Pressmeddelanden

Volvo Personvagnar undviker varsel genom sänkta personalkostnader

 

 

Volvo Personvagnar och de fackliga organisationerna har träffat ett unikt avtal som innebär att ytterligare varsel med största sannolikhet kan undvikas. Uppgörelsen innebär att alla anställda, tjänstemän och arbetare, medverkar till att sänka personalkostnaderna under 2009 genom bland annat framflyttad lönerevision. Besparingarna omfattar även företagets ledande befattningar.

 

 

– Vi är i ett extremt läge med en fortsatt svag marknad framförallt i USA och Sverige och vi behöver sänka våra kostnader ytterligare, säger Stephen Odell, vd för Volvo Personvagnar.

 

Efter höstens neddragningar har Volvo Personvagnar uppnått en godtagbar balans och vidtar nu ytterligare åtgärder för att kunna behålla kompetensen i företaget och vara maximalt effektiva när konjunkturen vänder. Åtgärderna ger besparingar på närmare 500 miljoner kronor för 2009. Dessutom planeras en neddragning av produktionsvolymen i både Gent och Torslanda för att parera det svåra läget.

 

Överenskommelsen som gäller från 1 april till 31 december 2009 innebär följande:

  • Företagets lönerevision senareläggs för samtliga anställda till januari 2010 och motsvarar ungefär hälften av besparingen.
  • Arbetstidskompensationen (ATK) minskas med ca 1.5 tim/vecka för alla anställda mellan 1 april och 31 december 2009.
  • Företagets 40 ledande chefer inklusive företagsledningen kommer att sänka sina löner med 5 procent från 1 april till 31 december 2009.
  • Ingen bonus betalas ut till chefer eller andra medarbetare under 2009 och 2010.
  • För att hantera den svaga orderingången innebär överenskommelsen också att upp till 45 stoppdagar planeras in under 2009 för medarbetare i produktionen. Ett löneavdrag på 15 procent görs för stoppdagarna. Detta innebär en minskning av månadslönen med upp till 5 procent. Antalet stoppdagar varierar på respektive produktionsort Göteborg, Skövde, Floby och Olofström.

– En liknande uppgörelse har aldrig gjorts tidigare, säger Stephen Odell. Vi är i en unik situation och behöver vidta extraordinära åtgärder. Vi har haft en bra och öppen dialog med de fackliga parterna under en längre tid. Denna överenskommelse tror vi alla är en bra modell för att säkra vår verksamhet och slippa lägga nya varsel, avslutar han.

 

För mer information eller frågor kontakta

Maria Bohlin, presschef + 46 31 59 65 25
Olle Axelson, informationsdirektör + 46 31 59 26 00

Sökord:
Allmänt VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera