Pressmeddelanden

Världsnyhet i nya Volvo XC90 fokuserar på skydd i allvarliga avåkningsolyckor

 

Standardsäkerhetspaketet i nya Volvo XC90 inkluderar en världsnyhet som inriktar sig på skydd vid avåkningsolyckor. Fokuseringen på denna vanliga och komplexa situation kommer att ta Volvo Cars ytterligare ett steg mot visionen att ingen åkande kommer att dödas eller skadas allvarligt i en ny Volvo år 2020.

 

– Vår lösning fokuserar på att hålla passagerarna säkert på plats på samma gång som vi introducerar en unik energiabsorberande funktion i stolen. Detta motverkar ryggskador, som är allvarliga och relativt frekventa konsekvenser vid avåkningssituationer, säger Professor Lotta Jakobsson, Senior Technical Safety Specialist på Volvo Cars Safety Centre.

Avåkning är en vanlig olyckstyp som kan ha många olika orsaker, till exempel bristande koncentration, trötthet eller dåliga väderförhållanden. Hälften av alla trafikolyckor med dödlig utgång i USA orsakas av avåkning och i Sverige står singelolyckor för en tredjedel av alla olyckor som resulterar i allvarliga skador eller får dödlig utgång.

Avåkningsolyckor är också mycket komplexa situationer där passagerarna ofta kastas i olika riktningar – vilket ställer höga krav på bilens interiöra säkerhetsfunktioner.

 

Omfattas inte av något ratingprogram

Det finns ännu inte något lagkrav eller ratingtester som mäter en bils förmåga att hantera trafikolyckor orsakade av avåkning.

– Verkligt säkerhetsarbete handlar inte om att klara ett test eller att toppa en rankinglista. Man måste ta reda på hur och varför krockar och skador inträffar och sedan utveckla teknik för att förhindra att de inträffar. För att nå vår Vision 2020, måste vi täcka alla typer av olyckor som sker ute i den verkliga trafiken, säger Lotta Jakobsson.

 

Ryggskador vanliga i avåkningssituationer

Skadetrenderna för bilolyckor har förändrats genom åren. En kontinuerlig utveckling av bilens struktur och nya specialiserade säkerhetssystem har lett till betydande förbättringar av bilsäkerheten under de senaste årtiondena. Risken att skadas allvarligt eller dödas i en ny Volvo har minskat med mer än två tredjedelar jämfört med bilar som konstruerades på 1970-talet.

Men frekvensen av skador på ryggradens bröst- och ländkotor har dock inte minskat i samma utsträckning – och dessa skador är dessutom överrepresenterade i avåkningsolyckor och krockar med multipla förlopp. När vi granskade vår egen, omfattande olycksdatabas, upptäckte vi att passagerarnas placering när påfrestningen på ryggraden är som störst var en viktig faktor. I flera av fallen orsakades skadorna av stora krafter på en böjd ryggrad. Kilfrakturer som är följden av en kombination av axial belastning och flexion, är tillsammans med kompressionsfrakturer den vanligaste ryggskadan i avåkningssituationer, säger Lotta Jakobsson.

 

Säkerhetsbälten och dämpade sammanstötningar

Systemet för skydd i avåkningssituationer i nya XC90 består av två viktiga delar:

• Information från bilens avancerade sensorsystem gör det möjligt för tekniken att detektera en avåkningssituation. De främre säkerhetsbältena dras åt elektriskt så mycket som möjligt för att hålla kvar passagerarna på plats. Säkerhetsbältets åtdragningskapacitet är 1 mm/ms – vilket innebär att det kan dra åt 10 centimeter bälte på bara en tiondels sekund. Bältena förblir åtdragna så länge som bilen är i rörelse.

• För att undvika ryggskador trycks en energiabsorberande funktion mellan stolen och stolsramen ihop mekaniskt för att dämpa de vertikala krafter som kan uppstå när bilen landar hårt i terrängen.

– Genom att hålla passageraren i en upprätt position medan stöten dämpas, kan de vertikala krafterna som den åkande utsätts för minskas med upp till en tredjedel. Detta minskar avsevärt risken för de mest allvarliga och frekventa ryggskadorna i liknande situationer, säger Lotta Jakobsson.

 

Tre kompletta testmetoder för fordon

Baserat på data från verkliga olyckor, har Volvo Cars tagit fram tre krocktester för hela bilar, ”Dike”, ”Luftfärd” och ”Ojämn terräng”, för att studera konsekvenserna av olika avåkningssituationer.

Vid testet ”Luftfärd” kör fordonet av vägen, till exempel i 80 km/h. Efter den inledande friflygningen, landar bilen på en jämn yta och fortsätter framåt. Höjdskillnaden är 80 cm, vilket resulterar i en hård landning på hjulen. Detta orsakar stora vertikala krafter, på samma nivå som en stridspilot utsätts för när han eller hon skjuter ut sig med katapultstolen i en nödsituation.

Testet ”Dike” är utformat för att kopiera den studsande rörelsen som uppstår när fordonet kör ned i ett 80 cm djupt dike och landar i en vall med stora vertikala krafter som följd. Testet ”Ojämn terräng” simulerar en skakig färd ute i terrängen Detta skapar både stora kaströrelser och vertikala stötar inne i bilen.

Krockdockor används för att representera människan i testerna. Den mest avancerade dockan är ”Thor”, som är utrustad med ett flexibelt axelparti för att skapa en mer människoliknande rörelse i en avåkningssituation.

 

Unik testrigg

Förutom kompletta krocktester har Volvo Cars utvecklat en flexibel och flerfunktionell testrigg för att testa de åkandes positionering och rörelser i en avåkningssituation. En bilstol med inbyggt säkerhetsbälte monteras på en fleraxlig industrirobot. Roboten, som används tillsammans med en krockdocka, kan programmeras för att simulera passagerarnas rörelser i samtliga tre testbanemetoder, eller någon annan variant av en krock orsakad av avåkning. (Roboten beskrivs i ett separat pressmeddelande.)

 

Att hjälpa föraren att undvika avåkningssituationer

– Naturligtvis fokuserar vi också på att hjälpa föraren genom teknik som förhindrar att avåkningar sker. Två system i helt nya XC90, Lane Keeping Aid och Driver Alert Control, täcker in situationer där föraren riskerar att köra av vägen, säger Lotta Jakobsson.

Lane Keeping Aid hjälper föraren att hålla sig på vägen genom att lägga på ett extra vridmoment på ratten om bilen är på väg att oavsiktligt lämna sitt körfält. Driver Alert Control detekterar och varnar trötta och ouppmärksamma förare. Nya XC90 är också utrustad med ett nytt Rest Stop Guidance, som guidar en trötthetsvarnad förare till närmaste rastplats.

 

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.