Pressmeddelanden

Volvo Cars inför blockchain-spårbarhet för kobolt i elbilsbatterier

Volvo Cars blir den första biltillverkaren att införa global spårbarhet av den kobolt som används i batterier genom att använda blockchain-teknik. Tillkännagivandet följer på lanseringen av företagets första renodlade elbil, XC40 Recharge, i oktober. 

 

Spårbarheten för råvarorna som används vid tillverkningen av litiumjonbatterier, såsom kobolt, är en av de största hållbarhetsutmaningarna som biltillverkarna står inför. Volvo Cars har åtagit sig att införa fullständig spårbarhet, vilket säkerställer att kunder som kör elektrifierade Volvobilar gör det med vetskapen att materialet i batterierna har anskaffats på ett ansvarsfullt sätt.

 

Blockchain-tekniken, som skapar ett transparent och tillförlitligt datadelningsnätverk, ökar markant insynen i råvaruförsörjningskedjan eftersom informationen om materialets ursprung inte kan ändras utan att det syns.

 

Volvo Cars har nu ingått en överenskommelse med sina två globala batterileverantörer, kinesiska CATL och LG Chem från Sydkorea, och ledande globala företag inom blockchain-teknik för att införa spårbarhet av kobolt med början i år.

 

Teknikföretagen Circulor och Oracle driver blockchain-tekniken för CATL:s leveranskedja efter en framgångsrik pilotstudie tidigare i sommar, medan RSBN (Responsible Sourcing Blockchain Network), tillsammans med specialisterna på ansvarsfull anskaffning, RCS Global och IBM, rullar ut tekniken i LG Chems leveranskedja.

 

"Vi har alltid varit engagerade i att upprätthålla en etisk leveranskedja för våra råvaror", säger Martina Buchhauser, head of procurement på Volvo Cars. "Med blockchain-tekniken kan vi ta nästa steg mot att i nära samarbeta med våra leverantörer säkerställa fullständig spårbarhet för vår leveranskedja och minimera eventuella relaterade risker."

 

En blockchain eller blockkedja är en digital redovisning som innehåller en lista över poster som är sammanlänkade via kryptografi. I leveranskedjor skapar tekniken register över transaktioner som inte kan ändras, samtidigt som den upprätthåller en gemensam uppsättning regler för vilka data som kan registreras. Detta gör att deltagarna kan verifiera och granska transaktioner oberoende av varandra.

 

I det här specifika fallet innehåller blockkedjan ursprunget för kobolten, attribut såsom vikt och storlek, spårbarhet och information om att deltagarnas beteende är förenligt med OECD:s riktlinjer för leveranskedjor*. Den här metoden bidrar till att skapa förtroende mellan deltagarna i en leveranskedja.

 

Förra månaden lanserade Volvo Cars XC40 Recharge, den första i en kommande familj renodlade elbilar under Recharge-emblemet. 2025 förväntar sig Volvo Cars att hälften av företagets globala försäljning ska utgöras av elbilar, medan hybrider ska stå för de resterande 50 procenten.

 

Förra månaden lanserade Volvo Cars även en ambitiös klimatplan som inkluderar en radikal minskning av koldioxidutsläppen med 40 procent per fordon senast 2025, liksom ett fortsatt åtagande för att affärsverksamheten ska bedrivas på ett etiskt sätt i alla företagets verksamheter och genom hela leveranskedjan.

 

CATL och LG Chem är kända batteritillverkare, båda med en lång och framgångsrik historia av att leverera litiumjonbatterier till den globala bilindustrin. De uppfyller Volvo Cars stränga upphandlingsriktlinjer när det gäller teknikledarskap, ansvarsfulla leveranskedjor, minskade koldioxidutsläpp och konkurrenskraftiga kostnadsmodeller.

 

Avtalen mellan Volvo Cars, CATL och LG Chem täcker försörjningen av batterier det kommande årtiondet för nästa generations Volvo- och Polestar-modeller, inklusive XC40 Recharge.

 

Till redaktörer:

 

  • OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) ger detaljerade rekommendationer för att hjälpa företag att respektera de mänskliga rättigheterna och undvika att bidra till konflikter genom sina beslut och rutiner för köp av mineraler. OECD:s riktlinjer för tillbörlig aktsamhet för ansvarsfulla leveranskedjor av mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden har global räckvidd och gäller för alla mineralförsörjningskedjor.

 

-------------------------------

 

Volvo Car Group 2018

Räkenskapsåret 2018 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 14 185 Mkr (14 061 Mkr 2017). Omsättningen under perioden uppgick till 252 653 Mkr (208 646 Mkr). För helåret 2018 ökade den globala försäljningen till den nya rekordnivån på 642 253 (571 577) bilar, en ökning med 12,4 procent jämfört med 2017. Resultaten understryker den omfattande förvandling som Volvo Cars ekonomi och verksamhet har genomgått de senaste åren och ger även företaget en bra position för nästa tillväxtfas.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 642 253 bilar i över 100 länder 2018. Volvo Cars ägs sedan 2010 av kinesiska Zhejiang Geely Holding.

 

Under 2018 hade Volvo Car Group i genomsnitt 43 000 (39 500) heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars kinesiska huvudkontor ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

I enlighet med det nya företagets syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Frihetskänsla på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att hälften av företagets globala försäljning i mitten av nästa årtionde ska komma från renodlade elbilar och att erbjuda hälften av alla bilar till kunderna via sin prenumerationstjänst. Vid det laget förväntar man sig även att en tredjedel av de bilar man säljer ska vara autonoma.

 

Om Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL)

Contemporary Amperex Technology Ltd. CATL) grundades 2011 och är en global ledare inom utveckling och tillverkning av litiumjonbatterier för e-mobilitet samt energilagringslösningar. Huvudverksamheten omfattar R&D, tillverking och försäljning av  batterisystem och energilagringssystem. Den årliga försäljningsvolymen för CATL 2018 uppgick till 21,31 GWh. Enligt SNE Research var CATL listade som nummer 1 i den globala industrin för elfordonsbatterier sett till tillverkningsvolym 2018.

 

CATL, med huvudkontor i Ningde i Kina, har mer än 24 000 anställda världen över och filialkontor i Shanghai, Jiangsu, Qinghai och Beijing i Kina, samt i München, Paris, Detroit, Yokohama mfl. Företaget äger och driver batteriproduktionsfabriker i Fujian, Jiangsu och Qinghai i Kina, och den europeiska fabriken i Erfurt, Tyskland är under uppbyggnad. I juni 2018 börsnoterades CATL på Shenzhen Stock Exchange (300750).

 

För mer information, besök: http://www.catlbattery.com

 

Om LG Chem

LG Chem, Ltd. är Koreas största diversifierade kemiföretag som driver tre huvudsakliga affärsenheter: Petrokemi, Avancerade material och Energilösning. Företaget grundades 1947 och har i dag 34 000 anställda globalt. Kemikalieverksamheten tillverkar en mängd olika produkter, från petrokemiska produkter till plaster med högt förädlingsvärde. Företaget breddar även sin kemiska expertis till högteknologiska områden såsom elektroniska material och litiumjonbatterier.

 

Med över 20 års erfarenhet av att utveckla och tillverka dessa batterier har LG Chem etablerat sig som en av världens ledande litiumjontillverkare. Företaget är en primär leverantör av litiumbatterier världen över till industrierna mobiltelefoner och hybrid-/elfordon samt energilagringssystem (ESS).

 

För mer information om LG Chem, besök http://www.lgchem.com/global/main

 

Om RCS Global Group

RCS Global Group grundades 2008 och är världsledande inom revision av och rådgivning för ansvarsfull anskaffning. RCS Global implementerar teknikdrivna lösningar som gör det möjligt för industrin att tillämpa ansvarsfulla affärsmetoder och visa på ständiga förbättringar på alla nivåer i försörjningskedjan för naturresurser, med specialisering på högriskråvaror och batterimetaller. 

 

För mer information, besök: www.rcsglobal.com

 

Om Responsible Sourcing Blockchain Network (RSBN)

RSBN:s blockchain-plattform är utformad för branschöverskridande användning och bygger på IBM:s blockchain-plattform. Plattformen är säkrad av RCS Global Group och drivs av Linux Foundations Hyperledger Fabric. Bland medlemmarna finns Ford, Volkswagen Group, Volvo Cars, LG Chem, Huayou Cobalt med flera. Lösningen, som ger spårbarhet och verifiering av rutiner för ansvarsfull anskaffning från gruvan till marknaden, inklusive end-to-end-leveranskedjor, är ett nätverk som är tillgängligt för företag på alla nivåer i leveranskedjan och gör onboarding-bedömningen för att kontrollera medlemmarnas metoder för ansvarsfull anskaffning komplett.

För mer information, besök: IBM or RCS Global: https://www.rcsglobal.com/blockchain-traceability/

 

Om Circulor

Circulor är ett teknikföretag som grundades 2017 och som använder sig av blockkedjor, artificiell intelligens och annan teknik för att spåra råvaror i försörjningskedjor för att möjliggöra ansvarsfull anskaffning av råvaror och verifiera återvinning.

 

För mer information, besök www.circulor.com

 

Om Oracle

Molntjänsten Oracle erbjuder en fullständig uppsättning integrerade applikationer för försäljning, service, marknadsföring, HR, leverantörskedjor och tillverkning, samt Highly Automated and Secure Generation 2 Infrastructure featuring the Oracle Autonomous Database. För mer information om Oracle (NYSE: ORCL), besök www.oracle.com

Sökord:
Företagsnyheter, Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer