Pressmeddelanden

Varselförhandlingarna klara på Volvo Personvagnar

 

Förhandlingarna mellan Volvo Personvagnar och dess fackliga representanter har nu avslutats. Totalt kommer 2 721 anställda att lämna Volvo Personvagnar i Sverige, varav 2 367 kollektivanställda och 354 tjänstemän. Utomlands lämnar 680 anställda, och företaget har även avslutat 1 215 konsultkontrakt.

 

Alla medarbetare har blivit, eller kommer att bli informerade den närmaste veckan. Vid delgivningsprocessen får varje medarbetare ett informationspaket med inbjudan till möten med Trygghetsrådet, Startkraft och Arbetsförmedlingen. Majoriteten av den uppsagda personalen kommer att ha blivit arbetsbefriad per den 31 december 2008 men med bibehållen lön under uppsägningstiden.

 

Under hösten har en matchningsprocess genomförts inom företaget där cirka 1 000 personer matchats mot nya arbetsuppgifter när lediga positioner uppstått i samband med omorganisation och avslutade konsultkontrakt.

 

Parallellt med omorganisationen har Volvo Personvagnar arbetat med att ytterligare sänka kostnaderna inom hela verksamheten. Besparingarna handlar bland annat om omförhandlingar av kontrakt, minskade inköp av tjänster, besparingar inom IT, telefoni, resor och tydligare rutiner för inköp. Under 2009 kommer även samlokalisering av olika avdelningar och enheter att genomföras.

 

- Det är självklart en mycket tråkig dag på Volvo Personvagnar, men jag känner mig nöjd med att vårt besparingsprogram har gett ett positivt resultat och att vi därför har kunnat begränsa antalet uppsägningar, säger Stephen Odell, vd Volvo Personvagnar.

 

 

 

 

 

 

Totalt

varslade

 

Utfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverige

Kollektivanställda

2 600

 

2 034

 

 

 

 

Tjänstemän

1 300

 

297

 

 

 

 

Pensions- och utbildningsprogram

 

 

390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal: Anställda i Sverige

3 900

 

2 721

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utomlands

Kollektivanställda

300

 

200

 

 

 

 

Tjänstemän

600

 

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal: Volvo PV-anställda

4 800

 

3 401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsulter

 

1 200

 

1 215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

6 000

 

4 616

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memo:

 

 

 

 

 

 

 

Totalt kollektivanställda

2 900

 

2 567

 

 

 

 

Totalt tjänstemän

1 900

 

834

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare frågor kontakta informationsavdelningen

Maria Bohlin 031-59 65 25, email: mbohlin1@volvocars.com

Sökord:
Volvo Cars Företagsledning, Allmänt VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera