Pressmeddelanden

Volvo Ocean Race ingår i ett banbrytande miljöprojekt


Portsmouth (England) Volvo Ocean Race ingår i ett banbrytande projekt med syfte att ta reda på hur världshaven har påverkats av fartygens hanterande av miljarder ton barlastvatten.

Alla båtarna i tävlingen deltar i programmet som har initierats av den officiella logistikpartnern, Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL).

 

Den specifikt medieansvariga besättningsmedlemmen på varje segelbåt ansvarar för att regelbundna vattenprover tas och behandlas med en sofistikerad process, som mäter bioluminiscensen med hjälp av ett mätinstrument som kallas luminometer. Forskningen till havs omfattar registrering av artmängden i proverna och rapportering av resultaten. En vetenskaplig rapport om fynden kommer att publiceras efter tävlingen.

Tävlingsrutten förser vetenskapsmännen med en sällsynt möjlighet till att analysera biomassan i havsvattnet utanför de gängse fraktrutterna.

 

WWL, som är miljöledande inom logistik och fartygstransporter, har stora förväntningar på projektet. Det ger en möjlighet till avancerad vetenskaplig forskning om hur främmande organismer i barlastvatten stör ekosystemen i de stora världshaven.

 

- Främmande, inkräktande arter är ett av de fyra stora hoten mot världshaven. De övriga tre är den globala klimatförändringen, föroreningen av haven och överfisket, sade WWL:s Global Head of Environment, Melanie Moore.

- Vi vill titta på artmängden längs tävlingsrutten. Där är besättningarna till stor hjälp för oss. Det rör sig om forskning som inriktar sig på skapa bättre system för hantering av barlastvatten i framtiden, tillade hon.

FN:s marina organisation, International Maritime Organisation (IMO), arbetar med att få medlemsnationerna att ratificera en konvention som skall tvinga länderna att se till att deras fartyg behandlar sitt barlastvatten på ett sådant sätt, att det inte sprider främmande organismer till andra oceaner.

Alla länder längs tävlingsrutten 2008-09 hotas av dessa främmande marina arter, från ostrea gigas (ostron) i Sydafrika, som har utrotat inhemska arter och orsakat övergödning, till gymondinium catenatum i Kina, en alg som har förgiftat skaldjur.

 

För att sätta denna forskning i sitt rätta perspektiv, har IMO publicerat en allvarlig varning om faran av att främmande marina arter förs världen runt i barlastvatten.

- Till skillnad mot andra marina föroreningar, som miljön så småningom kan återhämta sig från, är skadorna till följd av främmande marina arter oftast oåterkalleliga.

Volvo Ocean Race 2008-09 är den tionde utgåvan av denna havets maratontävling. Starten går i Alicante i Spanien den 4 oktober 2008, och för första gången ingår Cochin, Singapore och Qingdao i rutten. Även platsen för målgången, St. Petersburg i Ryssland, är ny i tävlingens historia. Tävlingen sträcker sig över 37 000 sjömil, med stopp i 11 hamnar och beräknas ta 9 månader att fullfölja. Detta gör Volvo Ocean Race till världens främsta segeltävling för professionella besättningar.
`
För utförligare information om Volvo Ocean Race, kontakta:


Lizzie (Green) Ward
Tel: +44 1489 554 832: Mob: +44 7801 185 320
E-mail: lizzie.ward@volvooceanrace.org


Fullständig pressinformation kan läsas och laddas ned från:
http://press.volvooceanrace.org/
Bilder
Tim Stonton, Picture Desk Manager
Bildarkiv: http://images.volvooceanrace.org/

E-mail: images@volvooceanrace.org

Tel: +44 1489 554 856 Mob: +44 781 697 5355

 

Sökord:
Miljö VPS, Specialintressen, Sponsring
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera