Pressmeddelanden

Volvo Cars säkerhetsteknik som är standard i alla modeller minskar olycksfrekvensen med 28 procent

 

En av de mest omfattande vetenskapliga studier som utförts på kollisionsundvikande system i bilar visar att Volvo Cars City Safety-teknik, som är standard i alla modeller, minskar volymen av försäkringsanspråk för påkörning bakifrån med 28 procent.

 

Studien är baserad på verkliga insamlade data från de svenska försäkringsbolagen If och Volvia. Den visar otvetydigt att City Safety ger ett reellt mervärde som autobromssystem för att förebygga påkörning bakifrån.

 

Den största fördelen med City Safety är systemets förmåga att minska förekomsten av whiplash och andra nackrelaterade skador som är vanliga vid kollisioner i låga hastigheter. Den sekundära fördelen för Volvoförare är minskat antal krockskador på deras bilar, och därmed lägre kostnader.

 

Gott statistiskt urval

Studien är baserad på väl verifierade data från försäkringsbolag – data som omfattar över 160 000 fordonsår i trafiken. Den stora datamängden gör studien unik inom området kollisionsundvikande system. Till skillnad mot data från polis och räddningstjänst omfattar data från försäkringsbolag alla olyckor – oavsett om människor har skadats eller ej. Detta ger en sannare bild av den reella nyttan med Volvo Cars standardteknik City Safety.

 

– Volvo Cars lanserade sitt första kollisionsundvikande system 2006. City Safety infördes som standard i alla nya Volvomodeller från 2008. Sedan dess har vi studerat prestanda hos våra kollisionsundvikande system i Volvobilar i hela Sverige, där vi har en marknadsandel på 20 procent. Vi har ett utmärkt statistiskt material att basera slutsatser på, i och med att var femte bil på svenska vägar är en Volvo, säger Magdalena Lindman, teknisk expert på analys av trafiksäkerhetsdata inom Volvo Cars.

 

Studien visar att bilar med de två första generationerna av City Safety (aktiv automatisk bromsning i vissa trafiksituationer, upp till 30/50 km/h) var inblandade i 28 procent färre olyckor, med motsvarande mindre försäkringsanspråk

 

Lägre försäkringspremier

Volvo Cars City Safety-teknik ger också Volvoförare mer direkta fördelar, i och med att försäkringsbolag på flera marknader erbjuder ägare av bilar med denna innovativa teknik premierabatter mellan 20 och 25 procent.

 

Kollisionsundvikande system blir allt mer uppskattade bland bilister som tillbringar många timmar i pendlarköer, där risken för låghastighetskollisioner är relativt hög. Volvo Cars införde City Safety som standard i nya modeller från 2008. Den första generationen av tekniken fungerade i hastigheter upp till 30 km/h.2013 utvecklades systemet till att täcka hastigheter upp till 50 km/h. År 2015 uppdaterades City Safety i XC90 och fungerar nu vid alla hastigheter*.

 

Ett steg närmare självkörande bilar

– Vi ser vår kontinuerliga utveckling av kollisionsundvikande system och styrassistans som steg på vägen mot självkörande bilar. Volvo Cars är redan i långt framme i utvecklingen av självkörande bilar, och den enorma trovärdighet vi har byggt upp inom bilsäkerhet är en stor fördel. Vi tror att kollisionsundvikande system kommer att öppna nya vägar i utvecklingen mot bilar som inte krockar och som ger människor valfriheten att köra själva eller bli bekvämt transporterade till sina mål, avslutar Magdalena Lindman.

 

Den svenska biltillverkaren Volvo Cars har länge haft sin Vision 2020, nämligen att år 2020 ska ingen dödas eller skadas allvarligt i en ny Volvo. Företagets långsiktiga mål är att konstruera bilar som inte krockar.

 

Resultaten från denna oberoende undersökning av framsteg och effektivitet hos kollisionsundvikande system presenterades i samband med den 24:e ESV-konferensen (Enhanced Safety of Vehicles) i Göteborg 8-11 juni.

 

Till redaktörer:

*Gäller endast nya XC90. I alla andra aktuella Volvomodeller fungerar City Safety i hastigheter upp till 50 km/h.


En kort historik av ESV-konferensen

Office of Vehicle Safety inom The United States Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) är det officiella regeringsorgan som ansvarar för genomförandet av International Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicles (ESV). Konferensen genomförs vartannat år på en plats som bestäms av deltagande Government Focal Points (GFP).

 

Värd för konferensen är ett ESV-medlemsland som väljs i förväg av de GFP som företräder deltagande regeringars transportorganisationer. Bland deltagarna i ESV kan nämnas ministrar, biltillverkare och deras underleverantörer, säkerhetsforskare och andra yrkesverksamma inom bilsäkerhet, läkare, försäkringsfolk, jurister och politiker, konsumenter, akademiker, studenter och internationella medier.

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.