Pressmeddelanden

Klimat, säkerhet och ledarskap i fokus för Volvo PV:s hållbarhetsrapport för 2007

 

Volvo Personvagnar har publicerat sin sjunde hållbarhetsrapport. I rapporten beskrivs aktiviteter och förbättringar inom hållbarhetsområdet under år 2007. Det här årets rapport är indelad i tre huvudområden: miljö med fokus på klimatförändringar, säkerhet med fokus på aktiv säkerhet och ledarskap som en metod för att förbättra resultatet.

 

Volvo Personvagnar publicerar varje år en hållbarhetsrapport. Syftet är att lyfta fram olika aktiviteter inom hållbarhetsområdet under det senaste året. Företagets insatser för att uppfylla de tio principerna i FN:s Global Compact, som Volvo Personvagnar anslöt sig till 1999, är också en central del av rapporten.

 

Att rapportera om hållbarhet är både ett sätt att informera om framsteg på det här området och ett sätt att främja en dialog med andra intressenter i samhället (t.ex. myndigheter, ideella organisationer (NGO), den akademiska världen och leverantörer). Den här rapporten har tagits fram genom att dialoger genomförts med interna och externa intressenter. På så sätt skapades en prioritetslista över problem som tas upp i årsrapporten.

 

I år ligger fokus i rapporten på hur Volvo Personvagnar arbetar för att minska klimatpåverkan genom effektivisering, alternativa drivmedel och hybridteknik. I rapporten beskrivs också arbetet med fordonssäkerhet, Volvo Personvagnars viktigaste tillgång. Målet är att skydda alla människor i trafiksituationer, inklusive föraren, passagerare och fotgängare.

 

Det tredje huvudområdet i rapporten är vikten av att ha ett ledarskap som leder till förändringar. I det här sammanhanget ligger fokus på hur företaget arbetar med hälsa och säkerhet, mångfald, leverantörer och kvalitet. I den här rapporten beskrivs hur ständiga förbättringar inom de här områdena leder till en hållbar utveckling både för företagets verksamhet och för samhället som helhet.

 

"Vi är övertygade om att hållbarhet är ett mål som vi kan uppnå enbart om vi fortsätter att förbättra vår förmåga att samarbeta över gränserna - mellan olika specialområden, bakgrunder och kulturer. På så sätt kommer vi att hitta de mest kostnadseffektiva och kreativa lösningarna på de utmaningar vi delar", säger Fredrik Arp, VD och koncernchef för Volvo Personvagnar.

 

Mer information om Volvo Personvagnars arbete med hållbarhetsfrågor samt hur företaget följer riktlinjerna för Global Reporting Initiative finns på www.volvocars.com/sustainability.

Sökord:
Miljö VPS, Hållbarhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera