Pressmeddelanden

Volvo Car Group initierar ett skandinaviskt pilotförsök med molnbaserad kommunikation för säkrare biltrafik

 

Volvo Car Group (Volvo Cars), Trafikverket och den norska Statens Vegvesen går samman i ett pilotprojekt där information om vägytans friktion samlas in av enskilda bilar och sedan delas i ett molnbaserat system.

 

Realtidsinformationen om hala vägytor används för att varna fordon i närheten, samtidigt som den bidrar till att effektivisera vinterväghållningen.

 

– Pilotprojektet är ett av de första praktiska exemplen på hur kommunikation mellan fordon över mobilnätet gör det möjligt för fordon att "tala" med varandra och med den omgivande trafikmiljön. Detta kan bidra till ökad trafiksäkerhet, säger Erik Israelsson, Project Leader Cooperative ITS (Intelligent Transport System) på Volvo Cars.

 

– Vi har för närvarande 50 testbilar ute på vägarna och nästa vinter blir det avsevärt många fler. Vår målsättning är att göra den här tekniken tillgänglig för våra kunder inom loppet av några år, tillägger han.

Slippery road warning shared with other cars

Utnyttjar mobilnätet

När en av Volvos testbilar upptäcker en isig eller hal vägyta, överförs informationen till Volvo Cars databas via mobilnätet. En omedelbar varning överförs till andra fordon som närmar sig det hala området, så att förarna direkt kan anpassa sin körning för att undvika kritiska situationer.

 

Föraren uppmärksammas på problemet genom en halkvarning på instrumentpanelen. Halkvarningen i bilen kommer att anpassas efter en allvarlighetsnivå baserat på fordonets hastighet och de aktuella vägförhållandena.

 

Förbättrad vinterväghållning

Informationen om den hala vägsträckan skickas också till den lokala vägadministratören, som ett komplement till befintliga mätstationer längs vägen. Dessa data kan hjälpa vägadministratörerna och deras inhyrda entreprenörer att planera vinterväghållningen och att snabbt kunna anpassa sig efter förändringar i väglaget.

 

– När vägadministratören har tillgång till information från ett stort antal bilar, kan dessa data användas för att effektivisera vinterväghållningen. Den här informationen skulle kunna bidra till ökad trafiksäkerhet för alla trafikanter. Den kan också användas för att minska saltanvändningen när den inte behövs och därigenom ge minskad miljöpåverkan, säger Erik Israelsson.

 

På Volvo Cars har man insett att slutanvändarens integritet är en viktig aspekt av ett sådant här system. Den information som delas med vägadministratören kommer inte att innehålla några data om enskilda fordon. Den insamlade informationen kommer uteslutande att användas för att beskriva vägnätets aktuella status.

 

En ambitiös uppkopplingsstrategi

Volvo Cars gör strategiska investeringar och inleder samarbetsprojekt kring molnbaserade lösningar. Halkvarningssystemet är den första säkerhetsrelaterade funktionen i Volvo-molnet. Utvecklingen av sofistikerade kommunikationslösningar via mobilnätet utgör en del av företagets målsättning att kunna erbjuda kunderna en helt uppkopplad upplevelse.

 

– Det här är bara början. I framtiden kommer vi att få se ett utökat utbyte av viktig information mellan fordon, säger Erik Israelsson.– Det finns en ansenlig potential inom det här området, med säkrare trafik, bekvämare körning och ett förbättrat trafikflöde.

 

– Vårt strategiska fokus på uppkoppling för den nya skalbara produktplattformen bereder vägen för fler molnbaserade säkerhetslösningar. Detta för oss också närmare målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i en ny Volvobil från och med år 2020, sammanfattar Erik Israelsson.

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.