Pressmeddelanden

Volvo fördjupar sitt samarbete med Forsman&Bodenfors

Volvo fördjupar sitt samarbete med Forsman&Bodenfors

 

Vid årsskiftet trädde Volvo Personbilar Sveriges nya organisation i kraft, med 110 procents fokus på Volvo, efter att generalagenturen för Renault övergått i egen regi.

Sedan dess har det pågått ett arbete med att utveckla verksamheten ytterligare. Ett steg i detta är att Volvos huvudbyrå, Forsman&Bodenfors nu övertar Volvos Inhouse-byrå. Därigenom fördjupas samarbetet mellan de båda företagen.

 

Efter sommaren kommer VPS Inhouse-byrå att flytta till Forsman & Bodenfors, till det nybildade bolaget "F&B Inhouse AB". VD för det nybildade bolaget blir Anders Björkqvist, som varit projektledare för Volvos Inhouse-byrå under de senaste 10 åren.

- Syftet är att Forsman&Bodenfors skall ta ett helhetsgrepp om vår kommunikation, både den strategiska och den taktiska, säger Mariella Delgado, chef för Kund- och Marknadskommunikation på Volvo Personbilar Sverige.

 

F&B Inhouse kommer att fortsätta jobba för Volvo Personbilar Sverige, svensk Volvohandel och Volvo i övriga Norden. Laguppställningen kommer att förstärkas och servicen kommer att förbättras genom att det finns möjligheter att använda andra kompetenser och resurser inom Forsman & Bodenfors.

 

- Självklart är vi väldigt stolta över att ha fått det här förtroendet av Volvo, kommenterar Erik Sollenberg, VD på Forsman&Bodenfors. Han fortsätter:

- Genom sitt unika sätt att serva ett återförsäljarnät genom webgränssnitt kommer F&B Inhouse och Anders Björkqvist att tillföra en helt ny kunskap och erfarenhet till Forsman&Bodenfors.

 

- Vi vill på ett naturligt sätt koppla våra taktiska aktiviteter till Forsman&Bodenfors strategiska arbete, samtidigt som vi vill behålla all den erfarenhet och unika kompetens som finns inom Inhouse. Volvos ambition, att verkligen integrera all kommunikation, manifeteras på ett tydligt sätt genom denna förändring, säger Mariella Delgado.

 

För ytterligare uppgifter, kontakta:

Mariella Delgado, Marknadsdirektör Volvo Personbilar Sverige AB: 0733/332012, mdelga15@volvocars.com

Erik Sollenberg, VD Forsman&Bodenfors AB: 0708/176700, erik.sollenberg@fb.se

Anders Björkqvist, VD F&B Inhouse AB: 0708/299979

anders@fb-inhouse.se

 

Bildtext: Möjligheten att få Volvo C30 med mönster är ett exempel på Volvos samarbete med Forsman&Bodenfors

Sökord:
Allmänt VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.