Pressmeddelanden

Volvo Cars laddhybrider körs i hög utsträckning på el

Volvo Cars laddhybrider ökar och uppgår till cirka 30 procent av registreringarna på den svenska marknaden i februari. Samtidigt visar företagets sammanställning av över 60 000 sålda laddhybrider att bilarna körs på el nästan 70 procent av körtiden.

En laddhybrid kombinerar en elmotor med uppladdningsbart batteri med en bensinmotor. Drivlinan gör det möjligt att använda enbart elmotorn för majoriteten av vardagens körbehov. Idag finns alla Volvo Cars bilmodeller i laddhybridutförande, och statistiken visar att kunderna allt mer tar till sig den nya tekniken. Rådata över hur drygt 60 000 laddhybrider från Volvo Cars använts på den europeiska marknaden sedan 2015 visar att kunderna i hög utsträckning väljer att köra på el:

  • I genomsnitt körs 39 procent av bilarnas totala körsträcka på ren eldrift. I de nordiska länderna är siffran nära 50 procent.
  • I ren körtid körs bilarna över två tredjedelar av tiden – 68 procent – på el.
  • Över hälften av de gånger bilarna startas, sker det med el.
  • Ju bättre tillgång det finns till laddinfrastruktur, desto mer används bilarnas eldrift. Det är särskilt tydligt sett till hur laddhybriderna körs i Nederländerna och Norge, där antalet publika laddpunkter är relativt högt.

Volvo Car Sverige har som ambition att sälja 30 procent laddhybrider på den svenska marknaden i år. Och i februari låg laddhybridernas andel av de totala registreringarna på cirka 30 procent för Volvo Cars i Sverige.

 ̶   Laddhybrider är ett effektivt sätt att minska den tid som bilarna körs med förbränningsmotor, och ett viktigt steg på vägen mot en helt elektrifierad bilflotta. Den höga andelen av registrerade laddhybrider visar dessutom att de är eftertraktade bland våra kunder, säger Volvo Car Sveriges vd Jon Wakefield.

Idag presenterar Bil Sweden sin statistik över bilregistreringarna i Sverige i februari. Volvo Cars är största bilmärke med 4 654 registrerade bilar, en ökning med 3,26 procent jämfört med förra året.  Både Sveriges mest registrerade och näst mest registrerade bilmodeller är en Volvo: Volvo S/V60 var populärast med 1 446 registrerade bilar, och Volvo XC40 kom på andra plats med 1 112 bilar. På fjärde plats återfinns Volvo XC60 med 860 bilar.

̶  På privatsidan ser vi att XC40 verkligen tar för sig och börjar bli en riktigt favorit. Det är ett kvitto på att vi utvecklar både produkter och erbjudanden som är helt rätt för den svenska marknaden, säger Volvo Car Sveriges försäljningschef Fredrik Isakson.

 

 

-------------------------------

Volvo Car Group 2019

Räkenskapsåret 2019 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 14,3 miljarder kr (14,2 miljarder kr 2018). Omsättningen under perioden uppgick till 274,1 miljarder kr (252,7 miljarder kr). För helåret 2019 ökade den globala försäljningen till den nya rekordnivån på 705 452 (642 253) bilar, en ökning med 9,8 procent jämfört med 2018. Resultaten understryker vilken omfattande förvandling som Volvo Cars ekonomi och verksamhet har genomgått de senaste åren och ger även företaget en bra position för nästa tillväxtfas.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 705 452 bilar i över 100 länder 2019. Volvo Cars ägs sedan 2010 av kinesiska Zhejiang Geely Holding.

 

Under 2019 hade Volvo Car Group i genomsnitt 41 500  heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

I enlighet med det nya företagets syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Rörelsefrihet på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde ska komma från direkta konsumentrelationer. Volvo Cars har också ett åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

 

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer