Pressmeddelanden

Biogasbilar tillbaka hos Volvohandeln

Nära 90 "gröna" mil mellan tankningarna

 

Sveriges mest sålda miljöbil, Volvo V70 Flexifuel som går att köra på två bränslen, bensin och E85, blir nu också möjlig att köra på ett tredje bränsle - metangas d v s biogas eller naturgas. Volvo V70 2.5FT blir därmed en sann multifuelbil. Det som krävs är en efterkonvertering.

 

- Detta är ett genombrott! Sedan vi förlorade möjligheterna att erbjuda bi-fuelmodeller till våra miljöbilskunder för något år sedan har vi jobbat intensivt för att finna en alternativ lösning så länge den internationella efterfrågan på gasfordon inte är tillräckligt stor för att Volvo Personvagnar ska kunna återuppta fabrikstillverkning av gasfordon. Efterkonvertering är den näst bästa lösningen, säger Volvo Personbilar Sveriges VD, Thomas Andersson, och fortsätter:

 

- Genom att företaget Alternative Fuel Vehicles i Göteborg, som är specialiserat på gaskonvertering, nu kan erbjuda en mycket tillfredställande och lovande lösning för vår Volvo V70 2.5FT, har vi beslutat rekommendera detta företag för gaskonvertering till de V70-köpare som vill ha en säker och funktionell gasbil.

 

- Vi tror mycket på gaskonverteringen och välkomnar även andra aktörer som kan visa upp lösningar som lever upp till våra höga krav, säger Thomas Andersson.

 

Drömbil för tjänstebilsföraren

Den version av Volvos miljöbilar som i första skedet är aktuell för konvertering till gasdrift är Volvo V70 2.5 FT, d v s Flexifuel-versionen med en 200 hästars lättrycksturbomotor. Det innebär att den bilen, utöver god körbarhet, goda prestanda, lång räckvidd även kommer att kunna fås med automatlåda och Volvos unika Driver Support Paket, med sömnvarningssystem etc.

 

Den som väljer en Volvo V70 2.5FT, som redan idag är miljöbilsklassad för alternativbränslet E85, kommer efter att ha konverterat den till gasdrift också att kunna tillgodoräkna sig ytterligare 20 procent reducerat förmånsvärde, d v s 40 procent, precis som tidigare Volvo Bi-Fuel.

 

Marknadens längsta räckvidd på biobränsle

Konverteringen till gasdrift innebär tekniskt att gastankarna placeras under det 12 cm förhöjda lastgolvet och gasen räcker för cirka 30 mils körning. Den ordinarie bränsletanken lämnas kvar i orört skick. Därmed blir körsträckan mycket lång även vid körning på enbart miljöbränslen, nära 90 "gröna" mil med gas/etanol. Med bensin hamnar körsträckan mellan tankningarna en god bit över 100 mil. Bränsle- och motorstyrsystemet modifieras också för att klara det tillkommande gasbränslet.

 

Fem olika bränslen

En mer sann multifuelbil än en efterkonverterad V70 2.5FT/Gas är svårt att finna. Inte mindre än fem olika bränslen kan tankas:E85, Biogas, Naturgas och Hytan (biogas med inblandad vätgas) och naturligtvis "nödbränslet" bensin.

 

Bakom AFV står en rad personer som tidigare jobbat hos Volvo Personvagnar med såväl utveckling som produktionen av Volvos gasfordon.

 

- Vi bygger efterkonverteringen på väl beprövad teknik från underleverantörer som länge funnits med bilbranschen och de prov som vi genomfört visar entydigt positiva utfall, säger Anders Johansson, teknisk projektledare hos AFV och tidigare teknisk projektledare hos Volvo Personvagnar för Bi-Fuelmodellerna.

 

En ny Volvo V70 2.5 FT konverterad även för gasdrift, kommer att kunna försäkras och finansieras på samma sätt som Volvos övriga bilar hos Volvia respektive Volvofinans.

 

Köparen kommer också att få sedvanlig 24-månaders nybilsgaranti. Enda skillnaden är att AFV övertar produktansvaret för själva efterkonverteringen.

 

AFV räknar med att kunna leverera de första gaskonverterade Volvo V70 2.5FT till storkunder under våren. Något pris är i dagsläget inte fastställt.

 

 

För ytterligare information:

Bo Larsen, Volvo Personbilar Sverige, 031-325 25 68, blarsen3@volvocars.com

Anders Johansson, Alternative Fuel Vehicle, 0733-52 00 15, anders.johansson@afv.nu

Sökord:
V70 (2007), Miljö VPS, Teknik
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.