Pressmeddelanden

Nya Volvo XC90 får ett förbättrat multifilter som ger bättre luftkvalitet i kupén.

 

Genom att introducera ett större och effektivare multifilter i kupén, fortsätter Volvo Cars att sätta standarden med sitt CleanZone-koncept. CleanZone är Volvos unika system för kontroll av kupéluftens kvalitet och bidrar till en bättre förarmiljö genom innovativa lösningar för ökat välbefinnande och bättre hälsa. Volvoförare andas renare luft eftersom de flesta mikroskopiska, riskfyllda dammpartiklar inte längre tar sig in i bilen. 

 

Multifiltret togs fram särskilt för SPA-plattformen och introduceras i nya XC90 i början av 2015. Den har ett större utförande, som fångar upp fler partiklar och mer pollen, och dessutom ett lager med aktivt kol som effektivt tar bort ett antal föroreningar som kan påverka förarens hälsa.

 

Resultatet är imponerande. I en bil utrustad med det nya, förbättrade multifiltret, kan mängden dammpartiklar mindre än 0,4 μm vara upp till 70 % mindre än i en bil utan denna typ a filter, enligt en standardiserad komponenttest. Detta är ett viktigt framsteg eftersom det visat sig i undersökningar att dammpartiklar mindre än 10 µm kan orsaka ett antal hälsoproblem, bland annat andningssvårigheter och lunginfektioner.

 

Upp till 45 procent av industrivärldens befolkning lider i dag av någon form av allergi eller överkänslighet. Över tio procent lider av astma. Vårt hängivna säkerhetsarbete på Volvo går långt bortom säkerhetsbälten och krockkuddar. Det handlar om att säkerställa att varje minut som du och din familj tillbringar i en Volvo ska vara så säker som det någonsin är möjligt. I det inkluderas också att andas, säger Peter Mertens, Senior Vice President, Research and Development. – Med det här filtret ligger vi i framkant av utvecklingen i branschen när det handlar om partikelseparation.

 

Filtret är en av byggstenarna i Volvos banbrytande IAQS-system (Interior Air Quality System). En annan byggsten är den sensor som övervakar den inkommande luften för att se om den innehåller giftiga ämnen. Om nivån av skadliga ämnen blir för hög (till exempel när bilen körs genom en tunnel), så stängs bilens luftintag automatiskt. Tillsammans stänger multifiltret och sensorn ute ett antal skadliga och irriterande föroreningar, bland annat:

 

• Kväveoxider

• Kolväten

• Marknära ozon

• Gaser och obehagliga dofter

 

CleanZone-principen

När en Volvoförare låser upp bilen med fjärrkontrollen, byter bilens ventilationssystem automatiskt ut kupéluften inom en minut, så att alla dofter och avgivna ämnen ventileras ut innan föraren kliver in i bilen.

 

Arbetet med att minimera mängden främmande ämnen i kupén börjar i själva verket långt innan bilarna byggs, med noggrann kontroll av de material som används i kupén. Volvo Cars är branschledande när det gäller att byta till nya och mindre giftiga material med färre skadliga tillsatser. 

 

Volvo Cars har också implementerat ett rigoröst testprogram för övervakning och kontroll av avgivna ämnen. Det här programmet omfattar utvärderingar av Volvo Cars ”näsgrupp”, vars medlemmar luktar på olika objekt för att avgöra om deras doft är acceptabel eller för stark. Det som brukar kallas för ”nybilsdoft” är i själva verket låga nivåer av ämnen som avges från olika material. De här nivåerna utgör ingen risk i sig, men under varma dagar kan koncentrationer som irriterar överkänsliga personer uppstå.

 

En annan del av det här programmet är solsimuleringstestet, där bilen värms upp tills interiören når en temperatur av 65 º Celsius, vilket simulerar att parkera bilen i solen en varm sommardag. Därefter mäts mängden avgivna TVOC-partiklar (Total Volatile Organic Compounds) och aldehyder. Volvo har en mycket strikt gräns för TVOC-partiklar eftersom höga doser i kupéluften har visat sig kunna ge huvudvärk, illamående och yrsel, och dessutom vara en utlösande faktor för astma. Mängden aldehyder begränsas också eftersom de, särskilt formaldehyd, kan orsaka både luftburna allergier och kontaktallergi. Nickel, som kan avges från metallytor, är en annan källa till kontaktallergier och hålls också på en minimal nivå.

 

CleanZone-principen, med fokus på hälsa och välbefinnande, representerar Volvo Cars filosofi att alltid sätta människan i centrum.  Det är en princip som ligger väl i tiden – konsumenter världen över blir allt mer medvetna om hur luftkvaliteten kan påverka deras hälsa, och kräver renare luft också i sina bilar. Volvo Cars kommer fortsätta att leda utvecklingen. 

----------------------

 

Volvo Car Group 2013

Räkenskapsåret 2013 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 1 919 Mkr (66 Mkr 2012). Omsättningen under perioden uppgick till 122 245 Mkr (124 547 Mkr) och nettovinsten till 960 Mkr (–542 Mkr). Den globala försäljningen under året uppgick till 427 840 (421 951) bilar, vilket motsvarar en ökning på 1,4 procent jämfört med 2012. Rörelseresultatet är en följd av god kostnadskontroll och goda försäljningssiffror och ytterligare ett tydligt bevis på framgångarna med implementeringen av Volvo Car Groups förändringsplan. För helåret 2014 förväntas en fortsatt lönsamhet och en global försäljningsökning på nära 10 procent

 

Om Volvo Car Group

Volvo grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 427 000 bilar i över 100 länder 2013. Volvo Cars ägs sedan 2010 av kinesiska Zhejiang Geely Holding (Geely Holding). Volvo Cars utgjorde en del av svenska AB Volvo fram till 1999 då företaget köptes av amerikanska Ford Motor Company. 2010 köptes Volvo Cars av Geely Holding.

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.