Pressmeddelanden

Volvo Car Sveriges bilar ska hjälpa sjukvården

Volvo Car Sverige erbjuder över 300 bilar till sjukvården under Coronapandemin.
Bilarna används bland annat till hembesök hos patienter, för att transportera sjukvårdsmaterial och stötta Röda Korsets krisinsatser.
– Vi vill att våra bilar kommer till så stor nytta som möjligt under dessa extraordinära omständigheter, säger Volvo Car Sveriges vd Jon Wakefield.

Behovet av transporter inom vården har ökat som en konsekvens av Coronapandemin. Både friska personer som tillhör riskgrupper och vissa äldre patienter som behöver uppsöka sjukvården uppmanas att stanna hemma för att undvika att bli smittade. Istället kan patienter besökas i hemmet av läkare och sjukvårdsteam, och många är beroende av att få leveranser av mat och mediciner till dörren. Dessutom byggs ett stort antal nya intensivvårdsplatser, där sjukvårdsmaterial och medicinteknisk utrustning behöver transporteras.

Volvo Car Sverige är Volvo Cars svenska marknadsbolag och generalagent. De över 300 bilar som företaget nu ställer till samhällets och sjukvårdens förfogande används till vardags bland annat för provkörningar eller skulle i vanliga fall säljas vidare på begagnatmarknaden via Volvo Cars dotterbolag Volvo Bil eller hyras ut via Volvo Car Sveriges dotterbolag Hertz.
– Vi befinner oss i ett läge där alla som kan måste hjälpa till, och därför styr vi om de här bilarna så länge behovet finns, säger Jon Wakefield.

 

Bilar som Volvo Car Sverige ställer till förfogande:

  • Cirka 200 bilar görs tillgängliga via den ideella organisationen wefightcovid.org. för att hjälpa vårdanställda som är i behov av bil.
    Läs mer om We Fight Covid här: https://wefightcovid.org/.
    Via organisationen kan du som arbetar inom vården ansöka om en gratis hyrbil för att underlätta transporten till och från arbetet. Dessa bilar läggs till de bilar som Volvo Cars via Hertz och M redan erbjuder We fight Covid.
  • Ett 20-tal pressbilar och demobilar har lånats ut direkt till sjukvården och används för att kunna besöka känsliga patienter i hemmet och för att transportera medicinteknisk utrusning och skyddsutrustning.
  • Svenska Röda Korset har ett flertal pågående nationella krisinsatser kring arbetet med att hindra eller lindra Corona smittan i landet. För att underlätta deras uppdrag kan lokala Röda Korset-föreningar kontakta sin närmsta Volvohandlare eller Hertz-kontor och där få hjälp att låna bil av dem.  
  • Via dotterbolaget Hertz är Volvo Car Sverige sedan tidigare partner till Svenska Röda Korset vid nationell kris vilket innebär att Röda Korset kan rekvirera ytterligare bilar utifrån behov.


 

 

Volvo Car Group 2019

Räkenskapsåret 2019 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 14,3 miljarder kr (14,2 miljarder kr 2018). Omsättningen under perioden uppgick till 274,1 miljarder kr (252,7 miljarder kr). För helåret 2019 ökade den globala försäljningen till den nya rekordnivån på 705 452 (642 253) bilar, en ökning med 9,8 procent jämfört med 2018. Resultaten understryker vilken omfattande förvandling som Volvo Cars ekonomi och verksamhet har genomgått de senaste åren och ger även företaget en bra position för nästa tillväxtfas.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 705 452 bilar i över 100 länder 2019. Volvo Cars ägs sedan 2010 av kinesiska Zhejiang Geely Holding.

 

Under 2019 hade Volvo Car Group i genomsnitt 41 500 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

I enlighet med det nya företagets syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Rörelsefrihet på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde ska komma från direkta konsumentrelationer. Volvo Cars har också ett åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

 

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer