Pressmeddelanden

Volvo satsar på vattenkraft till anläggningarna i Sverige och Belgien

Volvo Personvagnar satsar på vattenkraft till anläggningarna i Sverige och Belgien

 

En systematisk satsning på grön elektricitet är Volvo Personvagnars senaste åtgärd på vägen mot att få klimatneutral produktion i Europa. Företaget köper nu enbart vattenkraft från elleverantörerna till Volvo PV:s anläggningar i Sverige och Belgien.

- Vi vill använda förnyelsebara energislag i så stor utsträckning som möjligt och vattenkraft är det bästa alternativ som våra leverantörer kan erbjuda i dagsläget, säger Magnus Hellsten, Senior Vice President, Manufacturing vid Volvo Personvagnar.

Det nya avtalet med svenska Vattenfall och belgiska Electrabel gäller all elektricitet som köps in via Volvo Personvagnars inköpsavdelning. Rent praktiskt innebär detta att kraftproducenterna säljer certifikat som garanterar att all el som levereras till Volvo Personvagnar i Sverige och Belgien har genererats från vattenkraft. Sammanlagt omfattar avtalet cirka 1000 GWh (Gigwattimmar).

- Detta är ett led i vår kontinuerliga strävan att få klimatneutral produktion, både när det gäller direkt och indirekt klimatpåverkan. I ett framtidsperspektiv tittar vi även på andra energislag för våra anläggningar, t ex biogas och vindkraft, säger Magnus Hellsten.


Mångårig strävan efter oljefri energiförsörjning
Volvo Personvagnars satsning på andra energislag än olja har pågått i drygt 25 år. Redan 1982 tog man det första steget genom att använda spillvärme från närliggande raffinaderier för uppvärmningen av anläggningarna i Torslanda. 1988 började man även använda naturgas - som numera är det huvudsakliga bränslet för uppvärmningen av anläggningarna i Sverige och Belgien.

- Vi har kommit så långt att vi i dag är så gott som oberoende av olja för vår energiförsörjning. Nu strävar vi efter att byta ut naturgas mot förnyelsebar biogas, säger Volvo Personvagnars Miljöskyddschef Mihkel Laks.


Systematisk energibesparing
En systematisk satsning på energibesparande åtgärder är ett annat viktigt led i Volvo Personvagnars miljöarbete.

- Trots att våra uppvärmda ytor nästan har fördubblats genom åren har vi lyckats hålla energiförbrukningen konstant. På sistone har den t o m minskat tack vare en rad framgångsrika projekt och kampanjer, säger Mihkel Laks.

Ett aktuellt exempel:
En systematisk genomgång av utvecklings- och konstruktionsavdelningarnas byggnad i Torslanda resulterade i en uppemot 30-procentlig energibesparing. Dessutom förbättrades inomhusklimatet.

- Nu fortsätter vi att finkamma alla våra anläggningar. Genom att sprida erfarenheterna från framgångsrika projekt kan vi snabbt få stora positiva effekter, säger Mihkel Laks.


För mer information är du välkommen att besöka Volvo Personvagnars Newsroom på www.media.volvocars.com eller kontakta: Maria Bohlin, mbohlin1@volvocars.com,
tel: +46 (0)31-59 65 25.

Sökord:
Old S60, XC70 (2007), XC90 (2002-2014), Miljö VPS, Anläggningar, Allmänt VPS, Manufacturing Facility, 2008, V70 (2008-2016), S80 (2008-2016)
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera