Pressmeddelanden

360°-gradersvy – nyckeln till Volvo Cars mål om noll dödsolyckor från år 2020

 

I och med utvecklingen av en ny säkerhetsfunktion som identifierar kollisionsfria vägar, har Volvo Cars tagit ett av de sista stegen mot att förverkliga sin vision att ingen ska dödas eller bli allvarligt skadad i en ny Volvobil från och med år 2020.

 

I december avslutas det fyra år långa Non-Hit Car and Truck-projektet och efterlämnar som kronan på verket utvecklingen av nästa generations sensorfusionsteknik, som möjliggör 360° sammanhängande vy runt omkring en bil.

 

Inom Non-Hit Car and Truck-projektet, ett svenskt samarbete mellan den akademiska världen, diverse institutioner och olika aktörer inom bilbranschen, har fokus legat på utveckling av ny teknik och förbättring av existerande teknik i syfte att minska risken för olyckor för både personbilar och yrkesfordon.

 

Unik 360°-gradersvy runt bilen – sensorfusion

Ett av projektets stora utmaningar var att skapa ett sammanhängande system för 360°-gradersvy med hjälp av ett antal diskreta sensorer installerade runt bilen, något som aldrig tidigare genomförts. Detta krävde att man utvecklade ett centraliserat sensorfusion-ramverk som hanterar informationen från de olika ingående teknikerna – kameror, radar, lidar, GPS etc. – så att den kan delas effektivt.

 

Genom det här ramverket kan systemet leverera en komplett 360°-vy av omgivningen och identifiera eventuellt riskfyllda objekt som föraren annars inte skulle kunna upptäcka. Genom att fokusera på praktiskt användbar sensorteknik, har projektet kunnat ta ett stort steg mot att kunna införa tekniken inom en snar framtid.


Skapa kollisionsfria vägar – riskbedömning 

360°-gradersvyn utnyttjas bland annat av en manövergenerator, en ny säkerhetsfunktion som med hjälp av avancerad programvara kan identifiera kollisionsfria vägar i alla trafiksituationer. Systemet, som arbetar genom att kontinuerligt analysera möjliga risker runt omkring bilen, kan till och med assistera föraren med automatisk bromsning och styrning. För att kunna demonstrera hur 360°-gradersvyn och manövergeneratorn fungerar tillsammans, har man i projektet byggt två testfordon.

 

En milstolpe för 2020 och för självkörande bilar 

–Volvo Cars ligger definitivt i framkant när det gäller innovativ forskning och utveckling kring aktiv säkerhet. Med projektet Non-Hit Car and Truck har vi tagit ett betydande steg mot att realisera visionen att från år 2020 ska ingen dödas eller skadas allvarligt i en ny Volvobil. Den här tekniken är också nödvändig för utvecklingen av självkörande bilar, som automatiskt måste kunna styra och bromsa för att undvika att kollidera med något objekt i någon som helst situation. Vårt primära mål är att fokusera på förebyggande av olika typer av olyckssituationer. I framtiden kommer vi också fortsätta att arbeta med utveckling av bilar som kan anpassa sig efter varje enskild förares unika beteende, säger Anders Almevad, projektledare för Non-Hit Car-projektet vid Volvo Cars.

 

Om Non-Hit Car and Truck-projektet

Non-Hit Car and Truck-projektet, som startades av Volvo Cars och dess partner i september 2010 och omsatte 80 miljoner kronor, kommer att avslutas i december 2014. Projektet utgör en del av Volvo Cars mål att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i en ny Volvobil från och med år 2020. Fokus har legat på att utveckla teknik som kan användas för att minska olycksriskerna för både personbilar och yrkesfordon. Bland våra partner finns: Volvo Cars, AB Volvo, ÅF (utveckling av sensorfusion), HiQ (utveckling av sensorfusion, riskbedömning), Mecel (sensorleverantör) och Chalmers (utveckling av sensorfusion, föraranpassning). Non-hit Car and Truck-projektet är kopplat till SAFER – Fordons- och trafiksäkerhetscentrum.

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.