Pressmeddelanden

Volvo Cars stärker fokus på den svenska marknaden

Volvo Car Corporation avser förvärva Sjätte AP-fondens aktier i Volvofinans Bank AB

Den 28 december tecknades avtal mellan Volvo Car Corporation ("Volvo Cars") och Sjätte AP-fonden om att förvärva fondens 40 % ägarandel i Volvofinans Bank AB ("Volvofinans"), Sveriges ledande bank inom bilfinansiering. Sammantaget innebär det att Volvofinans kommer ägas till 50 % av Volvo Cars och till 50 % av svensk Volvohandel genom bolaget AB Volverkinvest. Affären genomförs efter godkännande av tillbörliga myndigheter.

-Volvofinans är en viktig del i det samlade erbjudandet till Volvo Cars kunder i Sverige, tillsammans med bl.a. svensk Volvohandel, Volvia, Hertz och Sunfleet. Vi ser att våra kunder inte bara intresserar sig för själva bilköpet utan hela bilägandet, där finanseringen är en viktig del. Genom förvärvet visar vi Volvo Cars engagemang och långsiktighet i Volvofinans, säger Håkan Samuelsson, VD och koncernchef för Volvo Cars.

-Förvärvet innebär att Volvofinans även i framtiden kommer erbjuda attraktiva finansiella lösningar, både till privat- och företagskunder. Att vi har ett lika stort ägarskap som svensk Volvohandel gör att vi säkrar båda parters lika inflytande i Volvofinans verksamhet, säger Kristian Elvefors, VD Volvo Car Sverige, det svenska säljbolaget.

Sökord:
Företagsnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.