Pressmeddelanden

Volvo Cars rapporterar SEK130.1 miljarder i omsättning första halvåret efter rekordförsäljning

Volvo Cars rapporterar rekordhög omsättning på SEK130.1 miljarder för de första sex månaderna 2019, upp från SEK122.9 miljarder samma period förra året. Detta efter det bästa första halvåret försäljningsmässigt i företagets historia.

 

Under årets första sex månader sålde Volvo Cars 340,286 bilar, en ökning med 7.3 procent jämfört med fjolåret, och mer än vad marknaden i övrigt växte under samma period.

 

Företaget har tagit marknadsandelar i USA, Kina och Europa, där försäljningen i Storbritannien och Tyskland växte med 30 respektive 32 procent. Totalmarknaden för bilar i USA föll med 2.0 procent under första halvåret, medan Kina och Europa föll 9.3 respektive 3.1 procent under samma period.

 

Håkan Samuelsson, vd och koncernchef, understryker att företaget har prioriterat tillväxt och marknadsandel under perioden för att dra nytta av det ökade intresset för Volvo Cars varumärke till följd av företagets nya och prisbelönta bilmodeller.

 

”Under en tid då bilförsäljningen stagnerat på de flesta marknader, har vi under det första halvåret sett en fortsatt stark tillväxt,” säger Håkan Samuelsson. ”Vi fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga regioner där vi är verksamma, men en ökad prispress och handelstullar har minskat vår rörelsevinst. Åtgärder som vi vidtagit på kostnadssidan tidigare i år, kommer att ha få effekt under andra halvan av året.”

 

Rörelsevinsten för det första halvåret 2019 var SEK5.5 miljarder, jämfört med SEK7.8 miljarder för samma period förra året. Under det andra kvartalet föll rörelsevinsten till SEK2.6 miljarder, medan omsättningen steg till SEK67.2 miljarder.

 

Rörelsemarginalen för första halvåret föll till 4.2 procent, från 6.4 procent, medan rörelsemarginalen för andra kvartalet var 3.9 procent.

 

Volvo Cars planerar ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna i företaget, utöver de som redan vidtagits. Målet med dessa åtgärder är att de tillsammans ska minska företagets fasta kostnader med SEK2 miljarder. Dessa åtgärder förväntas få effekt under andra halvan av året och under den första halvan av 2020.

 

För andra halvan av 2019 förväntar sig Volvo Cars en fortsatt tillväxt i försäljning och omsättning, drivet av en stark efterfrågan på våra nya produkter och ökad produktionskapacitet.

 

Marknadsvillkoren förväntas sätta fortsatt press på marginalerna, men kombinationen av ökade volymer och kostnadsåtgärder förväntas resultera i en förstärkt vinst under andra halvan av året jämfört med samma period förra året.

 

 Företagets finansresultat finns tillgängligt via den här länken och kommer att diskuteras vidare på en presskonferens, med start 10.00 CET, som går att följa via den här länken.

 

Till redaktörer:

Källor marknadsdata

 

US:

Motorintelligence

 

China:

CPCA: China passenger car association

CICA: China import car association

 

Europe:

ACEA

 ……………........................

 

Volvo Car Group 2018

Räkenskapsåret 2018 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 14 185 Mkr (14 061 Mkr 2017). Omsättningen under perioden uppgick till 252 653 Mkr (208 646 Mkr). För helåret 2018 ökade den globala försäljningen till den nya rekordnivån på 642 253 (571 577) bilar, en ökning med 12,4 procent jämfört med 2017. Resultaten understryker den omfattande förvandling som Volvo Cars ekonomi och verksamhet har genomgått de senaste åren och ger även företaget en bra position för nästa tillväxtfas.

 

Om Volvo Car Group

Volvo har tillverkat bilar sedan 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 642 253 bilar i över 100 länder 2018. Volvo Cars ägs sedan 2010 av kinesiska Zhejiang Geely Holding (Geely Holding). Volvo Cars utgjorde en del av svenska AB Volvo fram till 1999 då företaget köptes av amerikanska Ford Motor Company. 2010 köptes Volvo Cars av Geely Holding.

 

Under 2018 hade Volvo Car Group i genomsnitt 43 000 (39 500) heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars kinesiska huvudkontor ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

 

 

Sökord:
Företagsnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer