Pressmeddelanden

Volvos kärnvärden har starka kopplingar till Volvo Ocean Race

 

Säkerhet är ett kärnvärde för Volvo Personvagnar. Det är det första ordet folk nämner när de ska säga något om Volvo. Volvo Ocean Race är en extremsport, där båtar, utrustning och besättning testar gränserna i mycket höga farter på mycket långa sträckor och ofta på mycket stort avstånd från någon kusträddning. Sedan Volvo köpte tävlingen 1997 har säkerheten förbättrats för varje Volvo Ocean Race.

 

Båttypen Volvo Open 70 lanserades till Volvo Ocean Race 2005-06. Modellen är snabbare och mer dynamisk än någon båt som deltagit tidigare. Inför detta race har båttypen modifierats något. Men alla åtta deltagarna seglar i samma typ av avancerad segelbåt med svängande köl och en segelyta som motsvarar tre tennisplaner.

Här följer några exempel på förbättringar i säkerheten i Volvo Ocean Race:

 

Båten:

  • Nytt för Volvo Ocean Race 2008-2009 är att stora delar av kölen och båtens botten är målade i fluorescerande orange, som gör båten lättare att upptäcka från luften.
  • Viktförhållandet mellan den tunga kölbotten och den lätta båten har ändrats i designreglerna, för att ge bättre stabilitet och struktur. Titan är inte längre tillåtet i kölen.

 

Rutten

  • Samarbetsavtal har skrivits med kustbevakningen och sjöfartsmyndigheterna i alla länder som racet passerar.
  • Det finns "isgrindar" på rutten som båtarna måste passera igenom. Grindarna förhindrar att båtarna kommer för långt söderut och där riskerar att krocka med isberg.

 

Besättningen

  • Besättningarna har genomgått omfattande träning på en övningsrigg för oljeborrarna i Nordsjön. Där drillas säkerhetsrutiner under realistiska förhållanden som kalla, höga vågor, hårda vindar, blixt och dunder.

 

Utrustningen

  • Säkerhetsselarna har utvecklats och förbättrats. Besättningen krokar fast sig så fort situationen så kräver.
  • Den personliga sändaren har utvecklats än mer. Skulle någon falla över bord, skickas omedelbart en GPS-signal med hans exakta position.
  • Varje båt är utrustad med två livbåtar, om något skulle gå fel med de första. Båda livbåtarna är täckta och har plats för tolv personer. Nödproviant finns ombord. Varje besättningsman har en överlevnadsdräkt.

 

Kärnvärden kopplade till tävlingen

I Volvo Personvagnars kärnvärdespyramid följs Säkerhet av Miljöhänsyn och Modern skandinavisk design. Båda har kopplingar till Volvo Ocean Race, men på olika sätt.

När det gäller miljöhänsyn så är segelsporten så naturnära man kan komma, alla tävlingar är helt beroende av vinden som enda energikälla. I Volvo Ocean Race utsätts båtarna för extrema påfrestningar och alla typer av väderlek, från de isiga stormarna vid den sydliga 40:e breddgraden, till det heta stiltjebältet vid ekvatorn.

Varje båt har två motorer från Volvo Penta, som tillhandahålls av Volvo. En är en nödmotor som kan driva båten framåt i ett krisläge. De andra producerar elektricitet för den avancerade utrustning som finns ombord: navigationsinstrument, avsaltningssystem etc. Alla sopor sparas ombord och lämnas för återvinning i hamnarna.

 

Effekten av ballastvatten

Volvo Ocean Race 2008-2009 är en väsentlig del i ett pilotprojekt som undersöker hur världshaven har påverkats av att fartyg byter miljarder ton ballastvatten till havs. Varje besättning tar regelbundet prover för att forskare sedan ska kunna analysera biomassan i havsvattnet. De vill studera hur främmande organismer i ballastvattnet stör ekosystemen i världshaven. Volvo Ocean Race är väl lämpad för provtagningen eftersom rutten tar segelbåtarna dit väldigt få, om ens några andra båtar går.

 

Miljörevision

Hamnevenemangen i Race Village innebär stora transporter av paviljonger och utrustning som skeppas från hamn till hamn. Dessutom flyger många besökare in till de olika stoppen. För att lära mer om hur man kan minska koldioxidpåverkan av tävling ska hela Volvo Ocean Race miljörevideras av DNV, Det Norske Veritas.

Miljörevisionen berör alla parter i Volvo Ocean Race: tävlingsarrangören, sponsorerna, syndikaten, besättningarna och båtarna. Huvudmålet är att tydligt visa inom vilka områden det finns förbättringspotential. Denna mätning sätter också en nivå som framtida race kan mätas mot.

 

FN konferens om stora sportevenemang

Alla stora sportevenemang står inför liknande miljöutmaningar. För att belysa den problematiken höll FN en stor sportkonferens i Alicante i samband med starten av Volvo Ocean Race. Konferensen fokuserade på sätt att göra stora sportevenemang mer hållbara.

 

I Volvos kärnvärdesutställning i paviljongen finns simulatorer där gästerna kan prova på eko-körning, spela CO2 spel och delta i andra aktiviteter för att bättre förstå hur varje bilförare kan minska sin miljöpåverkan.

 

Båtdesign i bilinteriören

I fråga kopplingen mellan Volvo Ocean Race och modern skandinavisk design är det lätt att se den i Volvo Ocean Race edition av några av Volvo Personvagnars modeller. Kulör och klädsel-designern Maria Thunberg har studerat segelsporten i detalj och inlemmat många detaljer i bilarnas interiör. Till exempel sömmar i sicksack i framsätenas skinnklädsel, inspirerat av hur segelmakare sätter en signatur på sina segel. Ett aluminiumhörn av golvmattorna har hämtat sin inspiration i den del av seglet som heter skothorn. Lastskyddet i bagageutrymmet är gjort av segelduksmaterial och är prytt med en stor, diskret Volvo Ocean Race logotype.

Sökord:
Specialintressen, Allmänt VPS, Design, Sponsring
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.