Pressmeddelanden

Volvo Cars rapporterar ökad rörelsevinst på SEK14.3 miljarder för helåret 2019

Volvo Cars rapporterar idag att omsättningen för helåret 2019 steg med 8.5 procent till SEK274.1 miljarder, jämfört med SEK252.7 miljarder 2018.

 

Rörelseresultatet för helåret 2019 ökade till SEK14.3 miljarder, upp 0.8 procent jämfört med SEK14.2 miljarder 2018. Kassaflödet mer än fördubblades jämfört med 2018 till SEK11.6 miljarder.

 

Resultatet följer Volvos tidigare tillkännagivande om ett sjätte globalt försäljningsrekord 2019, med över 700 000 sålda bilar för första gången i företagets historia.

 

Både rörelsevinsten och rörelsemarginalen var bättre under den andra halvan av året än samma period 2018. Lönsamheten under perioden drevs av en strak volymtillväxt, särskilt för SUVar, samt av de kostnadseffektiviseringar som initierades tidigt under 2019.

 

Rörelsemarginalen för helåret 2019 var 5.2 procent, jämfört med 5.6 procent 2018.

 

”2019 var ännu ett år av tillväxt och med ett robust finansiellt resultat samtidigt som den omvandling företaget befinner sig i fortsatte,” säger Håkan Samuelsson, Volvo Cars koncernchef. ”Det glädjer mig att de kostnadseffektiviseringar som initierades under 2019 har haft effekt, särskilt under andra halvan av året.”

 

Volvo Cars sjätte årliga försäljningsrekord var ett resultat av en strak prestation i all regioner, liksom flera försäljningsrekord på individuella marknader. Trots en avmattning på den globala bilmarknaden, tog företaget marknadsandelar i såväl Kina som USA och Europa.

 

I Kina sålde Volvo Cars 154,961 bilar under 2019, en ökning med 18.7 procent jämfört med 2018 och långt högre än tillväxten i den bredare marknaden. Resultatet är ett rekord för Volvo Cars i Kina och den högsta försäljningssiffran företaget någonsin nått på en enskild marknad.

 

I USA sålde Volvo Cars 108,234 bilar, en ökning med 10.1 procent och över 100,000 bilar för första gången sedan 2007.

 

I Europa sålde Volvo Cars mer än 50,000 bilar i Tyskland för första gången i företagets historia, medan försäljningen i Storbritannien nådde sin högsta nivå sedan 1990.

 

Andra marknader som slog försäljnings record under året var Australien, Belgien, Brasilien, Korea, Polen, Portugal, Ungern och Tjeckien.

 

Volvo Cars ambition att bli ett klimatneutralt företag 2040 är ytterligare en höjdpunkt från 2019, liksom introduktionen av företagets först elbil, XC40 Recharge. Recharge kommer även att vara samlingsnamnet för alla laddbara Volvo-bilar med en helt elektrisk eller laddhybrid-drivlina och syftar till att ytterligare öka försäljningen av Volvo Cars elektrifierade bilar.

Företagets finansresultat finns tillgängligt via den här länken och kommer att diskuteras vidare på en presskonferens, med start 10.00 CET, som går att följa via den här länken.

 


-------------------------------

Volvo Car Group 2018

Räkenskapsåret 2018 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 14 185 Mkr (14 061 Mkr 2017). Omsättningen under perioden uppgick till 252 653 Mkr (208 646 Mkr). För helåret 2018 ökade den globala försäljningen till den nya rekordnivån på 642 253 (571 577) bilar, en ökning med 12,4 procent jämfört med 2017. Resultaten understryker den omfattande förvandling som Volvo Cars ekonomi och verksamhet har genomgått de senaste åren och ger även företaget en bra position för nästa tillväxtfas.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 642 253 bilar i över 100 länder 2018. Volvo Cars ägs sedan 2010 av kinesiska Zhejiang Geely Holding.

 

Under 2018 hade Volvo Car Group i genomsnitt 43 000 (39 500) heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars kinesiska huvudkontor ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

I enlighet med det nya företagets syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna rörelsefrihet på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde ska bestå av helt elektriska bilar, och att hälften av intäkterna ska genereras från direkta konsumentrelationer. Volvo Cars har också åtagit sig att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

 

Sökord:
Företagsnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer