konsumentrelationer. Volvo Cars har också ett åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

 

Sökord:
Företagsnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer