Pressmeddelanden

Volvos miljöpris 2008 går till Crawford Buzz Holling, en av världens mest inflytelserika ekologer

 

Volvos miljöpris, som delas ut av en oberoende stiftelse, går i år till Buzz Holling, kanadensisk ekolog och forskare, vars teorier om hur ekosystemen klarar plötsliga förändringar fått ett mycket stort inflytande.

 

I en tid när många oroar sig över klimatförändringar och oväntade naturkatastrofer påpekar Buzz Holling hur viktigt det är att våra samhällen ökar sin förmåga till anpassning och flexibilitet. Detta är nödvändigt om vi ska kunna fortsätta att utnyttja naturresurser. Kriser, säger Holling, är nämligen en nödvändig del av naturens sätt att fungera.

 

Buzz Holling är kanske mest känd som resiliensteorins skapare. Resiliens är, enkelt uttryckt, förmågan att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Teorin gäller sociala och ekologiska systems förmåga att klara allvarliga störningar på grund av till exempel klimatförändringar eller ekonomiska chocker, och att sedan åter bygga upp och förnya sig.

 

Förlorad resiliens kan orsaka förlust av värdefulla ekosystemtjänster, och det kan även leda till en snabb övergång till nya ekologiska faser. Exempel på detta är när överfiskning gör att en marin miljö tippar över i ett helt annat tillstånd, eller när ett avskogat område omvandlas till savann eller öken.

 

Under flera år har Buzz Hollings forskning och teorier påverkat forskare och beslutsfattare över hela världen och ökat kunskaperna om hur man förvaltar naturresurser och hur samhället - och naturen själv - hanterar kriser. Hans teorier har även påverkat debatten om hållbar utveckling. Han har på ett övertygade sätt visat att förändring inte bara sker gradvis, utan ofta plötsligt och våldsamt. Och detta utsätter människans och naturens sätt att organisera sig och anpassa sig efter förändringar för stora påfrestningar.

 

Juryn för Volvos miljöpris säger bland annat följande i sin motivering:
"Crawford Buzz Holling är en av vår tids mest kreativa och inflytelserika ekologer. Hans integrativa teorier har kastat nytt ljus över hur samverkande mänskliga och ekologiska system växer, kollapsar och återskapas."

 

Buzz Hollings kommenterar priset på följande sätt:
-Jag är förvånad och mycket hedrad. Efter att ha arbetat under flera år med att försöka förstå förhållandet mellan människa och natur är det fantasiskt att se vilket intresse det finns i hela världen för dessa frågor. Vi bevittnar för närvarande ett skrämmande exempel på en framväxande kris genom klimatförändringen. Vår förmåga att hantera den kommer naturligtvis att vara beroende av hur vi kan begränsa utsläppen av växthusgaser. Men minst lika viktiga är vår förmåga till anpassning och vår förståelse av hur ekosystemen kommer att utvecklas och förändras.

 

Buzz Holling är hedersprofessor i ekologi vid Floridas universitet i USA. Han är numera pensionär och bor i staden Nanaimo i närheten av Vancouver i Kanada. Han har grundat Resilience Alliance, en organisation som består av forskare i många olika länder, och hans teori om resiliens ligger till grund för det nybildade Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. En av hans mest berömda böcker är Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems, som utkom 2002.

 

Buzz Holling kommer till Sverige i början av november för att ta emot Volvos miljöpris under en ceremoni i Stockholm. Förutom diplomet får han en prissumma på 1,5 miljoner SEK.

 

Mer information om Volvos miljöpris och årets pristagare får du genom att kontakta Helene Bergsten, Scientific Advisor, Volvo Environment Prize, tel. 031-772 4950, mobil 0730- 795 833, e-post: helene.bergsten@chalmers.se eller Claes Beyer, verkställande ledamot av styrelsen för Stiftelsen för Volvos Miljöpris, tel. 0709-777 623.

 

Stiftelsen Volvos miljöpris ger priset till enskilda personer som undersöker olika sätt att skapa en rättvis och hållbar värld. Volvos miljöpris delas ut av en oberoende stiftelse med stöd av en prisjury som består av internationellt erkända experter på miljöområdet. Sedan 1990 har priset tilldelats 34 personer. Bland vinnarna återfinns många berömda personer, bland annat tre Nobelpristagare.

 

Mer information om Volvos miljöpris hittar du på
file://www.environment-prize.com/

 

Sökord:
Miljö VPS, Utmärkelser, Allmänt VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.