Pressmeddelanden

Volvo Cars introducerar sex månaders betald föräldraledighet för EMEA-regionen

 

Det är ett litet steg för Volvo Cars, men ett stort steg för föräldrar runt om i Europa och på andra håll: den svenska biltillverkaren lanserar idag en betald könsneutral föräldraledighetspolicy för alla anställda på säljbolagen i EMEA-regionen (Europa, Mellanöstern och Afrika), som erbjuder mödrar och fäder sammanlagt sex månaders föräldraledighet med 80 procent av lönen.

 

Den nya Volvo Cars-policyn är mer generös och inkluderande än de flesta befintliga nationella föräldraledighetsreglerna och den första i sitt slag i bilindustrin.

 

Den nya policyn är inspirerad av den nationella lagstiftningen på Volvo Cars hemmamarknad i Sverige, berömd världen över för sin generösa föräldraledighet, som har gett påtagliga fördelar för såväl föräldrar som barn de senaste decennierna.

 

Volvo Cars föräldraledighetspolicy för EMEA är ett pilotprojekt som kan komma att leda till en global utbyggnad av en liknande policy för betald föräldraledighet för alla 43 000 Volvo Cars-anställda världen över. EMEA-initiativet kommer att bidra till att identifiera och lösa eventuella praktiska hinder som följer av att ett sådant system införs utanför Sverige.

 

– EMEA-initiativet är en av flera aktiviteter som syftar till att skapa en inkluderande kultur och attrahera och behålla en mångfald av människor. Initiativet förbättrar balansen mellan arbete och fritid, ger familjer mer tid tillsammans och överensstämmer med ett progressivt, människocentrerat företag som Volvo Cars.äger Hanna Fager, chef för People Experience (HR). 

 

De flesta länder i EMEA-regionen erbjuder betald föräldraledighet i någon form, men det finns ofta en stor diskrepans mellan vad som finns tillgängligt för mammor och pappor – ofta till nackdel för papporna. En föräldraledighet som delas lika mellan mamman och pappan ger dessutom ökade arbetsmarknads- och karriärmöjligheter för kvinnor genom att den minskar karriär- och löneklyftorna.

 

Genom att efterlikna det svenska förhållningssättet som inspirerade den är Volvo Cars policy könsneutral och tillämplig också på samkönade föräldrar och på föräldrar till adoptivbarn.

 

Den nya policyn ingår i Volvo Cars ambitiösa personalstrategi, som syftar till att locka till sig och behålla de bästa personerna. Volvo Cars har som mål att positionera sig som en attraktiv arbetsgivare för både befintliga och framtida anställda genom att erbjuda ett av de mest generösa och inkluderande paketen för betald föräldraledighet.

 

– Vi måste vara en verkligt attraktiv arbetsgivare för att kunna leverera på våra ambitiösa tillväxtplaner. .Att locka till sig och behålla de bästa personerna är avgörande, och vi vet att skickliga talanger kommer att vara mer selektiva i sitt val av arbetsgivare. Vinnarna i denna kamp om talangerna kommer att vara de företag som värdesätter mångfald, moderna och flexibla arbetsmetoder och medarbetarnas välbefinnande, säger Hanna Fager

 

-------------------------------

 

Volvo Car Group 2018

Räkenskapsåret 2018 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 14 185 Mkr (14 061 Mkr 2017). Omsättningen under perioden uppgick till 252 653 Mkr (208 646 Mkr). För helåret 2018 ökade den globala försäljningen till den nya rekordnivån på 642 253 (571 577) bilar, en ökning med 12,4 procent jämfört med 2017. Resultaten understryker den omfattande förvandling som Volvo Cars ekonomi och verksamhet har genomgått de senaste åren och ger även företaget en bra position för nästa tillväxtfas.

 

Om Volvo Car Group

Volvo har tillverkat bilar sedan 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 642 253 bilar i över 100 länder 2018. Volvo Cars ägs sedan 2010 av kinesiska Zhejiang Geely Holding (Geely Holding). Volvo Cars utgjorde en del av svenska AB Volvo fram till 1999 då företaget köptes av amerikanska Ford Motor Company. 2010 köptes Volvo Cars av Geely Holding.

 

Under 2018 hade Volvo Car Group i genomsnitt 43 000 (39 500) heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars kinesiska huvudkontor ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA) och Chengdu och Daqing (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter i Olofström.

Sökord:
Företagsnyheter, Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.