Pressmeddelanden

"Volvo XC60 - Världens säkraste bil"

"Volvo XC60 - Världens säkraste bil"

 

Volvos reklamkampanj för Volvo XC60 har de senaste dagarna blivit ett lika hett diskussionsämne som bilmodellen i sig - sedan världens största biltillverkare, Toyota, stämt Volvo inför Marknadsdomstolen i Sverige för påståendet Volvo XC60  "världens säkraste bil".

 

Frågorna kring kampanjen är många och från Volvos sida vill ta tillfället i akt och presentera grunderna för våra argument när det gäller säkerheten och bränsleeffektiviteten "Snålast i klassen". Det senare har dock inte Toyota reagerat emot.

 

Volvo är en i jämförelse med bilgiganten Toyota en mycket liten biltillverkare med ett proportionellt sett lika litet modellprogram. Det finns dock en punkt där vi med stolthet kan hävda att vi har såväl större som längre erfarenhet - att rädda människoliv i bilar. Det har det varit sedan företaget grundades 1927.

Vi bygger vår argumentation på decennier av krockskyddskunskap, vår egen unika haverikommission och olycksstatistik hos försäkringsbolagen. Majoriteten av Volvos nyare bilar är försäkrade hos Volvia (precis som Toyotas är försäkrade hos Folksam) som också visar bättre skadebild än konkurrenterna.

I vår nya bil XC60 har mycket stora, såväl kunskapsmässiga som ekonomiska resurser, lagts ner i utvecklingen av såväl det aktiva som passiva skyddet. Bilen är fylld av de senaste aktiva systemen för att hjälpa föraren i svåra situationer. Och Volvo XC60 är den enda bilen i världen som har ett system som standard, City Safety, vilket genom att reducera hastigheten före kollision minskar risken för de åkande i den egna bilen, men också för de åkande i bilen som blir påkörd bakifrån. Det är värt att notera att ca 75 procent av alla olyckor som sker inträffar i hastigheter understigande 30 km/h, där City Safety verkar.

Bilens konstruktion med olika typer av höghållfast stål för att skydda de åkande i många olika trafiksituationer är en vidareutveckling av vår säkerhetsbur (1944) och baseras på kunskap från verkliga trafikolyckor.

Volvo XC60 klarade också Euro NCAP-provet med full pott. I ett separat test av stolarnas skydd mot pisksnärtskador rankades de i XC60 som de allra bästa i jämförelse med konkurrenterna.

Det är när vi väger samman alla säkerhetsinnovationer och testresultat som vi, trots vår litenhet och med svensk stolthet, kan konstatera att Volvo XC60 är världens säkraste bil. Vi står för det!

Den som vill läsa lite mer om säkerhetsbudskapet kring Volvo XC60 kan besöka webbsidan:

http://www.volvocars.com/se/campaigns/Local/XC60/Pages/tech.aspx

 

Volvo XC60 - Snålast i klassen

Den andra bärande delen i Volvo reklamkampanj belyser bränsleeffektiviteten. Volvo beskylls ofta i svepande ordalag som en tillverkare av stora bränsletörstiga bilar. Det har blivit närmast en myt. Reklamkampanjens syfte är ge en såväl aktuell som annorlunda bild av hur det förhåller sig i verkligheten.

Ifjol presenterade Volvo begreppet DRIVe - med en rad nya versioner av de mindre Volvomodellerna C30, S40 och V50 med certifierade bränsleförbrukningsvärden som placerade dem som de mest bränsleeffektiva i jämförelse med konkurrenterna. Valet av jämförbilar gjordes i enlighet med definitionerna hos oberoende JATO Dynamics: http://www.jato.com/In/Pages/default.aspx

 På samma sätt gjorde vi när vi certifierade vår nya DRIVe-version av Volvo XC60 som nu finns för beställning hos Volvoåterförsäljarna. Med en bränsleförbrukning på 6.0 liter/100 km och 159 gr CO2/km är denna XC60-version bilvärldens snålaste enligt en JATO-jämförelse för klassen "EU medium SUV".

 

Volvo är visserligen en "David" i den internationella bilvärlden. Men svenska ingenjörers och teknikers kunskaper biter lika väl som svenskt stål ute i världen. Det känner vi att vi måste ha rätt att tala om i vår marknadsföring.

Sökord:
Säkerhet VPS, Miljö VPS, Teknik, Allmänt VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.