Pressmeddelanden

Volvo Personvagnar kartlägger förarbeteende i avancerat forskningsprojekt

 

Cirka 100 Volvobilar av modellerna V70 och XC70 utrustade med kameror och datorer ingår i det enorma europeiska fälttestprojektet. Allt med syfte att studera förarens beteende för att vinna mer kunskap om hur vi reagerar i komplexa trafiksituationer. Forskningsprojektet ingår i EU-projektet EuroFOT (Field Operational Tests) där Volvo Personvagnar, andra aktörer från bilbranschen samt SAFER vid Chalmers Tekniska Universitet deltar.

 

Volvo Personvagnar har studerat och vunnit lärdom av verkliga trafikolyckor sedan tidigt sjuttiotal för att ständigt kunna förbättra bilens förmåga att skydda passagerarna vid en olycka. Den nya visionen att konstruera bilar som inte krockar, kräver nya och helt annorlunda forskningsmetoder.

Detta projekt samlar även in alla typer av förarbeteende, till exempel hur föraren lyckas undvika att en olycka sker och vad det är i förarens beteende som gjorde det möjligt.


Hundra Volvobilar kommer att utrustas med kameror som registrerar förarens huvud- och ögonrörelser samt en dator som registrerar informationen från bilens säkerhetsfunktioner.


Andra kameror filmar förarens synfält framför och bakom bilen. Informationen och videofilmerna sparas på en hårddisk som gör det möjligt för forskarna att analysera förarens huvud- och ögonrörelsemönster.

 

Fältförsöken kommer att pågå i tre år. Det övergripande målet är att skapa ett säkrare, renare och effektivare vägtransportsystem i Europa. Sverige är ledande i världen när det gäller avancerat insamlande av fältdata. Erfarenheterna från ett pågående nationellt FOT-projekt, där Volvo Personvagnar deltar och som organiseras av SAFER forskningscenter på Chalmers i Göteborg, kommer att användas i EuroFOT-projektet.

 

”För att närma oss en kollisionsfri framtid måste vi lära oss mer om vilka typer av misstag och situationer som kan leda till olyckor”, säger John-Fredrik Grönvall, Senior Research Engineer och chef för fälttesten FOT hos Volvo Personvagnar.

 

Cirka 3 miljoner kilometer vardagskörning kommer att registreras och analyseras av forskarna. Bilarna kommer att utrustas med förebyggande säkerhetsfunktioner som redan finns på marknaden idag (se fakta nedan).

 

”I Sverige ingår 150 Volvofordon i projektet, 100 personbilar och 50 lastvagnar utrustade med avancerad kartläggningsutrustning. Vidare kommer 275 fordon i Europa att förses med mindre avancerad utrustning och ytterligare 1 000 svar kommer att inhämtas från enkäter som förarna fyller i”, säger Trent Victor, forskningsledare för Road User Behavior hos SAFER.

 

”Detta projekt ger oss chansen att bevisa effektiviteten hos dagens utbud av förebyggande säkerhetsfunktioner och det kommer även att hjälpa våra tekniker att utveckla framtida säkerhetslösningar”, tillägger John-Fredrik Grönvall.

 

”Det kommer alltid att finnas ett behov av individuell flexibilitet och således ett behov av bilar”, säger Helena Gellerman, projektchef hos SAFER. ”Bilbranschen har alltid legat i frontlinjen med ny teknik.” Genom att framgångsrikt konkurrera med allmänna kommunikationer bidrar den till att driva fram ett säkrare och miljövänligare samhälle.”

 

Allt som allt deltar 28 partners från fordonsbranschen och universitetsvärlden i EuroFOT.


De svenska deltagarna i EuroFOT investerar 72 miljoner SEK under en treårsperiod. Projektet startade i maj 2008 och den totala budgeten är 200 miljoner SEK.

 


Fakta:

Volvo Personvagnars vision är att konstruera bilar som inte krockar. Vårt kortsiktiga mål är att ingen skall skadas eller dö i en Volvo år 2020. Strategin består i att vidareutveckla tekniska stödfunktioner som bidrar till att förhindra att olyckor händer överhuvudtaget.

 

De hundra Volvobilar kommer att utrustas med kameror som registrerar förarens huvud- och ögonrörelser samt med en dator som registrerar informationen från bilens säkerhetsfunktioner.
Andra kameror filmar förarens synfält. Signalerna och videofilmerna sparas på en hårddisk som gör det möjligt för forskarna att analysera förarens huvud- och ögonrörelsemönster.

 

Volvobilarna kommer även att utrustas med följande förebyggande säkerhetsfunktioner:
1. CWAB (Collision Warning with Auto Brake)
En funktion som vid hastigheter över 7 km/h varnar föraren vid en förestående kollision. Om föraren då inte reagerar bromsas bilen automatiskt för att minska kollisionskraften.

 

2. ACC (Adaptiv farthållare med avståndsvarnare)
Ett avancerat adaptivt farthållarsystem som anpassar bilens hastighet till trafikflödet. Om bilen närmar sig ett annat fordon bakifrån saktar bilen ned och håller ett säkert avstånd.

3. LDW (Lane Departure Warning)
Denna funktion varnar när bilen oavsiktligt kommer utanför vägbanan. Varningen aktiveras när en vägbanemarkering passeras utan att körriktningsvisaren använts.

 

4. DAC (Driver Alert Control)
En funktion som analyserar förarens beteende för att upptäcka tecken på trötthet eller bristande koncentration. Om föraren visar tecken på trötthet, uppmanas han/hon att ta en vilopaus.

 

5. BLIS (Blind Spot Information System)
En lampa intill de yttre backspeglarna varnar om ett fordon befinner sig i förarens döda vinkel.

 

Om SAFER
SAFER är ett forskningscenter för fordons- och trafiksäkerhet under Chalmers Tekniska Universitet. Det är en gemensam forskningsenhet där 22 partners från den svenska bilbranschen, universitet och högskolor samt myndigheter samverkar i ett utvecklingscentrum inom fordons- och trafiksäkerhet. SAFER ingår i EuroFOT-projektet.

 

EU-projektet EuroFOT – European Large-Scale Field Operational Tests on Vehicle Systems – består av 28 partners. Svenska partners är Chalmers Tekniska Universitet, Volvo Car Corporation, Volvo Truck Corporation genom Volvo Technology, VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) samt SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

 

För utförligare information, kontakta
Maria Bohlin, pressansvarig Volvo Personvagnar AB: +46 31-59 65 25
Lisa Knutsson, informationsansvarig SAFER: +46 31-772 21 11

Sökord:
Säkerhet VPS, Miljö VPS, Teknik
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera