Pressmeddelanden

Volvo Cars presenterar ny ledningsorganisation

▪ Tre nya affärsregioner

▪ Nytt ledningsuppdrag för Klas Bendrik, Chief Information Officer

▪ Förbereder företaget för nästa steg i den globala förändringsresan

 

GÖTEBORG: Volvo Cars meddelar i dag att företaget genomför ett antal större förändringar i ledningen som en förberedelse inför nästa steg i den globala förändringsresan.

Volvo har förenklat organisationsstrukturen genom att skapa tre nya affärsregioner – Amerikaregionen, Europa, Mellanöstern och Afrika  (EMEA) och Asien. Varje region ska ledas av en Senior Vice President som ingår i ledningsgruppen.

Volvo har även för första gången skapat en ny Senior Vice President-tjänst för företagets Chief Information Officer. Den understryker informationsteknikens centrala roll vid framtidens biltillverkning och utvecklingen av uppkopplade produkter och tjänster till bilarna.

 

– På medellång sikt planerar Volvo Cars att i det närmaste fördubbla försäljningen. Ingen annan biltillverkare på marknaden i dag har ett så ambitiöst mål. För att kunna överblicka den extremt snabba tillväxten behöver vi en fokuserad och enkel ledarskapsstruktur. Och det är precis det har vi infört i dag, säger vd och koncernchef Håkan Samuelsson.

Som företaget meddelade i januari kommer Amerikaregionen nu att omfatta Nordamerika, Sydamerika och Kanada. Regionen leds av Lex Kerssemakers, tidigare SVP Product Strategy and Vehicle Line Management. Lex Kerssemakers är redan på plats i USA.

Asienregionen består av Kina, Volvos största enskilda försäljningsland, och andra snabbväxande regionala marknader i Asien. Regionen kommer att ledas av Lars Danielson, tidigare SVP Volvo Car China Operations, som en återspegling av Volvos nya fokus på försäljningstillväxt i hela Asienregionen.

EMEA-regionen kommer att ledas av Anders Gustafsson, nuvarande VD för Volvo Car Sverige.

Alla tre får fullständigt verksamhetsansvar för sin respektive region, bland annat för försäljning, marknadsandelar, marknadsresultat och kundnöjdhet.

Alain Visser, SVP Marketing, Sales and Customer Service (MSS), har globalt strategiskt ansvar för försäljning, marknadsföring och kundservice. I ett nära samarbete med finans kommer MSS att ha ansvaret för att driva fram företagets kommersiella resultat. Han ansvarar för att definiera Volvo Cars globala strategier och ska jobba med de tre regionerna för att se till att marknadsaktiviteterna upplevs konsekventa, trovärdiga och övertygande

 

Håkan Samuelsson säger att den nya ledningsstrukturen har utformats för att positionera Volvo närmare sina marknader, genom att det bara blir en chefsnivå mellan marknadernas Managing Directors och EMT-medlemmarna i ledningsgruppen. Det gör att Volvo kan svara och reagera mycket snabbare på de enskilda marknadernas och regionernas behov.

 

Han tillägger att de tre medlemmarna i ledningsgruppen representerar regionernas kommersiella intressen. Det ger dem större inflytande i gruppens beslutsprocesser och ökar företagets tillväxtfokus ytterligare.

 

Volvo Car Group 2014

Räkenskapsåret 2014 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på  2 252 Mkr (1 919 Mkr 2013). Omsättningen under perioden uppgick till 129 959 Mkr (122 245 Mkr).  För helåret 2014 ökade den globala försäljningen till den nya rekordnivån på 465 866 bilar, vilket motsvarar en ökning på 8,9 procent jämfört med 2013.  Rekordförsäljningen och rörelsevinsten visar att Volvo kan fortsätta investera i sin globala förändringsplan. 

 

Om Volvo Car Group

Volvo grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 465 866 bilar i över 100 länder 2014. Volvo Cars ägs sedan 2010 av kinesiska Zhejiang Geely Holding (Geely Holding). Volvo Cars utgjorde en del av svenska AB Volvo fram till 1999 då företaget köptes av amerikanska Ford Motor Company. 2010 köptes Volvo Cars av Geely Holding.

 

I december 2014 hade Volvo Cars över 25 000 anställda världen över. Volvo Cars huvudkontor, produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars kinesiska huvudkontor ligger i Shanghai. Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien) och Chengdu (Kina). Motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) och karosskomponenter tillverkas i Olofström.

 

Sökord:
Företagsnyheter, Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.