Pressmeddelanden

Volvo Car Torslanda firar 50 år med sikte på framtiden

När Volvo Car Torslanda jubilerar den 24 april sker det samtidigt som fabriken befinner sig i det största förnyelsearbetet någonsin.

Firandet av 50 års produktion för Volvo Car Torslanda kombineras med invigningen av en ny karossfabrik.  Den nya karossfabriken är en del av investeringarna kring SPA (Scalable Product Architecture), som utgör grunden för en skalbar och flexibel utveckling och produktion av framtida modeller.

 

Volvo Cars investeringar i SPA mellan åren 2011 och 2015 uppgår till över 70 miljarder svenska kronor. Hälften av investeringarna görs i Sverige och en tredjedel av de svenska investeringarna satsas på expansion och uppgraderingar av de svenska produktionsanläggningarna.

 

Enligt Lars Wrebo, Senior Vice President Purchasing & Manufacturing, innebär investeringarna stora möjligheter för Volvo Car Torslanda i framtiden.

 

– Vi pratar om ett gigantiskt projekt som i investeringar är att jämföra med en Öresundsbro. Det fina i att Volvo Car Torslanda också får förtroendet att bygga den nya XC90 är att kunskapen som finns hos våra medarbetare kommer utvecklingen av framtida produkter till godo, säger han.

 

Volvo Car Torslandas historia började 1957. Efterfrågan på bilar ökad snabbt i takt med högre levnadsstandard. Den gamla fabriken i Lundby gick inte att bygga ut mer så två år senare, i mars 1959, förvärvas fyra miljoner kvadratmeter tomtmark i Sörredsdalen på Hisingen, sju kilometer väster om den gamla fabriken. Det var det största markområde som exploaterats i landet och den fjärde november samma år påbörjades anläggningsarbetet av vad som skulle bli Volvo Car Torslanda.

 

Den 24:e april 1964 invigdes den nya fabriken, en anläggning av oerhörda mått för sin tid med en total golvyta på 180 000 kvadratmeter. Fabriksbyggnaden med sina tre enheter mätte över en kilometer i längd och bara staketet runt anläggningen var hela 4,2 km långt.

 

Produktionsplanen fastställdes till 110 000 bilar per år vid dagskift, 150 000 vid tvåskift och upp till 200 000 bilar per år vid full drift. Fabriken hade kapacitet att hantera 1 600 karosser eller vagnar i olika tillverkningsfaser samtidigt.

 

Den totala investeringen uppgick till 240 miljoner kronor och projektet kunde fullföljas mycket tack vare ett nära samarbete med svenska staten. Volvo Personvagnars särställning i svensk exportindustri och företagets stora betydelse på både regional- och riksnivå gjorde den nya fabriken till en angelägenhet för hela landet.

 

Anläggningen bestod av tre delfabriker: TA, TB och TC som fortfarande hyser olika delar av tillverkningsprocessen. I dag är karosstillverkningen i TA och måleriet i TB till stora delar automatiserade processer medan slutmontering och slutjustering i TC fortfarande i hög grad sker manuellt.

 

Under många år var Volvo Car Torslanda Sveriges största enskilda arbetsplats med upp emot 11 000 anställda. Idag har utvecklingen av nya produktionssystem och automatisering inneburit att den totala arbetsstyrkan uppgår till cirka 3 000 personer.

 

Dagens långtgående Lean-tänkande och moderna teknik möjliggör en produktion som helt bestäms av faktiska beställningar från kunder över hela världen. Med hjälp av ett optimerat logistiskt system producerar fabriken endast de modeller som kunder beställt och just i de utföranden som kunden specificerat.

 

SPA är en flexibel och skalbar bilarkitektur som kommer att täcka in merparten av framtida modeller från Volvo Car Group. Den möjliggör ett modellerbjudande bestående av bilar byggda av gemensamma moduler samt skalbara system och komponenter, tillverkade i ett flexibelt produktionssystem. SPA gör dessutom Volvo Car Group tekniskt oberoende som tillverkare och kapar banden till förgående ägare, en styrka som kan uttryckas i att plattformen inom några år utgör grunden till omkring två tredjedelar av företagets totala försäljningsvolymer. Målet är att ungefär 40 procent av alla detaljer skall vara gemensamma för Volvos framtida modeller, oavsett storlek.

 

– Invigningen av TA3 och vår satsning på SPA visar den beslutsamhet som företaget har att rusta vår produktion i Torslanda och i förlängingen hela Volvo Cars för framtiden, säger Lars Wrebo.

 

Några historiska milstolpar

1964

Torslandafabriken invigs av kung Gustav VI Adolf

1973

Den första roboten för punktsvets tas i bruk

1976

Tre miljoner bilar tillverkade

1981

Spillvärme från BP reducerar kraftigt oljeförbrukningen i fabriken

1988

Byggstart av ett nytt måleri som när det står klart 1992 blir världens mest miljövänliga

1995

Torslandafabriken utses till Europas tredje bästa bilfabrik och ISO 9002-certifieras

1998

Torslandafabriken miljöcertifieras enligt ISO 14001

2001

Stora investeringar för produktion av nuvarande XC90 och kraftig kapacitetsökning

2005

Nytt produktionsrekord med 184 293 bilar på ett år

2008

Sex miljoner bilar tillverkade

2012

Byggstart av den nya karossfabriken, TA3

2014

Under fabrikens 50-åriga historia har totalt 6 834 729 bilar tillverkats.

2014

Den 24:e april invigs den nya karossfabriken och Volvo Car Torslanda firar 50 år

 

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.