Pressmeddelanden

Volvo Cars’ Torslandafabrik startar ett tredje produktionsskift med nära 1,500 nya medarbetare

 

Det tredje skiftet startar idag i Volvo Cars’ Torslandafabrik och skapar därmed 1,500 nya arbetstillfällen i Göteborg. Introduktionen av det nya nattskiftet sker efter produktionsstarten av den nya XC90 modellen för vilken företaget redan har fått nära 30,000 beställningar.

 

Volvo Cars har uppgraderat sitt behov av nyrekryteringar från den tidigare siffran på 1,300 till nära 1,500 nya medarbetare tack vare en högre produktionstakt i Torslandafabriken. I tillägg till de nya medarbetarna hos Volvo Cars beräknas expansionen generera ett ännu större antal nya arbetstillfällen hos leverantörer och andra verksamheter i Göteborg och Västsverige. Efter den senaste expansionen har Volvo Cars omkring 17,300 anställda i Sverige varav 13,500 i Göteborg där 4,800 personer arbetar i Torslandafabriken.

 

- Jag är mycket glad över det extraordinärt positiva mottagandet av vår nya XC90 modell och över att vi kan välkomna 1,500 nya medarbetare till Torslandafabriken för att tillverka den nya bilen, säger vd Håkan Samuelsson.

- Det här är bara en början – vi kommer att lansera en rad nya bilar under de kommande fyra åren, och flera av dem kommer att tillverkas här i Torslanda.

 

På kort sikt är det Volvos nya XC90 modell som utgör den huvudsakliga anledningen till de ökade volymerna vilket skapat ett behov av ett tredje produktionsskift. Produktionsökningen går emot den generella trenden i Europa där andra tillverkare skalar ner sin produktionskapacitet.

 

Produktionen av helt nya Volvo XC90 har nyligen startat i Torslandafabriken och nära 30,000 beställningar har gjorts redan innan kunderna har kunnat provköra den nya bilen. För 2015 förväntar sig Volvo Cars att producera en total volym på omkring 50,000 nya XC90. Merparten av XC90 volymerna kommer att gå på export där USA och Kina är två av de största marknaderna.

 

Nya Volvo XC90 är den första bilmodellen som baseras på företagets egenutvecklade Scalable Product Architecture (SPA) vilken kommer att utgöra basen för en serie kommande Volvomodeller. Den nya plattformen liksom expansionen i Torslandafabriken ingår i Volvo Cars pågående investeringsprogram på 75 miljarder SEK i nya produkter och produktionskapacitet.

 

Torslandafabriken kommer att tillverka flera nya modeller på SPA plattformen vilket gör att det även finns ett långsiktigt behov av en expansion.

 

Förutom införandet av ett tredje skift har Torslandafabriken även introducerat ett nytt arbetstidsavtal för att kunna leverera de högre produktionsvolymerna. Det nya avtalet ökar flexibiliteten att kunna möta kundefterfrågan i produktionen. Företaget har även expanderat med en ny karossfabrik för de nya bilarna på SPA plattformen. Totalt sett innebär dessa åtgärder att Torslandafabrikens produktionskapacitet ökat till 300,000 bilar per år.

 

Torslandafabriken tillverkar för närvarande Volvos S60, V60, S80, V70, XC70 och XC90 modeller.

 

Förutom Torslanda har Volvo Cars även produktionsanläggningar för motorer i Skövde och för karosskomponenter i Olofström. I Belgien har företaget en anläggning för biltillverkning och tre fabriker Kina för produktion av bilar och motorer.

 

-------------------------------


Volvo Car Group 2014

Räkenskapsåret 2014 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 2 252 Mkr (1 919 Mkr 2013). Omsättningen under perioden uppgick till 129 959 Mkr (122 245 Mkr). För helåret 2014 ökade den globala försäljningen till den nya rekordnivån på 465 866 bilar, vilket motsvarar en ökning på 8,9 procent jämfört med 2013. Rekordförsäljningen och rörelsevinsten visar att Volvo Car Group kan fortsätta investera i sin globala förändringsplan.


Om Volvo Car Group

Volvo grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 465 866 bilar i över 100 länder 2014. Volvo Cars ägs sedan 2010 av kinesiska Zhejiang Geely Holding (Geely Holding). Volvo Cars utgjorde en del av svenska AB Volvo fram till 1999 då företaget köptes av amerikanska Ford Motor Company. 2010 köptes Volvo Cars av Geely Holding.


I december 2014 hade Volvo Cars över 25 000 anställda världen över. Volvo Cars huvudkontor, produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars kinesiska huvudkontor ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien) och Chengdu (Kina). Motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter tillverkas i Olofström.

Sökord:
Företagsnyheter, Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.
Medierelationer