Pressmeddelanden

Borgmästare hyllar miljömedvetna ungdomar som räddat en park

Efter triumfen i världsfinalen i Volvo Adventure Award 2008 i Göteborg förra månaden har ungdomarna från Gröna seglet‑projektet hyllats för sitt arbete och gratulerats till segern i sin hemstad Nizjnij Novgorod av stadens borgmästare Vadim Bulavin.

 

Vadim Bulavin gratulerade Gröna seglet-kampanjens deltagare på stadens vägnar och sade att han verkligen gladde sig över att deras ungdomar kunde vinna Volvo Adventure 2008. Enligt Bulavin var detta en mycket viktig seger och kanske det första riktiga resultatet i ungdomarnas liv.

 

Han hyllade inte bara arbetet som de fem medlemmarna i Gröna seglet-teamet utfört utan också stadens ungdomar i allmänhet, och påpekade att ungdomarna i staden tar aktiv del i att skydda miljön och i dag får lära sig hur man bevarar miljön.

 

-I framtiden kommer de att vara vuxna med ansvar för att skydda miljön, och denna medvetenhet och entusiasm från studenternas sida ger oss hopp om att Nizjnij Novgorod kommer att bli en ekologiskt ren stad i framtiden, tillade han.

 

Och han bekräftade att förvaltningen i hans stad kommer att uppmärksamma Gröna seglet-teamets resultat och uppmuntra stadens ungdomar att fortsätta på den inslagna vägen.

 

-Jag har redan gett uppdraget till ordföranden för utskottet för naturskydd och naturresurser. Stadsförvaltningens dörrar är alltid öppna för stadens medborgare som vill bidra till att göra staden rikare och som bryr sig om sin stad lika mycket som de bryr sig om sina egna hem, sade borgmästaren.

 

Borgmästaren avslöjade också att hans stad hade stött Gröna seglet från start, och förklarade att man alltid hade hjälpt och skulle fortsätta hjälpa människor att genomföra sådana projekt.

 

-Nizjnij Novgorods ungdomsprogram startades förra året i syfte att stödja projekt som är viktiga för ungdomarnas utveckling. Gröna seglet var bland de första organisationerna som fick stöd. De fick medel från stadens budget. Teamets projekt är mycket intressant.

 

Avslutningsvis framhöll borgmästaren att det fanns olika åsikter om hur storstäder ska utvecklas. Framför allt hade man fört en diskussion om Dubky‑parken, men alla olika åsikter måste analyseras seriöst. Stadens förvaltning kommer att vidta alla de åtgärder som krävs för att Gröna seglet ska lyckas genomföra projektet, och deras åsikter kommer alltid att beaktas i beslutsprocessen, framhöll han.

 

Enligt Julia Udina, som är en av ungdomarna i det vinnande Gröna seglet-teamet, är det fantastiskt att få höra att staden kommer att fortsätta stödja deras projekt. Hennes världsmästarkollega Arthur Erofyev från samma team tillade att de ser fram emot att samarbeta med förvaltningen med att utveckla sitt projekt och garantera en hållbar framtid för Dubky‑parken.

 

Volvo Adventure 2008 / 2009 är redan på gång med miljövänliga skolor, klubbar och grupper som arbetar hårt i alla väderstreck med två mål: för det första att förbättra sin lokala miljö och sedan att försöka vinna en plats i världsfinalen i Volvo Adventure i maj 2009.

 

För ytterligare information, besök
http://www.volvoadventure.org/
http://www.environment-prize.com/

 

Sökord:
Miljö VPS, Utmärkelser, Sponsring
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.