Pressmeddelanden

Världspremiär för nya Volvo XC60 - Kollisionsundvikande teknik blir standard

 

Nya Volvo XC60 lanseras med City Safety - Volvo Personvagnars egenutvecklade, unika teknik för att undvika lågfartskrockar i stads- och kötrafik. I kombination med nyligen introducerade Collision Warning with Auto Brake innebär City Safety att Volvo Personvagnar nu kan erbjuda funktioner för automatisk inbromsning i alla hastigheter.

 

Undersökningar visar att 75 procent av alla rapporterade kollisioner sker i hastigheter upp till 30 km/h. I 50 procent av fallen har föraren inte bromsat alls före kollisionen, och orsaken är oftast bristande uppmärksamhet. I dessa fall kan City Safety ha en avgörande betydelse. City Safety bromsar automatiskt bilen om föraren är på väg att köra in i ett framförvarande fordon. Därigenom kan en krock helt undvikas, eller, om detta inte är möjligt, skadorna på både bilar och människor minskas.

 

"City Safety är ännu ett exempel på Volvos ambition att utgå från verkliga trafiksituationer när vi utvecklar lösningar med syfte att förebygga olyckor. Det känns särskilt tillfredsställande att vi dessutom kan erbjuda City Safety som standard i nya Volvo XC60", säger Jonas Ekmark som är chef för Aktiv Säkerhet på Volvo Personvagnars Bilsäkerhetscentrum.

 

Till nytta för alla inblandade

En Volvo som är utrustad med City Safety innebär en rad fördelar både för personerna i den aktuella bilen och för dem i den framförvarande.

 

  • Skydd för personer i framförvarande bil: Det bästa skyddet för alla parter är naturligtvis om olyckan kan undvikas helt. Och med City Safety är det i många fall möjligt. Men i de fall då olyckan är oundviklig, gör City Safety så att krafterna vid kollisionen reduceras. Konsekvensen blir att de åkande i den framförvarande bilen drabbas mindre allvarligt och kanske helt klarar sig från skador av t ex. whiplash-typ.

  • Skydd för påkörande: Att kollidera med ett framförvarande fordon kan inte bara ge fysiska skador, utan också vara en obehaglig upplevelse. Genom att City Safety begränsar hastigheten minskas också skaderisken för dem som åker i den påkörande bilen. Skadorna kan till och med undvikas helt och hållet, om bilen hinner stanna i tid.

  • Minskade ägarkostnader: Även de allra minsta kollisionerna kan leda till kännbara kostnader, både i tid och i pengar. City Safety hjälper föraren att undvika tidsödande kontakter med verkstad och försäkringsbolag. Volvo för dessutom en dialog med försäkringsbolagen om lägre premier för bilar utrustade med City Safety.

 

Aktivt i hastigheter upp till 30 km/h

City Safety är aktivt i hastigheter upp till 30 km/h. Om fordonet framför plötsligt bromsar och City Safety beräknar att en kollision är trolig, förbereds inbromsning. Om föraren förblir inaktiv bromsar bilen automatiskt. Är den relativa hastighetsskillnaden mellan fordonen under 15 km/h kan City Safety hjälpa föraren att helt undvika krocken. I intervallet 15 till 30 km/h handlar det om att minska hastigheten så mycket som möjligt innan kollisionen inträffar.

 

Lasersensor övervakar framförvarande trafik

City Safety håller ett öga på framförvarande trafik med hjälp av en lasersensor som är inbyggd i framrutans överdel i höjd med innerbackspegeln. Den kan upptäcka fordon och andra objekt som befinner sig upp till 10 meter framför den egna bilens främre stötfångare.

 

City Safety är programmerat för att reagera på framförvarande fordon som antingen är stillastående eller rör sig i samma riktning som den egna bilen.

 

Med utgångspunkt från bilens egen hastighet samt avståndet till föremålet framför, beräknar tekniken 50 gånger per sekund vilken inbromsningshastighet som behövs för att undvika en kollision. Om den beräknade bromskraften överstiger en viss nivå utan att föraren agerar, anses faran för en krock vara överhängande.

 

City Safety bidrar till att undvika eller minska konsekvenserna av kollisionen genom att automatbromsa och slå av gaspådraget. Samtidigt tänds bromsljusen för att varna bakomvarande.

 

Vissa begräsningar

City Safety fungerar lika väl dag som natt. Lasersensorn har dock samma begränsningar som annan optisk sensorteknik, d.v.s. funktionen kan begränsas av dimma, snö eller kraftigt regn. Därför är det nödvändigt att hålla vindrutan fri från smuts, is och snö. Även om sensorn är placerad så att vindrutetorkarna täcker ytan framför sensorn, måste föraren själv kontrollera att området alltid är rent.

     

"Det är viktigt att understryka att City Safety inte befriar föraren från ansvaret att köra med tillräckliga marginaler för att undvika kollisioner. Den automatiska bromsfunktionen aktiveras först när systemet bedömer att en krock är nära förestående. Systemet hjälper då till att begränsa konsekvenserna av, eller i vissa fall undvika, den förestående krocken", säger Jonas Ekmark.  

 

Ny funktion styr skyddssystem vid kollision

För att ytterligare öka säkerheten och minska skaderiskerna, samverkar lasersensorn med annan teknik i bilen och anpassar såväl krockkuddarna som säkerhetsbältenas kraftbegränsare efter kollisionsvåldet . Tekniken kallas Pre-Prepared Restraints (PRS) och introduceras tillsammans med nya Volvo XC60. Med PRS skapas en unik sammanlänkning mellan förebyggande system (sensorer) och skyddande säkerhetssystem. Med hjälp av informationen från lasersensorn styr skyddssystemskontrollmodulen aktiveringen av krockkuddar och bältens kraftbegränsare utifrån den beräknade kollisionskraften. Kraftbegränsarnas potential kan därmed ytterligare utnyttjas.

 

PRS är aktivt i alla hastigheter och alltså inte som City Safety enbart upp till 30 km/h. PRS aktiveras med hjälp av pyroteknik i bältesförsträckare. Detta innebär att City Safety kan aktiveras utan att PRS gör det, om krafterna vid en kollision är lägre än PRS aktiveringsnivå.

 

Ytterligare två nya säkerhetsfunktioner lanserade

Volvo Personvagnar utökar sitt säkerhetserbjudande med två nya funktioner som stabiliserar bilen i kritiska situationer.

  • Förbättrat DSTC-system
    Volvos DSTC-system (Dynamic Stability and Traction Control) har ytterligare förbättrats i nya Volvo XC60, detta för att ge ännu stabilare körning. DSTC registrerar avvikelser mellan förarens tänkta spår och bilens faktiska körriktning. Dessutom registrerar det förbättrade DSTC-systemet bilens rollhastighet, vilket gör det möjligt att upptäcka långsamt uppbyggd överstyrning. Sådana kan inträffa om gaspedalen släpps plötsligt i samband med en rattmanöver, t.ex. om bilen lämnar en motorväg en aning för sent. Genom att mäta rollhastigheten kan DSTC-systemet börja reglera situationen på ett tidigare stadium - och med större precision. Detta har i synnerhet betydelse vid dynamisk körning, då bilen utsätts för kraftiga laterala krafter.

  • Nya Trailer Stability Assist (TSA) ger bättre kontroll vid trailertransporter
    Syftet med den nya funktionen Trailer Stability Assist (TSA) är att dämpa den självsvängning som kan uppstå när man kör med släp eller husvagn bakom bilen. Ekipaget kan under vissa förhållanden börja wobbla, och detta kan vara svårt för föraren att parera. TSA hjälper då i samverkan med det förbättrade DSTC-systemet till med stabiliseringen genom att bromsa ett eller flera hjul och samtidigt minska bilens vridmoment. TSA säljs som en separat aktiv säkerhetsfunktion tillsammans med dragkrok.
Sökord:
Volvo XC60, Säkerhet VPS, Bilmässor, 2009
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.