Pressmeddelanden

Fokus på Volvo Personvagnars framtid i Företagsrapporten för 2008/09


I årets företagsrapport kombineras en övergripande beskrivning av Volvo Personvagnars verksamhet med hållbarhetsredovisning.
Volvo Personvagnars förhållningssätt till hållbart företagande fokuserar på tre områden - Säkerhet, Miljöomsorg och Lönsamhet - där varje del innehåller nyckeltal och resultat från det gångna året tillsammans med en beskrivning av visionen för framtiden. 

 

Volvo Personvagnar har tidigare publicerat sju hållbarhetsrapporter sedan år 2000. I årets rapport breddas området till att innehålla en omfattande beskrivning av företagets verksamhet. 

- För oss är hållbarhet en integrerad del av verksamheten och kan inte betraktas som ett isolerat fokusområde. Jag tror att det är viktigare än någonsin att arbeta proaktivt med hållbarhetsfrågor och att uppvisa konkreta resultat, säger Stephen Odell, vd för Volvo Personvagnar.

 

Återkommande teman i företagsrapporten är betydelsen av samarbete och partnerskap samt hur viktiga Volvo Personvagnars medarbetare är för att nå framgång.


Utöver en beskrivande del innehåller rapporten en faktadel med hållbarhetsdata och finansiella nyckeltal som till exempel omsättning, vinst före skatt och försäljningsstatistik.


Ytterligare information gällande Volvo Personvagnars hållbarhetsarbete, inklusive hur företaget följer riktlinjerna för GRI (Global Reporting Initiative), finns på www.volvocars.com/sustainability. Där går det att beställa en tryckt exemplar, alternativt att ladda ner rapporten som en pdf-fil. (Se även under fliken extra information, kopplad till pressreleasen).

 

Sökord:
Säkerhet VPS, Miljö VPS, Allmänt VPS, Hållbarhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera