Pressmeddelanden

Volvo Personvagnar drar ner med 2 000 personer

 

 

Volvo Personvagnar planerar som ett led i ett större besparingsprogram att dra ner med 1 400 tjänstemän (inklusive konsulter) och 600 kollektivanställda. Med anledning av detta har idag ett varsel om uppsägning lämnats till Arbetsförmedlingen i Sverige.


Varslet på 1 200 personer berör Volvo Personvagnar i Göteborg (1 105 personer), Volvo Personbilar Sverige (45 personer) samt Karosskomponenter i Olofström (50 personer). Utöver varslet planerar företaget också att minska personalstyrkan med cirka 300 tjänstemän utomlands. Kontrakt med cirka 500 konsulter kommer också att sägas upp.

 

Negativa valutaeffekter, främst den svaga dollarn, samt höga råvarupriser, har länge haft en stor inverkan på Volvo Personvagnars finansiella läge. Detta har under de senaste två åren balanserats med hjälp av besparingar och effektiviseringsprogram. Men i takt med en fortsatt vikande marknad i USA, ytterligare kraftigt ökade priser på råmaterial och sämre konjunktur i Europa har läget förvärrats. Det resulterade i en förlust under första kvartalet i år på 151 miljoner dollar.

 

För att komma till rätta med denna negativa utveckling genomför Volvo Personvagnar ett besparingsprogram som beräknas sänka kostnadsnivån med 4 miljarder kronor. En del av detta innebär personalminskningar.

- Det är en tråkig men nödvändig åtgärd för att nå ett bättre finansiellt läge, säger Fredrik Arp, VD Volvo Personvagnar.


- Vi måste möta de försämrade marknadsförutsättningarna på framför allt den amerikanska marknaden. Marknadsbidraget från USA för att täcka Volvo Personvagnars totala kostnader är för närvarande mycket litet, fortsätter Arp.
 
Dagens formella besked till Arbetsförmedlingen inleder en process för att se över organisationsstrukturen. Arbetet kommer att pågå under hösten och beräknas vara klart till årsskiftet. Bland annat kommer en rad aktiviteter att genomföras med olika samarbetspartners för att hjälpa personal till möjligheten att få anställning hos andra arbetsgivare.


Tredje skiftet i Torslandafabriken med 600 personer ingår bland annat i varslet. Företaget har nyligen inlett förhandlingar med de fackliga företrädarna men dessa är ännu ej avslutade.

 

Det är företagets målsättning att vända den negativa trenden och återgå till lönsamhet. Volvo Personvagnar fortsätter att satsa kraftfullt på att leda utvecklingen av säkra bilar med successivt minskad miljöpåverkan och med ett designspråk som attraherar och tillfredställer kundernas förväntningar. Investeringarna fokuseras på ett koncentrerat modellprogram med bland annat ännu bränslesnålare motorer.

 

Strategin är att fortsätta den framgångsrika tillväxten på marknader som Ryssland, Kina och Östeuropa samt att bibehålla en stark position i Europa. I USA gäller fortsatt en selektiv strategi för att säkerställa bättre lönsamhet.

 


Vid ytterligare frågor kontakta

Presschef Maria Bohlin 031-59 65 25
Informationsdirektör Olle Axelson 031- 59 26 00

Sökord:
Allmänt VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera