Pressmeddelanden

Volvo uppmanar FN-delegater att ta itu med stor ojämlikhet på trafiksäkerhetsområdet

Volvo Cars uppmanar idag regeringar och lagstiftare världen över att ta itu med den stora ojämlikheten när det gäller trafiksäkerhet mellan utvecklade ekonomier och utvecklingsekonomier. Trots de senaste decenniernas framsteg visar officiella data på en betydande klyfta när det gäller antalet dödade i trafiken mellan båda kategorierna av länder.

Varje år förlorar uppskattningsvis 1,35 miljoner människor livet i trafikolyckor. Enbart denna siffra understryker behovet av åtgärder, men data från Världshälsoorganisationen (WHO) visar även att risken att dödas i trafiken är mer än tre gånger så hög i utvecklingsländerna än i industriländerna.

För att förbättra trafiksäkerheten globalt anser Volvo Cars att länderna bör främja bilbältesanvändningen genom att införa och genomdriva bilbälteslagar som omfattar både fram- och baksäten. Grundläggande väginfrastruktur som håller oskyddade trafikanter åtskilda från motortrafik bör vara ett annat viktigt fokusområde.

Volvo Cars uppmaning till handling sammanfaller med den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet, där Sverige och WHO är värdar, och som inleds i Stockholm i veckan. På konferensen kommer delegater från över 80 FN-medlemsstater att diskutera den framtida strategiska inriktningen för global trafiksäkerhet fram till 2030 och därefter.

– Globala data visar att det finns en betydande ojämlikhet när det gäller trafiksäkerheten, säger Malin Ekholm, chef för Volvo Cars Safety Centre.
– Dessa säkerhetsluckor behöver åtgärdas genom teknik, men också genom att man skapar och förbättrar säkerhetskulturen globalt. Vi måste förstå och ta itu med skillnaderna i bilbältesanvändningen, medan infrastrukturen bör fokusera på att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter, som fotgängare och cyklister. 

Volvo Cars vill bidra till globala trafiksäkerhetsinitiativ med sin omfattande säkerhetskunskap, som man har gjort under många decennier i samarbete med regeringar, den akademiska världen och tillsynsmyndigheter. Förra året lanserade man till exempel en öppen databas med årtionden av säkerhetsrelaterad forskning, som finns här.

– Volvo Cars har en lång tradition av att förbättra säkerheten genom samarbete, en avgörande framgångsfaktor för vårt ledarskap inom säkerhet, tillägger Malin Ekholm.
– Att skapa en bättre förståelse av värdet och behovet av ett adekvat grundläggande skydd är avgörande, och vi behöver få hjälp av FN och de nationella lagstiftarna att adressera detta genom lagstiftning och information. På Volvo Cars ser vi fram emot att vara en del av och bidra till detta.

Det moderna trepunktsbältet, som först introducerades av Volvo Cars 1959, är den enskilt viktigaste säkerhetsfunktionen i en bil. Utan trepunktsbältet skulle andra avancerade tekniska säkerhetsfunktioner i stort sett inte ha någon verkan; en autobromsfunktion är till exempel mycket mindre effektiv om de som sitter i bilen inte använder säkerhetsbälte som gör att förare och passagerare skyddas i sina säten. Detsamma gäller barnskydd, som hjälper till att skydda barn i olika storlekar.

Trots detta har endast 105 av världens länder bilbälteslagar som omfattar både fram- och baksätespassagerare, i linje med bästa praxis. Därför uppmanar Volvo Cars FN att i sin tur uppmana lagstiftare världen över att anpassa och genomdriva lagar om användning av säkerhetsbälte som omfattar alla passagerare i alla fordon.

Eftersom cyklister, fotgängare och mc-förare utgör mer än hälften av alla som dör i trafiken, rekommenderar Volvo Cars även FNs medlemsstater att fokusera sina trafiksäkerhetsutgifter på till exempel tydligt avgränsade cykel- och gångbanor med barriärer för att skydda de mest oskyddade trafikanterna.

Genom att främja sådana prisvärda och lätt genomförbara infrastrukturförändringar som skiljer motordrivna fordon från fotgängare och cyklister, tror Volvo Cars att många liv kan räddas.

 

Sedan 1960- och 1970-talet har data från verkliga haveriutredningar som Volvo Cars har genomfört hjälpt tidigare Vägverket, numera Trafikverket att införa nya säkerhetsdetaljer såsom deformerbara lyktstolpar, uppdaterade skyddsräcken och gångvägar som är separerade från vägarna.

 

Till redaktörer:

 

För mer information om Världshälsoorganisationens trafiksäkerhetsforskning, se organisationens senaste Globala statusrapport om trafiksäkerhet. Världshälsoorganisationens trafiksäkerhetsdata kan nås via en interaktiv webbplats.

 

-------------------------------

 

Volvo Car Group 2019

Räkenskapsåret 2019 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 14,3 miljarder kr (14,2 miljarder kr 2018). Omsättningen under perioden uppgick till 274,1 miljarder kr (252,7 miljarder kr). För helåret 2019 ökade den globala försäljningen till den nya rekordnivån på 705 452 (642 253) bilar, en ökning med 9,8 procent jämfört med 2018. Resultaten understryker vilken omfattande förvandling som Volvo Cars ekonomi och verksamhet har genomgått de senaste åren och ger även företaget en bra position för nästa tillväxtfas.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 705 452 bilar i över 100 länder 2019. Volvo Cars ägs sedan 2010 av kinesiska Zhejiang Geely Holding.

 

Under 2019 hade Volvo Car Group i genomsnitt 41 500  heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

I enlighet med det nya företagets syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Rörelsefrihet på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde ska komma från direkta konsumentrelationer. Volvo Cars har också ett åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer