Pressmeddelanden

Volvo Cars banar väg för ökad trafiksäkerhet genom att studera förarbeteende i kinesiska storstäder

 

China-Sweden Research Centre for Traffic Safety (CTS), där Volvo Car Group har en betydande roll, inleder nu en detaljstudie av förarbeteende i de kinesiska storstäderna Beijing och Shanghai. Kunskaper om hur bilförare hanterar dessa exceptionellt trafiktäta miljöer är en viktig del av Volvo Cars mål att utveckla säkerhetssystem som hjälper bilförare världen över att undvika trafikolyckor.

 

– All utveckling av vår världsledande säkerhetsteknik baseras på kunskaper från riktiga trafiksituationer. De praktiska användarproven i Kina kommer att ge oss värdefull insikt i beteendet hos bilförare i en intensiv trafikmiljö med mycket höga olyckstal och skaderisker. Forskningsprojektet kommer också att dokumentera hur våra nuvarande säkerhets- och förarstödssystem fungerar i ett kinesiskt sammanhang, säger John-Fredrik Grönvall, Manager Traffic Accident Research på Volvo Cars Safety Centre.

 

FOT-projektet Midsize Naturalistic Driving i Kina (China FOT) är ett samarbete mellan Volvo Cars, kinesiska transportministeriets "Research Institute of Highway" (RIOH), Tongji University, Chalmers Tekniska Högskola samt de svenska företagen ÅF Technologies och Autoliv.

 

Fyra av deltagarna – Volvo Cars, RIOH, Tongji University och Chalmers – ingår också i det nyöppnade China-Sweden Research Centre for Traffic Safety i Beijing i Kina.

 

– Respekten för Volvos säkerhetskunnande och den svenska nollvisionen ökar här i Kina. Det kinesiska FOT-projektet är det tredje trafiksäkerhetsprojektet vi inlett det senaste året och vi sysselsätter nu totalt 40 forskare. Våra erfarna kinesiska samarbetspartner RIOH och Tongji University bidrar till våra projekt med unika kunskaper om den lokala trafiksituationen, säger Hans Nyth, chef för China-Sweden Research Centre for Traffic Safety.

 

Bilar med inbyggda kameror och sensorer

De tio Volvo S60L som ingår i det kinesiska FOT-projektet kommer att utrustas med ett antal kameror som övervakar föraren och den omgivande trafiken. Dessutom samlas information in från de inbyggda sensorer som ingår i bilens säkerhets- och förarstödssystem. Detta innebär att varje kritisk situation och varje liten incident kan studeras och utvärderas. Bilförarna har undertecknat ett avtal där de går med på att bli filmade.

 

Med början i maj 2014, kommer ett stort antal riktiga kunder i Beijing och Shanghai att köra bilarna under en tio månader lång testperiod. Det insamlade materialet, ungefär 5 terabyte data från cirka 100 000 kilometers körning, kommer att analyseras under 2015.

 

De mest omfattande användartesterna har hittills utförts i USA och Europa. Volvo Cars deltog också som partner i det nyligen slutförda euroFOT-projektet.

 

– Det grundläggande beteendet hos en förare är i stort sett detsamma över hela världen. Däremot påverkar lokal kultur och lokala trafikförhållanden viktiga beteendefaktorer, till exempel förarens benägenhet att ta eller undvika risker i intensiv stadstrafik. Detta är ett av våra huvudsakliga fokusområden i det kinesiska FOT-projektet, säger John-Fredrik Grönvall.

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.