Pressmeddelanden

Volvo Cars ställer 1000 testbilar till förfogande – skandinaviskt molnbaserat projekt för delning av information om vägförhållanden blir verklighet

Volvo Cars ställer 1000 testbilar till förfogande

Skandinaviskt molnbaserat projekt för delning av information om vägförhållanden blir verklighet

 

Volvo Cars, Trafikverket och norska Statens Vegvesen samarbetar i ett projekt som syftar till att låta bilar dela information om olika vägförhållanden vid halt väglag.


Informationen kommer att delas via ett molnbaserat nätverk – en revolutionerande metod för ökad trafiksäkerhet. När nu testflottan utökas från 50 till 1000 bilar, är projektet snabbt på väg mot sitt mål – att göra tekniken tillgänglig för kunder inom några få år.


–Ju mer information som kan delas längs vägen, desto färre överraskningar blir det, och när man kör bil är överraskningar något man helst av allt vill undvika, säger Erik Israelsson, Project Leader Cooperative ITS (Intelligent Transport System) på Volvo Cars.


– I skenet av detta, har vi utvecklat ett varningssystem för hala vägbanor, som varnar förare om isiga vägsträckor och bidrar till att effektivisera vinterväghållningen. Vi har också lagt till en varning för varningsblinkers som informerar andra förare om ett fordon i samma område har påslagna varningsblinkers. Dessa första två funktioner ger oss en bra plattform för utveckling av ytterligare säkerhetsfunktioner. Det här är bara början, fortsätter Erik Israelsson.

 

Projektet närmar sig slutfasen

Nästa steg i forskningsprojektet är implementering i verkligheten – med tekniken på plats, inleds nu fasen för testning och validering. I den här fasen kommer Volvo Cars dels utöka testflottan med en faktor 20 och dels utöka testområdet till att inkludera två stora skandinaviska städer: Göteborg och Oslo. Dessa två åtgärder kommer tillsammans att resultera i en mer komplett bild av hur systemet fungerar under verkliga vintervägförhållanden.

 

Förbättrad vinterväghållning

Information om den hala vägsträckan skickas också till den lokala vägadministratören, som ett komplement till befintliga mätstationer längs vägen. Dessa data kan hjälpa vägadministratörerna och deras inhyrda entreprenörer att planera vinterväghållningen och att snabbt kunna anpassa sig efter förändringar i väglaget. I Norge kommer också Statens Vegvesen att utföra en oberoende utvärdering av systemet för att identifiera eventuell ytterligare informationsanvändning till hjälp för framtida vinterväghållning.

 

En ambitiös uppkopplingsstrategi

Volvo Cars gör strategiska investeringar och inleder samarbetsprojekt kring molnbaserade lösningar. Information om varningsblinkers och hala vägsträckor är den första säkerhetsrelaterade funktionen i Volvo-molnet. Utvecklingen av sofistikerade kommunikationslösningar via mobilnätet utgör en del av företagets målsättning att kunna erbjuda kunderna en helt uppkopplad upplevelse.

 

– I framtiden kommer vi att få se ett utökat utbyte av viktig information mellan fordon, säger Erik Israelsson.– Det finns en ansenlig potential inom det här området, med säkrare trafik, bekvämare körning och ett förbättrat trafikflöde, fortsätter han.

 

– Detta för oss också närmare målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i en ny Volvobil från och med år 2020. Det är också ett exempel på hur vår filosofi "Designed around you" bidrar till att förbättra körupplevelsen, avslutar Erik Israelsson.

 

Till redaktörer

Det här är ett utvecklings- och demonstrationsprojekt avsett att öka trafiksäkerheten och säkerställa ett effektivt utnyttjande av resurser för vinterväghållning. I projektet kombineras den senaste generationens klimatmodeller med avancerad analys av fordonsdata och detaljerad statistisk analys av olika vägavsnitt. Att förebygga halkolyckor på skandinaviska vägar är ett högprioriterat område som medför en rad olika fördelar för samhället. Projektet startades av Trafikverket och är ett samarbete mellan Volvo Cars, norska Statens Vegvesen, Klimator AB, RoadIT, Luleå tekniska universitet, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Taxi Göteborg samt Göteborgs universitet.


-----------------

 

Volvo Car Group 2013/14

Räkenskapsåret 2013 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 1 919 Mkr (66 Mkr 2012). Omsättningen under perioden uppgick till 122 245 Mkr (124 547 Mkr) och nettovinsten till 960 Mkr (–542 Mkr). Den globala försäljningen under året uppgick till 427 840 (421 951) bilar, vilket motsvarar en ökning på 1,4 procent jämfört med 2012. Rörelseresultatet är en följd av god kostnadskontroll och goda försäljningssiffror och ytterligare ett tydligt bevis på framgångarna med implementeringen av Volvo Car Groups förändringsplan. För helåret 2014 ökade den globala försäljningen till 465 866 bilar, vilket motsvarar en ökning på 8,9 procent jämfört med 2013. Den kompletta ekonomiska redovisningen för 2014 kommer att redovisas under första kvartalet 2015.

 

Om Volvo Car Group

Volvo grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 465 866 bilar i över 100 länder 2014. Volvo Cars ägs sedan 2010 av kinesiska Zhejiang Geely Holding (Geely Holding). Volvo Cars utgjorde en del av svenska AB Volvo fram till 1999 då företaget köptes av amerikanska Ford Motor Company. 2010 köptes Volvo Cars av Geely Holding.

 

I december 2014 hade Volvo Cars över 25 000 anställda världen över. Volvo Cars huvudkontor, produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för Kina ligger i Shanghai.Företagets huvudsakliga bilfabriker finns i Göteborg, Gent (Belgien) och Chengdu (Kina), medan motorerna tillverkas i Skövde och Zhangjiakou (Kina) samt karosskomponenter i Olofström.


Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.